Schorren of kwelders leveren belangrijke bijdrage aan kustverdediging

Dijken die aan de zeezijde worden beschermd door natuurlijke kwelders of schorren, zijn beter bestand tegen stormen dan hogere dijken zónder natuur voor de...

Proef met plastic damwand om ‘piping’ te voorkomen

Waterschap Rivierenland en aannemerscombinatie De Betuwse Waard is deze week in Andelst gestart met het aanbrengen van plastic damwanden in de Waaldijk. Op de...

Extra aandacht voor legionellapreventie bij niet-prioritaire instellingen

Ook bedrijven en instellingen die niet onder het specifieke toezicht vallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), zoals scholen, winkels en vakantiewoningen, moeten...

Waterschappen werken aan protocollen voor de 1,5-meter-samenleving

Het ministerie van IenW heeft de waterschappen onlangs gevraagd om werkprotocollen op te stellen voor de 1,5 meter samenleving. Er zijn inmiddels drie versies...

Waterschap Scheldestromen blij met extra zand voor Walchers strand

Rijkswaterstaat is eind april begonnen met de voorbereidingen voor het opspuiten van het strand tussen Dishoek en Vlissingen. De strandsuppletie start begin mei. Doel...

Eerste waterwoningen afgeleverd in Rotterdamse Nassauhaven

Twee van in totaal achttien waterwoningen zijn woensdag per schip naar de Nassauhaven in Rotterdam-Feijenoord gebracht. Het zijn de eerste woningen die in een...

Versterkingen Noord-Hollandse dijken zijn hekkensluiters voor HWBP2

Voor het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2) rest nog versterking van 96 km dijk. De helft hiervan ligt in Noord-Holland: de Markermeerdijk en de Waddenzeedijk op...

Waterschap adviseert minister ongevraagd over waterveiligheid Rijnenburg

Voor het bouwen van woningen in Utrecht is de polder Rijnenburg niet de meest voor de hand liggende locatie. Rijnenburg komt bij een dijkdoorbraak...

Dijken in Noord- en Midden-Limburg minder hoog dan gepland

De dijken bij Bergen, Well, Venlo-Velden, Belfeld en Thorn-Wessem kunnen gemiddeld vijftien tot twintig centimeter lager worden uitgevoerd dan aanvankelijk gepland. Dat maakten de...

Wereld Water Dag: zonder water geen handen wassen

Zondag 22 maart is het Wereld Water Dag, waarop weer wordt stilgestaan bij de noodzaak van schoon water voor hygiëne en het voorkomen van...

Aftrap Kennisprogramma Zeespiegelstijging in Utrecht

De onzekerheden over een mogelijke versnelling van de zeespiegel verkleinen en onderzoeken hoe Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar kan blijven. Dat...

Belgisch strand krijgt 2,9 miljoen kuub Nederlands zand

Het strand Knokke-Heist in België krijgt na de zomer 5,3 miljoen kubieke meter nieuw zand. Daarvan is ongeveer 2,9 miljoen kuub afkomstig uit Nederland....