Project Stadsdijken Zwolle kan van start

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Dijkzone Alliantie Zwolle hebben op 26 februari hun handtekening gezet onder het contract voor de voorbereiding en uitvoering...

Zeewater vormt nu nieuwe slikken en schorren in het Zwin

De laatste fase van de uitbreidingswerken in het Zwin is ingezet. Het laatste stukje Internationale Dijk dat de zee tegenhield, werd op maandag 4...

Duitse beverratten steeds vaker in Nederland gevangen

Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverrat-populatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een aanhoudende instroom van beverratten naar...

Rijk stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen klimaatadaptatie

Het Rijk stelt in 2019 en 2020 eenmalig 20 miljoen euro beschikbaar aan de mede-overheden. Hiermee kunnen ze maatregelen voorbereiden en pilots uitvoeren om...

Brabantse partijen leggen maatregelen vast voor veilige uitvoering geothermieprojecten

De provincie Noord-Brabant en een aantal van haar gemeenten, Geothermie Brabant BV en Brabant Water, hebben 31 januari een richtlijn ondertekend om geothermie veilig...

SodM waarschuwt opnieuw voor risico’s lekkages bij aardwarmteboringen

Alle 23 Nederlandse geothermieprojecten hebben met corrosie van de put te maken. Ook bestaat de kans op ondergrondse lekkages van chemicaliën. Daarom wil het...

Bergingsschepen vissen volcontinu naar kapotte containers bij Terschelling

Twee bergingsschepen, Geosund en Atlantic Tonjer, zijn sinds 19 januari volcontinu bezig om containers van de zeebodem te lichten die het vrachtschip MSC Zoë...

Legionella: onderzoek naar warme deelstromen ‘Energiefabrieken’

STOWA onderzoekt in samenwerking met de waterschappen de concentratie Legionella in warme deelstromen van rioolwaterzuiveringen die hun eigen energie produceren.  Op sommige deelstroomzuiveringen van...

Drontermeer en IJssel met elkaar verbonden

Maandagochtend 5 november is Isala Delta gestart met het afgraven van de C-kering tussen het Reevediep en het Drontermeer. Hierdoor is een open verbinding...

Vlaanderen en Nederland werken samen aan ‘Slimme Delta-oplossingen’

Op 5 november introduceerden Vlaamse en Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen het samenwerkingsplatform ‘Slimme Delta Oplossingen’. In het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen...

Sterkte Waddenzeedijk deze week getest met een nepstorm

Op 8 november start in de Carel Coenraadpolder – de meest noordoostelijk gelegen polder van Nederland – een simulatie waarmee de sterkte van de...

Minister start onderzoek naar legionellaverspreiding door biologische waterzuiveringen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er een onderzoek komt naar de...