zaterdag, augustus 13, 2022

Evaluatie Grave: Gebrekkige crisiscommunicatie blijkt struikelblok

De crisiscommunicatie tussen alle betrokken partijen na de aanvaring van een benzeentanker met de stuw in de Maas bij Grave is voor verbetering vatbaar....

Waterschap Rivierenland benut aannemerkennis bij ontwerp nieuwe dijk

Waterschap Rivierenland kiest voor een nieuwe samenwerkingsvorm om de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg over een lengte van 23 kilometer te versterken. Doel is...

Witteveen+Bos onderzoekt of grotere meteo-tsunami’s mogelijk zijn

Ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzoekt samen met het KNMI of een meteo-tsunami op de Noordzee nog groter kan worden dan op 29 mei en in hoeverre...

ENW: Verschillen dreigen tussen rekenmodellen waterveiligheid en realiteit

Door een gebrek aan validatie dreigt er een verschil te ontstaan tussen de rekenkundige modellen die worden gebruikt bij de uitvoering van waterveiligheidsprojecten en...

Werk aan dijken Dordrecht afgerond

Aannemerscombinatie Van Oord-GMB heeft de dijkversterkingen langs de Dordtsche Kil en bij de Kop van het Land afgerond. De werkzaamheden, in opdracht van waterschap...

Deltacommissaris: ‘Maatregelen Varik-Heesselt zijn nog slechts verkenningen’

Deltacommissaris Wim Kuijken wijst erop dat het proces dat moet leiden tot hoogwatermaatregelen langs de Waal bij Varik-Heesselt nu nog in de ‘verkenningsfase’ zit....

Beoordeling dijken op basis van nieuwe normen komt op gang

De eerste zes kilometer dijk van de in totaal 3449 kilometer is volgens de nieuwe normen beoordeeld en aan de beoordeling van zo’n 28...

KNMI: Meteo-tsunami is niet het gevolg van klimaatverandering

De vloedgolf die op 29 mei schade aan de Nederlandse kust veroorzaakte, is niet het gevolg van klimaatverandering. Zware buien nemen in een veranderend...

Intensieve landbouw ondermijnt functie waterbergingen Engeland

Negentig procent van de Engelse waterbergingen functioneert niet naar behoren. Door intensieve landbouw zijn natuurlijke barrières verdwenen en stroomt het water te snel door....