donderdag, oktober 6, 2022

Veiligheid dorpsbewoners blijft omstreden punt bij hoogwatergeul Varik-Heesselt

0
“Twee onleefbare dorpen blijven over”, zo kenschetste het VVD-raadslid Sten Nouwens van de gemeente Neerijnen de situatie indien Rijkswaterstaat de geplande hoogwatergeul langs de...

Storm veroorzaakt schade aan dijken en duinen

0
Donderdag 18 januari raasde er een zeldzaam zware storm over Nederland. Windstoten tot windkracht elf zorgden voor chaos op de weg en op...

BAM Nuttal en Mott Macdonald gaan Hull beschermen tegen hoogwater

BAM Nuttal gaat in een joint venture met Mott Macdonald een plan ontwerpen om de kustlijn van het Britse Hull beter te beschermen tegen...

Rijkswaterstaat: dalende hoogwatertrend zet zich voort

Door de neerslag en sneeuwsmelt in Duitsland en Zwitserland van de afgelopen periode heeft de waterstand bij Lobith op 10 januari om 5.00 een...

Programma Ruimte voor de Rivier ligt nu op de testbank

0
In de ochtend van 10 januari kwam de piek van de hoogwatergolf bij Lobith ons land binnen (14,64 meter +NAP). Het betreft het eerste...

Hoogwater zorgt voor opwinding, maar niet voor onrust

Voor het eerst sinds de afronding van vrijwel alle 34 projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier, kan worden vastgesteld of het...

Nederland beleefde een unicum: alle stormvloedkeringen gelijktijdig dicht

Alle vijf stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat in Nederland waren op 3 januari gelijktijdig dicht. Dit is nog nooit eerder voorgekomen. Het betrof de Maeslantkering, de...

Beeldreportage: Hoge waterstanden eisen ruimte

Door de hoge waterstanden is de nevengeul in Nijmegen gaan stromen. (Foto: Twitter.) Veel regen en smeltwater zorgen voor hoge waterstanden in de Nederlandse rivieren....

Nieuwe bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

De klimaateffectatlas van Stichting Climate Adaptation Services geeft een indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. De atlas bevat bodemdalingskaarten...

Nieuw onderzoek Deltares en TU Delft: minder dodelijke slachtoffers door orkanen

Nieuw onderzoek van Deltares en TU Delft, deze week gepubliceerd in Environmental Research Letters, toont aan dat het aantal dodelijke slachtoffers in dichtbevolkte verstedelijkte...

Varik-Heesselt: Nadruk op natuur bedreigt waterveiligheid

0
De grote aandacht voor natuur vormt een groot risico voor de waterveiligheid in Varik-Heeselt. De aanleg van een hoogwatergeul is niet goed onderzocht en...

Meanderende Maas project start met verkenning meekoppelkansen bij verhoging waterveiligheid

0
Onder leiding van het waterschap Aa en Maas is een start gemaakt met het verkennen van de meekoppelkansen bij het waterveiligheidsproject Meanderende Maas. Bij...