Infiltratieproef dijk Nieuwerkerk aan de IJssel

Op een deel van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan de IJssel start woensdag 27 juni een bijzondere, tweedaagse praktijkproef. In het kader van de...

KNMI: Meteo-tsunami is niet het gevolg van klimaatverandering

De vloedgolf die op 29 mei schade aan de Nederlandse kust veroorzaakte, is niet het gevolg van klimaatverandering. Zware buien nemen in een veranderend...

Witteveen+Bos onderzoekt of grotere meteo-tsunami’s mogelijk zijn

Ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzoekt samen met het KNMI of een meteo-tsunami op de Noordzee nog groter kan worden dan op 29 mei en in hoeverre...

Waterschap Hollandse Delta pleit in campagne voor groene voor- en achtertuinen

Burgers kunnen zelf wateroverlast bestrijden door in voor- en achtertuinen meer groen en minder stenen te gebruiken. Dat stelt waterschap Hollandse Delta in de...

Vlaanderen en Nederland werken samen aan ‘Slimme Delta-oplossingen’

Op 5 november introduceerden Vlaamse en Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen het samenwerkingsplatform ‘Slimme Delta Oplossingen’. In het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen...

Hoogwater zorgt voor opwinding, maar niet voor onrust

Voor het eerst sinds de afronding van vrijwel alle 34 projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier, kan worden vastgesteld of het...

RIVM publiceert lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen

Het RIVM heeft 2 februari in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) op...

Deltacommissaris: ‘Maatregelen Varik-Heesselt zijn nog slechts verkenningen’

Deltacommissaris Wim Kuijken wijst erop dat het proces dat moet leiden tot hoogwatermaatregelen langs de Waal bij Varik-Heesselt nu nog in de ‘verkenningsfase’ zit....

Brabantse partijen leggen maatregelen vast voor veilige uitvoering geothermieprojecten

De provincie Noord-Brabant en een aantal van haar gemeenten, Geothermie Brabant BV en Brabant Water, hebben 31 januari een richtlijn ondertekend om geothermie veilig...

Waterschap start met certificeren van vrijwillige dijkwachten

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat alle vrijwillige dijkwachten opnieuw opleiden. De nieuwe opleiding moet ervoor zorgen dat alle dijkwachten over dezelfde kennis en praktijkervaring...

Waterschap haalt bakzeil na protest burgers tegen te hoge dijk

De dijken rond het Noord-Limburgse dorpje Aijen worden toch niet hoger dan oorspronkelijk afgesproken. Die toezegging deed bestuurder Rein Dupont van het Waterschap Limburg...

Duitse beverratten steeds vaker in Nederland gevangen

Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverrat-populatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een aanhoudende instroom van beverratten naar...