Beoordeling dijken op basis van nieuwe normen komt op gang

De eerste zes kilometer dijk van de in totaal 3449 kilometer is volgens de nieuwe normen beoordeeld en aan de beoordeling van zo’n 28...

SodM waarschuwt opnieuw voor risico’s lekkages bij aardwarmteboringen

Alle 23 Nederlandse geothermieprojecten hebben met corrosie van de put te maken. Ook bestaat de kans op ondergrondse lekkages van chemicaliën. Daarom wil het...

Bestuurders samen aan de slag om Randstad te beschermen tegen overstromingen

Bij een watercrisis staan bestuurders samen aan het roer. Daarom is het noodzakelijk om te starten met voorbereidingen op mogelijk overstromingen. Bijvoorbeeld door het...

Routekaart risicodialoog online bij Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Gemeenten en waterschappen bespreken vanaf 2020 de gevolgen van extreem weer met particulieren, agrariërs en bedrijven in de zogeheten risicodialoog. Om ze hierbij te...

Evaluatie Grave: Gebrekkige crisiscommunicatie blijkt struikelblok

De crisiscommunicatie tussen alle betrokken partijen na de aanvaring van een benzeentanker met de stuw in de Maas bij Grave is voor verbetering vatbaar....

Rijkswaterstaat: dalende hoogwatertrend zet zich voort

Door de neerslag en sneeuwsmelt in Duitsland en Zwitserland van de afgelopen periode heeft de waterstand bij Lobith op 10 januari om 5.00 een...

WDODelta gaat sterkte gras-op-zand testen op IJsseldijk

Op 13 januari start Waterschap Drents Overijsselse Delta met een aantal proeven om de sterkte van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst te testen....

KNMI: Meteo-tsunami is niet het gevolg van klimaatverandering

De vloedgolf die op 29 mei schade aan de Nederlandse kust veroorzaakte, is niet het gevolg van klimaatverandering. Zware buien nemen in een veranderend...

Brabant zet alle informatie over natuur, water en milieu op aparte website

Sinds kort kan iedereen online bekijken hoe het is gesteld met de natuur, het milieu en het water in de provincie Noord-Brabant. De website...

Extra aandacht voor legionellapreventie bij niet-prioritaire instellingen

Ook bedrijven en instellingen die niet onder het specifieke toezicht vallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), zoals scholen, winkels en vakantiewoningen, moeten...

Intensieve landbouw ondermijnt functie waterbergingen Engeland

Negentig procent van de Engelse waterbergingen functioneert niet naar behoren. Door intensieve landbouw zijn natuurlijke barrières verdwenen en stroomt het water te snel door....

Zeewater vormt nu nieuwe slikken en schorren in het Zwin

De laatste fase van de uitbreidingswerken in het Zwin is ingezet. Het laatste stukje Internationale Dijk dat de zee tegenhield, werd op maandag 4...