Nederland beleefde een unicum: alle stormvloedkeringen gelijktijdig dicht

Alle vijf stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat in Nederland waren op 3 januari gelijktijdig dicht. Dit is nog nooit eerder voorgekomen. Het betrof de Maeslantkering, de...

Proefsluiting Maeslantkering geslaagd

Rijkswaterstaat test het sluiten van de Maeslantkering en de Hartelkering elk jaar voor het stormseizoen. De zogenoemde functioneringssluiting vond zondag 20 september vroeg in...

Meanderende Maas: dijken tussen Ravenstein en Lith gaan flink op de schop

De dijken langs de Maas tussen Ravenstein en Lith gaan vanaf 2023 flink op de schop. Door de combinatie van het versterken van de...

Moody’s: hogere zeespiegel in Nederland geen gevaar voor lagere kredietrating

Nederland loopt waarschijnlijk geen gevaar op een lagere kredietrating van financiële instellingen. De 1 miljard euro die Nederland jaarlijks uitgeeft aan het Deltaprogramma zorgt...

Werk aan dijken Dordrecht afgerond

Aannemerscombinatie Van Oord-GMB heeft de dijkversterkingen langs de Dordtsche Kil en bij de Kop van het Land afgerond. De werkzaamheden, in opdracht van waterschap...

Arcadis hoofdontwerper bij versteviging kustlijn Manhattan

Arcadis krijgt als engineer of record een leidende rol bij de versteviging van de kustlijn in het zuidoosten van het stadsdeel Manhattan in New...

Zes alternatieven voor Meanderende Maas

Bij het dijkversterkings- en rivierverruimingsproject Meanderende Maas liggen nu zes mogelijke alternatieven op tafel. Ze variëren van een gewone dijkversterking tot de inrichting als...

Nieuwe bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

De klimaateffectatlas van Stichting Climate Adaptation Services geeft een indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. De atlas bevat bodemdalingskaarten...

Dijkversterking Vianen officieel gestart

Met een ‘Dijkmoment’ hebben bestuurders, directie en projectteamleden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de provincie Utrecht, de gemeente Vijfheerenlanden, aannemer GMB en waterschap Rivierenland op 25...

336 Miljoen dollar kostende versterking kustlijn New York begonnen

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio en gouverneur Andrew Cuomo hebben het officiële startsein gegeven voor de bouw van het Rockaways-Atlantic Shorefront Project....

Hoogheemraadschap van Delfland herstelt drie dijken voor nieuw droogteseizoen

Het Hoogheemraadschap van Delfland herstelt momenteel drie dijken in het beheergebied. Na de langdurige droogte van vorig jaar bleek de schade aan de grasmat...

Prijsramingen per kilometer dijkversterking nog niet omlaag

Bij tien dijkversterkingsprojecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn de geraamde kosten sinds 2015 gestegen van gemiddeld 6,4 miljoen naar 11,3 miljoen euro per kilometer....