zaterdag, april 17, 2021

Minister bekijkt droogte op hoge zandgronden met eigen ogen

Op 11 juli bracht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een veldbezoek aan het werkgebied van Waterschap Aa en Maas. Haar ervaring...

Waterschappen treffen extra maatregelen in strijd tegen droogte

0
Diverse waterschappen hebben de voorbije dagen extra maatregelen getroffen in de strijd tegen verdroging. De grondwaterstand is na de langdurige droogte in 2018 op...

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater op Veluwe en in deel Brabant en Limburg

Na waterschap Brabantse Delta en waterschap Vallei en Veluwe heeft nu ook waterschap Limburg een verbod ingesteld op het gebruik van oppervlaktewater. Het verbod...

Universiteit Twente: duurzame grens regenwatergebruik wordt overschreden

0
Er is een wereldwijd tekort ontstaan aan ‘groen water’, stellen onderzoekers van Universiteit Twente. Groen water is de regenval boven land die direct gebruikt...