Wateroverlast na wolkbreuk

Een wolkbreuk veroorzaakte vrijdag 12 juli lokaal flinke wateroverlast. Op het mediapark in Hilversum liepen gebouwen onder water en er moest een vrouw uit...

Gemeente Hilversum neemt extra maatregelen na recente wateroverlast

De gemeente Hilversum neemt extra maatregelen als gevolg van de wateroverlast die op 12 juli ontstond na een fikse wolkbreuk. “We werken aan maatregelen...

Waterstand in Drenthe nog dagenlang verhoogd na noodweer in het weekend

In het noordoosten van ons land hebben felle onweersbuien op zondag 13 mei geleid tot overlast. De brandweer had volop werk. Plaatselijk viel in...

Hoogwater in Nederlandse rivieren: code geel

Door het langdurig natte weer in de stroomgebieden van Rijn en Maas vertonen de waterstanden in de rivieren al wekenlang een gestage stijging. Deze...

Extreme buien vestigen aandacht op klimaatadaptatie en wateroverlast

Gemeenten, provincies en waterschappen riepen de afgelopen dagen het kabinet op sneller maatregelen tegen overlast door hoosbuien mogelijk te maken en te voorkomen dat...

Recente wateroverlast onderstreept belang klimaat-stresstesten

Het noodweer dat zondagnacht over Nederland trok, veroorzaakte in heel het land wateroverlast. In sommige delen van Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en in het Rivierengebied...

Kelders in Dordrecht onder water na vervanging riolering

Na het vernieuwen van de riolering in de Riouwstraat in Dordrecht staan meerdere kelders onder water. De bewoners vermoeden dat er sprake is van...

Zuid-Hollandse klimaatatlas brengt risico’s weersextremen in beeld

De Zuid-Hollandse waterschappen en de provincie Zuid-Holland lanceerden half mei een klimaatatlas om de gemeenten te helpen bij het uitvoeren van een klimaatstresstest. Aan...