Wateroverlast na wolkbreuk

Een wolkbreuk veroorzaakte vrijdag 12 juli lokaal flinke wateroverlast. Op het mediapark in Hilversum liepen gebouwen onder water en er moest een vrouw uit...

Proeftuin om oplossingen voor wateroverlast en droogte in steden te testen geopend in Delft

Op het innovatieterrein The Green Village van de TU Delft is 16 mei een proeftuin geopend. Ondernemers, onderzoekers en overheden werken in de WaterStraat...

Subsidie voor betere benutting regenwater op bedrijventerrein

De gemeente Groningen investeert een miljoen euro om overlast van regenwater op bedrijventerrein Euvelgunne te voorkomen. Bedrijven krijgen daarmee de mogelijkheid betaalbare maatregelen te...

Hoogwater in Nederlandse rivieren: code geel

Door het langdurig natte weer in de stroomgebieden van Rijn en Maas vertonen de waterstanden in de rivieren al wekenlang een gestage stijging. Deze...

Zuid-Hollandse klimaatatlas brengt risico’s weersextremen in beeld

De Zuid-Hollandse waterschappen en de provincie Zuid-Holland lanceerden half mei een klimaatatlas om de gemeenten te helpen bij het uitvoeren van een klimaatstresstest. Aan...

Rode Kruis waarschuwt opnieuw: Nederlanders slecht voorbereid op overstroming

Het Nederlandse Rode Kruis vindt dat mensen zich beter moeten voorbereiden op overstromingen en goed zouden moeten nagaan of ze in een risicogebied wonen....

Meer dan 100 millimeter regen in Vlissingen

In Vlissingen viel vorige week een uur tijd meer dan 100 millimeter neerslag. Normaal valt er gemiddeld in de hele maand juni 58 millimeter....

Waterstand in Drenthe nog dagenlang verhoogd na noodweer in het weekend

In het noordoosten van ons land hebben felle onweersbuien op zondag 13 mei geleid tot overlast. De brandweer had volop werk. Plaatselijk viel in...

Agrariër krijgt subsidie voor inrichting voormalig baggerdepot als piekwaterberging

Agrariër Harold Vlooswijk uit Papekop heeft een voormalig baggerdepot op zijn perceel in Papekop ingericht als piekwaterberging. Er is ruimte voor 3.000 m3 water. Met...