In overstroomde Noordwaard blijft zee aan plastic achter

Vanwege storm en springtij stroomde vorige week de ontpolderde Noordwaard  bij Werkendam vol water. De dijken naar het gebied van circa 4450 hectare zijn...

Waterschappen en ministeries tekenen intentieverklaring Blue Deal om samen wereldwijd waterbeheer te verbeteren

Hein Pieper, vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen, en Christiaan Rebergen, directeur-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken, tekenen 1 november tijdens de conferentie van de...

Amsterdam gaat afvangsysteem voor plastic afval in water installeren

Amsterdam is van plan dit jaar op een nader te bepalen locatie een afvangsysteem voor plastic afval in het water te installeren. De maatregel...

Veldonderzoek met zeoliet om nitraatuitspoeling te verminderen

Op een perceel op de grens van Noord-Brabant en Limburg en een perceel in de Achterhoek wordt gedurende twee groeiseizoenen 400 kilo zeoliet per...

RIVM en Deltares gaan verschil effect PFAS-grond en -baggerspecie op oppervlaktewater onderzoeken

Het RIVM en Deltares werken op verzoek van het ministerie van I&W aan een plan waarin de vraag wordt beantwoord of er een verschil...

Rijkswaterstaat toetst in proefproject lozingsvergunningen van 70 bedrijven

Rijkswaterstaat start rond de zomer met het proefproject 'Bezien Vergunningen'. Hierbij toetst RWS of de lozingsvergunningen van 70 bedrijven nog voldoen aan de huidige...

Tweede Kamer blij met toezegging extra inzet op Kaderrichtlijn Water

`Er zal een tandje bij moeten`, zo liet minister Van Nieuwenhuizen 20 juni de Tweede Kamer weten bij de halfjaarlijkse bespreking van alle waterdossiers....

Staatssecretaris introduceert fosfaatnorm voor diepe plassen met vervuilde grond

Staatssecretaris Van Veldhoven van I&W introduceert in 2021 een fosfaatnorm voor diepe plassen waarin vervuilde grond- en baggerspecie is gestort. Hiermee komt zij tegemoet...

‘Zoetwaterboten’ voor PWN varen voorlopig nog niet

In tegenstelling tot wat veel media eerder aankondigden, zijn er de afgelopen week nog geen zoetwatertransporten geweest naar het spaarbekken van PWN bij Andijk....

Waterschap Aa en Maas stelt mestverwerker aansprakelijk voor schade rwzi

Het Brabantse Waterschap Aa en Maas gaat de schade aan de rwzi in Aarle Rixtel verhalen op mestverwerker Den Ouden in Helmond. Op 17...

Hoorzitting Tweede Kamer over grondcertificaat granuliet

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het storten van granuliet in de zandwinput Over de Maas bij Alphen, stelden Kamerleden veel vragen...

STOWA en Stichting RIONED: meer aandacht voor foutaansluitingen bij verspreiding antibioticaresistentie

Foutaansluitingen in gescheiden stelsels en overstortingen vanuit gemengde stelsels leveren een minstens zo belangrijke bijdrage aan de verspreiding van antibioticaresistentie naar oppervlaktewater als het...