PBL: voorziene waterkwaliteitsmaatregelen niet overal voldoende om alle KRW-doelen te halen

De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn vooralsnog niet overal voldoende om de einddoelen van de Kaderrichtlijn Water...

Zoutindringing vanuit zee is nog steeds een probleem

De lage rivierafvoer van de Rijn zorgt dat het zoute zeewater via de Nieuwe Waterweg nog steeds makkelijk het land binnendringt. Veel innamepunten van...

Chemours wil definitieve actiefkoolfilters plaatsen om emissie Genx-stoffen volledig te reduceren

Chemours in Dordrecht heeft de indirecte lozing van FRD-903 en PFOA naar de rwzi Dordrecht sinds begin 2017 met respectievelijk 99 en 97 procent...

HHNK en PWN bouwen grote demo-installatie voor verwijdering micro’s in Wervershoof

Waterschap HHNK en drinkwaterbedrijf PWN bouwen na succesvolle praktijkproeven een grootschaligere demo-installatie bij rwzi Wervershoof om organische micro’s uit gezuiverd afvalwater te verwijderen. Doel...

Aanleg gesloten bodemenergiesystemen vaak niet volgens milieuregels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dertien boorbedrijven geïnspecteerd die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen. Elf daarvan deden dat niet volgens de milieuregels, waardoor de...

Boeren gaan fors meer betalen aan nieuw belastingplan waterschappen

Boeren gaan fors meer heffing betalen aan waterschappen als het aan de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) ligt. Zo stellen onderzoekers van het vakblad V-Focus...

Minister geeft prioriteit aan omstreden verzilting Volkerak-Zoommeer

Verzilting van het zoete Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant staat op de lijst van veertien grote waterprojecten die het ministerie van...

RIWA: Drinkwaterbedrijven nemen toevlucht tot ontheffingen

Door lage waterafvoeren staat de waterkwaliteit onder druk. In 2017 bestond het Maaswater door de verminderde afvoer van regenwater voor 50 procent uit al...

Burgeronderzoek Natuur & Milieu: waterkwaliteit kleine wateren zorgelijk

Net als bij de grotere wateren, is in Nederland ook de kwaliteit van kleine wateren zorgelijk te noemen. Dat blijkt uit een burgeronderzoek van...

Waterschap Hollandse Delta brengt verzilting in kaart

Waterschap Hollandse Delta heeft een ‘infographic’ gemaakt waarmee in een oogopslag duidelijk wordt waar de verzilting in het beheergebied oprukt. Ook legt het waterschap...

Boyan Slat: Plastic soep bestaat vooral uit grote stukken afval

De plastic soep in de Stille Oceaan is niet alleen vier tot zestien keer zo groot als eerder werd aangenomen, maar bestaat ook vooral...

Gescheurde mestsilo in België veroorzaakt milieuramp in Limburg

De Geul in Limburg is ernstig vervuild doordat er twee weken geleden in het Belgische Plombières een mestsilo scheurde en ruim 40 kuub mest...