PBL: voorziene waterkwaliteitsmaatregelen niet overal voldoende om alle KRW-doelen te halen

De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn vooralsnog niet overal voldoende om de einddoelen van de Kaderrichtlijn Water...

Aanleg gesloten bodemenergiesystemen vaak niet volgens milieuregels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dertien boorbedrijven geïnspecteerd die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen. Elf daarvan deden dat niet volgens de milieuregels, waardoor de...

Boeren gaan fors meer betalen aan nieuw belastingplan waterschappen

Boeren gaan fors meer heffing betalen aan waterschappen als het aan de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) ligt. Zo stellen onderzoekers van het vakblad V-Focus...

Minister geeft prioriteit aan omstreden verzilting Volkerak-Zoommeer

Verzilting van het zoete Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant staat op de lijst van veertien grote waterprojecten die het ministerie van...

HHNK en PWN bouwen grote demo-installatie voor verwijdering micro’s in Wervershoof

Waterschap HHNK en drinkwaterbedrijf PWN bouwen na succesvolle praktijkproeven een grootschaligere demo-installatie bij rwzi Wervershoof om organische micro’s uit gezuiverd afvalwater te verwijderen. Doel...

RIWA: Drinkwaterbedrijven nemen toevlucht tot ontheffingen

Door lage waterafvoeren staat de waterkwaliteit onder druk. In 2017 bestond het Maaswater door de verminderde afvoer van regenwater voor 50 procent uit al...

Burgeronderzoek Natuur & Milieu: waterkwaliteit kleine wateren zorgelijk

Net als bij de grotere wateren, is in Nederland ook de kwaliteit van kleine wateren zorgelijk te noemen. Dat blijkt uit een burgeronderzoek van...

Gescheurde mestsilo in België veroorzaakt milieuramp in Limburg

De Geul in Limburg is ernstig vervuild doordat er twee weken geleden in het Belgische Plombières een mestsilo scheurde en ruim 40 kuub mest...

Boyan Slat: Plastic soep bestaat vooral uit grote stukken afval

De plastic soep in de Stille Oceaan is niet alleen vier tot zestien keer zo groot als eerder werd aangenomen, maar bestaat ook vooral...

Nieuwe norm pyrazool in Maaswater is volgens rechter te streng

De nieuwe pyrazoolnorm die Waterschap Limburg oplegde aan chemiebedrijf Sitech in Geleen, is te streng. Dat heeft de bestuursrechter deze week beslist. Het waterschap...

Waterschap Hollandse Delta brengt verzilting in kaart

Waterschap Hollandse Delta heeft een ‘infographic’ gemaakt waarmee in een oogopslag duidelijk wordt waar de verzilting in het beheergebied oprukt. Ook legt het waterschap...

Waterschappen en ministeries tekenen intentieverklaring Blue Deal om samen wereldwijd waterbeheer te verbeteren

Hein Pieper, vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen, en Christiaan Rebergen, directeur-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken, tekenen 1 november tijdens de conferentie van de...