dinsdag, december 7, 2021
Minder pesticiden in oppervlaktewater

Minder pesticiden in oppervlaktewater gemeten

Tussen 2013 en 2019 zijn er in het oppervlaktewater minder normoverschrijdingen gemeten van bekende pesticiden, zoals glyfosaat en imidacloprid. Dat maakte het Compendium voor...
Van Nieuwenhuizen krijgt contactverbod

Van Nieuwenhuizen: ‘KRW-doelen worden niet overal gehaald’

0
Volgens minister Van Nieuwenhuizen is de waterkwaliteit in grote delen van Nederland de afgelopen jaren duidelijk verbeterd en zal deze nog verder verbeteren. Maar...
bodemenergiesystemen

ILT: risico’s voor grondwater bij aanleg bodemenergiesystemen

Boorbedrijven houden bij de aanleg van bodemenergiesystemen onvoldoende rekening met de daaraan gestelde eisen, waardoor er risico’s ontstaan voor het milieu. Dat staat in...
Hollandse Delta bodembeheer

Hollandse Delta start project voor beter bodembeheer

Een selecte groep van 55 boeren en tuinders in het gebied van waterschap Hollandse Delta (WSHD) gaat aan de slag met het project 'De...

AWP over waterkwaliteit Delfland: zwaar onvoldoende

De waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland is weliswaar minder slecht dan vier jaar geleden, maar nog steeds zwaar onvoldoende. Zo steeg het aantal...

Gemeentes slepen Chemours en DuPont voor de rechter

0
De gemeentes Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht slepen Chemours en DuPont voor de rechter. Zij vragen de rechter vast te stellen dat de bedrijven...
acrylamide

Arcadisrapport: geen acrylamide aangetroffen bij granulietstort

0
Nieuw onderzoek van Arcadis stelt dat het gestorte granuliet in Over de Maas geen negatieve effecten heeft voor mens en milieu. Er is in...

Gemeenteraad Zwolle wil bedrijf aansprakelijk stellen voor vervuiling IJssel

Grote hoeveelheden plastic korrels (nurdles) vervuilen de oevers van de IJssel. Volgens de overheid komen deze korrels van het bedrijf Daly Plastics uit Zutphen....
duurzame alternatieven egotextiel oeverbescherming

Van Nieuwenhuizen: ‘Geen biobased alternatief voor kunststof oeverbescherming’

Er bestaan momenteel geen goede duurzame alternatieven voor het geotextiel dat door Rijkswaterstaat wordt toegepast voor oeverbescherming. Dat blijkt uit de antwoorden die minister...

Glyfosaatverbod Vechtstromen voor 70 van de 290 hectare pachtgrond

0
Pachters van Waterschap Vechtstromen mogen op een klein deel van de pachtgronden straks geen glyfosaat meer gebruiken. Dat besloot het algemeen bestuur 20 februari...

Noorderzijlvest legt natuurlijke oevers aan om waterkwaliteit Paterswoldemeer te verbeteren

Waterschap Noorderzijlvest neemt maatregelen om de waterkwaliteit in het Paterswoldemeer te verbeteren. Dat is nodig omdat het waterschap anders de doelen van de Kaderrichtlijn...
schone drinkwaterbronnen

RIVM: meer dan de helft drinkwaterbronnen in gevaar

0
Van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland zijn er 135 in gevaar. Door de droogte is het niet vanzelfsprekend dat er in alle seizoenen genoeg...