Brussel vraagt Nederland om extra maatregelen voor Kaderrichtlijn Water

De Europese Commissie heeft op 26 februari haar beoordeling van de nationale stroomgebiedsbeheerplannen voor de periode van 2016-2021 gepubliceerd. Voor Europa als geheel blijkt...

Studie Radboud Universiteit: wereldwijd toename milieurisico’s medicijnresten in zoetwater

Wereldwijd is de concentratie medicijnen in oppervlaktewater de afgelopen twintig jaar met 10 tot 20 procent toegenomen. De hoeveelheid antibioticum ciprofloxacine in water zou...

Twintig jaar na legionella-uitbraak in Bovenkarspel: Waar staan we nu?

Twintig jaar geleden, tussen 19 en 28 februari 1999, voltrok zich in Nederland een stille ramp. Bezoekers van de Westfriese Flora in Bovenkarspel raakten...

WUR onderzoekt verhoogde zeevogelsterfte Nederlandse kust

De afgelopen weken zijn op de Nederlandse stranden vele duizenden verzwakte en dode zeekoeten aangespoeld. De vogels worden aangetroffen op de Waddeneilanden en aan...

HiSea: twee miljoen voor data-onderzoek naar kwaliteit zeewater

Het HiSea consortium, waar Deltares onderdeel van uit maakt, krijgt van Brussel twee miljoen euro voor het verzamelen van hoge resolutie data over de...

Houtstook grote bron van vervuiling oppervlaktewater

De neerslag van kankerverwekkende stoffen (Benzo(k)fluoranteen) in het oppervlaktewater door het stoken van hout en verkeer en vervoer is voor een derde verantwoordelijk voor...

Wadden: Nieuwjaar start met jutten naar inhoud 281 containers

In de nacht van dinsdag 1 januari op woensdag 2 januari 2019 verloor een containerschip boven het Duitse eiland Borkum 281 containers. Sindsdien worden...

Denen meten waterkwaliteit met Nederlandse Nitraat App

Deltares stelt via het Deense agrarische kenniscentrum SEGES een Nitraat App beschikbaar aan boeren in Denemarken. Via de App kunnen zij nitraat in water...

Zoutindringing vanuit zee is nog steeds een probleem

De lage rivierafvoer van de Rijn zorgt dat het zoute zeewater via de Nieuwe Waterweg nog steeds makkelijk het land binnendringt. Veel innamepunten van...

Brabantse Delta zoekt nog steeds naar bron zwart stinkend water

Waterschap Brabantse Delta is nog altijd op zoek naar de bron van de verontreiniging die ervoor zorgde dat begin oktober het water in de...

Aa en Maas start pilot met online meten waterkwaliteit

Waterschap Aa en Maas is samen met enkele boeren, kennisinstituten en technologiebedrijven op 3 oktober de pilot Sensorgestuurd Boeren gestart, waarin nieuwe technologie wordt...

Legionella: Kamervragen over gebrek inspectie biologische waterzuiveringen

Kamerleden Van den Brenk (50 Plus) en Van Kooten-Arissen (PvDD) hebben eind september vragen gesteld aan het kabinet over het gebrek aan inspectie op...