Raad van State: Waterschap Limburg moet lozingsnorm voor pyrazool verruimen

Waterschap Limburg legde in 2016 te strenge normen op voor de lozing van de stof pyrazool in de Maas. Zuiveringsbedrijf Sitech Services dat actief...

Staatssecretaris introduceert fosfaatnorm voor diepe plassen met vervuilde grond

Staatssecretaris Van Veldhoven van I&W introduceert in 2021 een fosfaatnorm voor diepe plassen waarin vervuilde grond- en baggerspecie is gestort. Hiermee komt zij tegemoet...

Minister Schouten weerlegt kritiek op tussenevaluatie Kaderrichtlijn Water

Minister Schouten van LNV is het niet eens met de kritiek van meerdere organisaties op de tussenevaluatie van de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst...

TU Delft onderzoekers testen drone voor watermonstername

Onderzoekers van de TU Delft ontwikkelden een drone die snel verse watermonsters kan nemen. Het onbemand vliegtuigje beschikt ook over een meetinstrument om de...

Pharmafilter ligt zwaar onder vuur

Het afvalsysteem van Pharmafilter, dat in gebruik is in vijf Nederlandse ziekenhuizen, is volgens het Zaans Medisch Centrum de oorzaak van rioolverstoppingen, waardoor de...

RIWA-rapport Rijn: Lage afvoer verhoogt concentraties verontreinigingen

Door de droogte in 2018 namen concentraties van verontreinigende stoffen op meerdere locaties in het Nederlandse deel van de Rijn toe. Maar het was...

Blauwalg: onderzoeker pleit voor meten toxiciteit in plaats van concentratie

Meet de giftigheid van de blauwalg en niet de concentratie. Dat stelt Miguel Lurling, onderzoeker Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan Wageningen University & Research...

Vijf pontons in Tongelreep Eindhoven om waterkwaliteit te verbeteren

Sinds 10 augustus liggen er vijf pontons in de Tongelreep in Eindhoven. Deze drijvende eilanden van drie bij drie meter moeten een schuilplaats vormen...

Rijkswaterstaat: geen enkele uitgezette zalm bereikt Haringvlietsluizen

Van de 150 zalmen met zenders die vrijdag 10 mei in Duitsland zijn uitgezet, heeft geen enkele zalm de Haringvlietsluizen bereikt. “Het kan zijn...

Mosselsterfte Hulst niet veroorzaakt door verminderde waterkwaliteit

Mogelijk is een virus in de zwanenmossel de oorzaak van een grootschalige mosselsterfte in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. Eind juni, begin juli stelde Waterschap Scheldestromen...

Zevende editie van de Beach Cleanup Tour gestart

Van 1 tot en met 15 augustus ruimen duizenden vrijwilligers de Nederlandse stranden op in het kader van de Boskalis Beach Cleanup Tour. Donderdag...

Gratis meetkit voor meten waterkwaliteit kleine wateren

Natuur & Milieu biedt een gratis meetkit aan voor het meten van de waterkwaliteit van slootjes, grachten, beekjes en kleine plassen. Uit onderzoek blijkt...