zaterdag, juni 12, 2021

Rijkswaterstaat gunt contract verwijdering baggerspecie uit Averijhaven aan Van Oord

Van Oord verwijdert in opdracht van Rijkswaterstaat baggerspecie uit het Averijhavendepot in IJmuiden. De Averijhaven is gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit...

Wim Kuijken: ‘Winning zand uit diepe plassen te veel gericht op economisch verdienmodel’

Het winnen van zand uit diepe plassen is te veel gericht op het economisch verdienmodel en te weinig op ecologie. Deze boodschap herhaalde Wim...

Gevaarlijke stoffen belanden in rivieren door verouderde vergunningen

0
Door achterstanden bij Rijkswaterstaat belanden gevaarlijke stoffen, zoals benzeen, lood of vinylchloride, nog steeds in onze rivieren. Veel bedrijven lozen deze stoffen op basis...

Wim Kuijken: Gebrek aan nationale regie in granuliet-dossier

0
Bij de kwaliteitsborging bij bodemintermediairs (kwalibo) is een gebrek aan nationale regie. De overheid is te ver af komen te staan van private zelfregulering....

NAM beboet voor lekkages gevaarlijke stoffen

0
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft van het Openbaar Ministerie (OM) twee boetes gekregen van in totaal 125.000 euro voor lekkages van gevaarlijke stoffen....

EU-wetsvoorstel kan waterverontreiniging met microplastics verergeren

0
Het EU-wetsvoorstel om microplastics in onder meer cosmetica en verf te verbieden, kan de waterverontreiniging juist verergeren. Dat schrijft de Europese milieuorganisatie EBB op...

Zorgen over bijengif imidacloprid in slootwater Westland

0
De Algemene Waterschapspartij (AWP) in het Hoogheemraadschap van Delfland maakt zich ernstig zorgen over het feit dat het bijengif imidacloprid in 2019 in alle...

Negatief zwemadvies Scheveningse stranden door stroomstoring Haagse afvalwaterzuivering

0
De afvalwaterzuivering Houtrust in Den Haag van het Hoogheemraadschap van Delfland lag 17 augustus tijdelijk stil door een grote stroomstoring in Den Haag. De...

Nieuwe Maas krijgt opvangsysteem voor zwerfafval

Het idee van Boyan Slat om drijvend afval, met name plastic, met grote veegarmen uit het oppervlaktewater te vissen, krijgt wereldwijd navolging. Ook in...

Europese experts ontwikkelen handvatten voor sedimentbeheer in KRW

Ruim 60 experts uit Europese lidstaten en van belangengroepen zijn eind mei online gestart met de ontwikkeling van een technisch document voor sedimentbeheer in...

Brabantse Delta en gemeente Breda testen drie meettechnieken voor zwemapp

Verschillende partijen zijn 1 juli gestart met waterkwaliteitsmetingen in de Bredase Singel, waaronder microLAN met de BACTcontrol en reguliere metingen van Aquon. Het project...

Europese Commissie wil Kaderrichtlijn Water niet versoepelen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt niet versoepeld, als het aan de Europese Commissie ligt. Een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland, pleit voor versoepeling, maar...