Amsterdam gaat afvangsysteem voor plastic afval in water installeren

Amsterdam is van plan dit jaar op een nader te bepalen locatie een afvangsysteem voor plastic afval in het water te installeren. De maatregel...

Nederland neemt voortouw in aanpak plastic zwerfafval Europese stroomgebieden

Nederland heeft de andere EU-lidstaten laten weten bereid te zijn het voortouw te nemen in een integrale aanpak van het plastic zwerfafval in de...

Vissen gebruiken massaal slimme vispassage bij waterschap Rivierenland

Ruim 1300 vissen zijn onlangs in één week door de Smart Vislift bij Almkerk gezwommen. Door de variabele stroomsnelheden in de vispassage passeerden ook...

Markermeer: Natuurgebied Trintelzand verder uitgebreid met zandplaten

Het natuurgebied Trintelzand, dat het afgelopen jaar in het Markermeer is aangelegd, wordt uitgebreid met 155 hectare waardoor een natuurgebied ontstaat van in totaal...

Zalm met zenders in de Rijn uitgezet

Honderdvijftig zalmen met zendertjes zijn vanuit Duitsland onderweg naar Nederland. Vrijdag 10 mei werden de trekvissen in opdracht van Rijkswaterstaat in de Sieg uitgezet,...

NGCM krijgt geld van Hoogheemraadschap voor uitrol watervriendelijke betoncuring

Het bedrijf NCGM krijgt geld uit het Waterinnovatiefonds van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de verdere uitrol van hun watervriendelijke curing voor betonconstructies. Hiervoor tekenden...

Na Amsterdam laat nu ook Almere haar burgers de waterkwaliteit meten

Op 3 mei startte in Almere een groot burgerwetenschapsproject: ‘Almere meet water’. Inwoners van Almere kunnen deelnemen aan een of meer van de drie...

Proef met micro-organismen tegen slib in vijver

Op 17 april starten Waterschap De Dommel en de gemeente Nuenen een proef met bacteriën en schimmels in een gemeentevijver. De bedoeling is de...

Kennisimpuls Waterkwaliteit mikt op behalen KRW-doelen via extra kennis

Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, STOWA, Deltares, KWR, WUR en RIVM startten vrijdag 5 april met het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het doel is meer inzicht...

NEN publiceert eerste ISO norm om medicijnresten in oppervlakte- en afvalwater te meten

NEN publiceerde 12 maart op de site de eerste internationale ISO-norm voor het meten van medicijnen, -resten en -afbraakproducten in drink-, oppervlakte- en gezuiverd...

Aantal projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer groeit explosief

Het aantal lopende projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is in 2018 met ruim 100 nieuwe projecten toegenomen naar ruim 357. Dat is inclusief...

Zuiveringsexperts in groten getale aanwezig bij STOWA-bijeenkomst over micro’s

Waar komen micro’s vandaan? Hoe kunnen we ze effectief en betaalbaar uit rwzi-afvalwater verwijderen? En hoe meten we het resultaat? Deze vragen stonden 8...