In overstroomde Noordwaard blijft zee aan plastic achter

Vanwege storm en springtij stroomde vorige week de ontpolderde Noordwaard  bij Werkendam vol water. De dijken naar het gebied van circa 4450 hectare zijn...

Directeur RIWA-Rijn pleit voor reductiedoelen chemische stoffen in de Rijn

RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg pleit voor concrete reductiedoelen van chemische stoffen die de Rijn vervuilen en de drinkwaterbereiding steeds lastiger maken. Ook wil hij meer...

RIVM en Deltares gaan verschil effect PFAS-grond en -baggerspecie op oppervlaktewater onderzoeken

Het RIVM en Deltares werken op verzoek van het ministerie van I&W aan een plan waarin de vraag wordt beantwoord of er een verschil...

Dader olievervuiling IJssel opgespoord

Rijkswaterstaat heeft het schip achterhaald dat op 1 december 2019 verantwoordelijk was voor een oliespoor van 8 kilometer lang op de IJssel. Er is...

RIVM: oppervlaktewater belangrijke bron verspreiding resistente bacteriën

Oppervlaktewater is een belangrijke bron voor de verspreiding van resistente bacteriën. De beestjes komen er op twee manieren in: via afvalwater van mensen en...

Burgeronderzoek Natuur & Milieu: waterkwaliteit kleine wateren zorgelijk

Net als bij de grotere wateren, is in Nederland ook de kwaliteit van kleine wateren zorgelijk te noemen. Dat blijkt uit een burgeronderzoek van...

WML hervat na drie weken inname Maaswater

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) neemt sinds 23 november weer Maaswater in voor de bereiding van drinkwater. De inname lag sinds 30 oktober stil vanwege...

Chemours wil definitieve actiefkoolfilters plaatsen om emissie Genx-stoffen volledig te reduceren

Chemours in Dordrecht heeft de indirecte lozing van FRD-903 en PFOA naar de rwzi Dordrecht sinds begin 2017 met respectievelijk 99 en 97 procent...

Noord-Holland geeft subsidie voor beter zwemwater

Beheerders van buitenzwemwater in de provincie Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen om de kwaliteit van het water te verbeteren. Daarmee hoopt de provincie voor alle...

Uitstel omstreden verzilting Volkerak-Zoommeer

De verzilting van het zoete Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant is van de lijst van grote waterprojecten gehaald die het kabinet...

PBL: voorziene waterkwaliteitsmaatregelen niet overal voldoende om alle KRW-doelen te halen

De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn vooralsnog niet overal voldoende om de einddoelen van de Kaderrichtlijn Water...

PBL: verbetering ecologische waterkwaliteit onzeker door toename gebruik toxische bestrijdingsmiddelen

Het beeld dat het aantal normoverschrijdingen van de ecologische waterkwaliteit door bestrijdingsmiddelen in vijf jaar met 30 procent is gedaald, behoeft enige nuancering, stelt...