zaterdag, november 27, 2021
Blauwalgen

Nederland strijdt weer tegen de blauwalg

Op verschillende plaatsen in het land, maar met name in het zuiden, is de afgelopen dagen blauwalg aangetroffen in open water. Dat heeft consequenties...
Plastic afval op het strand

Boskalis Beach Cleanup Tour steekt oceaan over

De Boskalis Beach Cleanup Tour, een initiatief van Stichting de Noordzee waarin bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties en overheden de hele zomer lang de stranden...

Nederland pleit voor mondiaal VN-waterplatform

0
Alleen een overkoepelend waterplatform onder de vlag van de Verenigde Naties kan de mondiale waterproblematiek het hoofd te bieden. Nederland pleit voor de oprichting...

Geothermie: Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor risico’s drinkwater

Bij de winning van geothermie kan zoet water zich vermengen met de zoute watervoerende laag die is vervuild met corrosie inhibitor en anti-scaling stoffen....

Van Dam: maatwerk mestbeleid nodig om doelen KRW te halen

Maatwerk in het mestbeleid is nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater speelt hierbij...

Ministerie IenM scherpt norm aan voor pyrazool in drinkwater

De maximale concentratie pyrazool die vanaf eind augustus in het drinkwater mag zitten, gaat omlaag van 15 microgram per liter naar 3 microgram. Dat...

Experts zoeken naar aanpak resistente antibiotica in water

Vijfendertig experts van over de hele wereld zijn op 5 en 6 juli bij het KWR Watercycle Research Institute bij elkaar om de Wereldgezondheidsorganisatie...
Waterbox

Amsterdammers testen zelf het oppervlaktewater

In de maanden juli en augustus krijgen Amsterdamse burgers de kans om met een ‘Waterbox’ zelf het water in de stad te onderzoeken. Voor...

Optimaal stuwbeheer kan waterkwaliteit Maas verbeteren

Vanaf Frankrijk streven waterbeheerders in de Maas naar een vast peil in hun stuwpanden en wordt het water snel doorgelaten. Daardoor ontstaan grote piekafvoeren...

Snel handelen Waterschap Limburg voorkomt bietensapvervuiling

In het Limburgse Egchel scheurde 9 juni op het terrein van een varkenshouder een silo met 70 ton bietensap. Hierbij stroomde 40 ton af...

Stichting De Noordzee publiceert eerste ‘doppenrapport’

Met het allereerste ‘doppenrapport’ van Nederland heeft Stichting De Noordzee de vervuiling door  doppen in kaart gebracht. Ze hoopt dat daarmee deze vervuiling veel...

KNAW bekroont bestrijding blauwalg met driehoeksmossel

Driehoeksmosselen kunnen met blauwalg besmet zwemwater zuiveren, ontdekten de vwo’ers Sanne van den Bogaerdt en Friso Schut van het Da Vinci College in Leiden....