PBL: verbetering ecologische waterkwaliteit onzeker door toename gebruik toxische bestrijdingsmiddelen

Het beeld dat het aantal normoverschrijdingen van de ecologische waterkwaliteit door bestrijdingsmiddelen in vijf jaar met 30 procent is gedaald, behoeft enige nuancering, stelt...

Noorderzijlvest zet onderwaterdrones in voor onderzoek Paterswoldsemeer

Het waterschap Noorderzijlvest heeft vorige week onderwaterdrones met camera’s en sensoren, bodemsensoren en grondradar ingezet om de kwaliteit van het water en de bodem...

Vervolgonderzoek nodig voor effectievere bestrijding zwemmersjeuk

Er is meer onderzoek nodig naar de uitbraak en de bestrijding van zwemmersjeuk, zo blijkt uit een rapport van zes waterschappen, enkele recreatieondernemers en...

Brabantse Delta zoekt nog steeds naar bron zwart stinkend water

Waterschap Brabantse Delta is nog altijd op zoek naar de bron van de verontreiniging die ervoor zorgde dat begin oktober het water in de...

Nederland neemt voortouw in aanpak plastic zwerfafval Europese stroomgebieden

Nederland heeft de andere EU-lidstaten laten weten bereid te zijn het voortouw te nemen in een integrale aanpak van het plastic zwerfafval in de...

Blauwalg: onderzoeker pleit voor meten toxiciteit in plaats van concentratie

Meet de giftigheid van de blauwalg en niet de concentratie. Dat stelt Miguel Lurling, onderzoeker Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan Wageningen University & Research...

Zuiveringsexperts in groten getale aanwezig bij STOWA-bijeenkomst over micro’s

Waar komen micro’s vandaan? Hoe kunnen we ze effectief en betaalbaar uit rwzi-afvalwater verwijderen? En hoe meten we het resultaat? Deze vragen stonden 8...

Mosselsterfte Hulst niet veroorzaakt door verminderde waterkwaliteit

Mogelijk is een virus in de zwanenmossel de oorzaak van een grootschalige mosselsterfte in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. Eind juni, begin juli stelde Waterschap Scheldestromen...

Financiering voor terugbrengen getijde Grevelingenmeer eindelijk rond

Tien jaar lang hebben de Zeeuwse bestuurders, recreatie- en natuurorganisaties eraan gewerkt om het getijde terug te krijgen in het Grevelingenmeer. Op 8 maart...

Stowa en Rioned stelden handreiking op voor waterevenementen

In de zomer worden in Nederland vaak evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te...

Houtstook grote bron van vervuiling oppervlaktewater

De neerslag van kankerverwekkende stoffen (Benzo(k)fluoranteen) in het oppervlaktewater door het stoken van hout en verkeer en vervoer is voor een derde verantwoordelijk voor...

Aantal projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer groeit explosief

Het aantal lopende projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is in 2018 met ruim 100 nieuwe projecten toegenomen naar ruim 357. Dat is inclusief...