KNAW bekroont bestrijding blauwalg met driehoeksmossel

Driehoeksmosselen kunnen met blauwalg besmet zwemwater zuiveren, ontdekten de vwo’ers Sanne van den Bogaerdt en Friso Schut van het Da Vinci College in Leiden....

Directeur RIWA-Rijn pleit voor reductiedoelen chemische stoffen in de Rijn

RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg pleit voor concrete reductiedoelen van chemische stoffen die de Rijn vervuilen en de drinkwaterbereiding steeds lastiger maken. Ook wil hij meer...

Optimaal stuwbeheer kan waterkwaliteit Maas verbeteren

Vanaf Frankrijk streven waterbeheerders in de Maas naar een vast peil in hun stuwpanden en wordt het water snel doorgelaten. Daardoor ontstaan grote piekafvoeren...

Laatste activiteit Adviescommissie Water: pas op het grondwater!

In haar allerlaatste advies heeft de Adviescommissie Water (AcW) grote zorgen geuit over de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. De AcW adviseert het...

Mosselsterfte Hulst niet veroorzaakt door verminderde waterkwaliteit

Mogelijk is een virus in de zwanenmossel de oorzaak van een grootschalige mosselsterfte in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. Eind juni, begin juli stelde Waterschap Scheldestromen...

Waterschap Aa en Maas stelt mestverwerker aansprakelijk voor schade rwzi

Het Brabantse Waterschap Aa en Maas gaat de schade aan de rwzi in Aarle Rixtel verhalen op mestverwerker Den Ouden in Helmond. Op 17...

Brabant zet alle informatie over natuur, water en milieu op aparte website

Sinds kort kan iedereen online bekijken hoe het is gesteld met de natuur, het milieu en het water in de provincie Noord-Brabant. De website...

Rijkswaterstaat toetst in proefproject lozingsvergunningen van 70 bedrijven

Rijkswaterstaat start rond de zomer met het proefproject 'Bezien Vergunningen'. Hierbij toetst RWS of de lozingsvergunningen van 70 bedrijven nog voldoen aan de huidige...

RIWA-rapport Rijn: Lage afvoer verhoogt concentraties verontreinigingen

Door de droogte in 2018 namen concentraties van verontreinigende stoffen op meerdere locaties in het Nederlandse deel van de Rijn toe. Maar het was...

Kennisimpuls Waterkwaliteit mikt op behalen KRW-doelen via extra kennis

Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, STOWA, Deltares, KWR, WUR en RIVM startten vrijdag 5 april met het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het doel is meer inzicht...

PBL: nieuwe toxische bestrijdingsmiddelen moeilijk te meten in oppervlaktewater

Er komen steeds meer nieuwe toxische bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. De huidige meetmethoden van laboratoria brengen de aanwezigheid en concentratie echter maar beperkt...

Hoorzitting Tweede Kamer over grondcertificaat granuliet

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het storten van granuliet in de zandwinput Over de Maas bij Alphen, stelden Kamerleden veel vragen...