Geothermie: Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor risico’s drinkwater

Bij de winning van geothermie kan zoet water zich vermengen met de zoute watervoerende laag die is vervuild met corrosie inhibitor en anti-scaling stoffen....

Mosselsterfte Hulst niet veroorzaakt door verminderde waterkwaliteit

Mogelijk is een virus in de zwanenmossel de oorzaak van een grootschalige mosselsterfte in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. Eind juni, begin juli stelde Waterschap Scheldestromen...
Waterbox

Amsterdammers testen zelf het oppervlaktewater

In de maanden juli en augustus krijgen Amsterdamse burgers de kans om met een ‘Waterbox’ zelf het water in de stad te onderzoeken. Voor...

Nieuwe norm pyrazool in Maaswater is volgens rechter te streng

De nieuwe pyrazoolnorm die Waterschap Limburg oplegde aan chemiebedrijf Sitech in Geleen, is te streng. Dat heeft de bestuursrechter deze week beslist. Het waterschap...

Aa en Maas start pilot met online meten waterkwaliteit

Waterschap Aa en Maas is samen met enkele boeren, kennisinstituten en technologiebedrijven op 3 oktober de pilot Sensorgestuurd Boeren gestart, waarin nieuwe technologie wordt...

RIWA: Drinkwaterbedrijven nemen toevlucht tot ontheffingen

Door lage waterafvoeren staat de waterkwaliteit onder druk. In 2017 bestond het Maaswater door de verminderde afvoer van regenwater voor 50 procent uit al...

Minister Schouten weerlegt kritiek op tussenevaluatie Kaderrichtlijn Water

Minister Schouten van LNV is het niet eens met de kritiek van meerdere organisaties op de tussenevaluatie van de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst...

Snel handelen Waterschap Limburg voorkomt bietensapvervuiling

In het Limburgse Egchel scheurde 9 juni op het terrein van een varkenshouder een silo met 70 ton bietensap. Hierbij stroomde 40 ton af...

WML hervat na drie weken inname Maaswater

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) neemt sinds 23 november weer Maaswater in voor de bereiding van drinkwater. De inname lag sinds 30 oktober stil vanwege...
Beach Cleanup Tour

Vrijwilligers Beach Cleanup Tour verzamelen bijna 15 duizend kilo afval

In ruim twee weken tijd maakten zo’n 2750 vrijwilligers in het kader van de vijfde editie van de Boskalis Beach Cleanup Tour de hele...

RIWA: ‘Rijn en Maas moeten en kunnen schoner’

De Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA) luidt de alarmbel over de waterkwaliteit in Rijn en Maas. In de afgelopen decennia is de kwaliteit van het...

Waterkwaliteit: Europees verbod op buitengebruik van bijengif

De Europese lidstaten stemden vrijdag 27 april in Brussel in met een verbod op het buitengebruik van drie bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen....