IenW: Milieueffecten van gereinigde grond in kunstwerken controleren

Rijkswaterstaat gaat de gevolgen van het gebruik van thermisch gereinigde grond (TGG) in dijken en wegen onderzoeken. Er zal onderzoek worden gedaan naar 26...

Veldonderzoek met zeoliet om nitraatuitspoeling te verminderen

Op een perceel op de grens van Noord-Brabant en Limburg en een perceel in de Achterhoek wordt gedurende twee groeiseizoenen 400 kilo zeoliet per...

Moties Tweede Kamer verzoeken tijdelijke stopzetting storten van granuliet

Vorige week zijn in de Tweede Kamer drie moties ingediend over het storten van granuliet in de zandwinput Over de Maas bij Alphen. Een...

Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Rotterdamse haven moet beter voorbereid zijn op risico grootschalige olielekkage’

Door het beter benutten van de haveninfrastructuur voor zeeschepen met enkelwandige brandstoftanks gevuld met ruwe stookolie en zorgvuldige begeleiding door sleepboten, moet de Rotterdamse...

Hoorzitting Tweede Kamer over grondcertificaat granuliet

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het storten van granuliet in de zandwinput Over de Maas bij Alphen, stelden Kamerleden veel vragen...

Kabinet: granuliet in Maasplassen is niet schadelijk voor het milieu

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar milieuhygiënische aspecten van het granuliet dat is toegepast in het project 'Over de Maas'. Daaruit blijkt dat het...

HHNK en PWN bouwen grote demo-installatie voor verwijdering micro’s in Wervershoof

Waterschap HHNK en drinkwaterbedrijf PWN bouwen na succesvolle praktijkproeven een grootschaligere demo-installatie bij rwzi Wervershoof om organische micro’s uit gezuiverd afvalwater te verwijderen. Doel...

Europees parlement bezorgd over deadline Kaderrichtlijn Water in 2027

Wat gaat de Europese Commissie doen om de lidstaten zo ver te krijgen dat in 2027 alle waterlichamen voldoen aan een goede ecologisch status?...

In overstroomde Noordwaard blijft zee aan plastic achter

Vanwege storm en springtij stroomde vorige week de ontpolderde Noordwaard  bij Werkendam vol water. De dijken naar het gebied van circa 4450 hectare zijn...

Directeur RIWA-Rijn pleit voor reductiedoelen chemische stoffen in de Rijn

RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg pleit voor concrete reductiedoelen van chemische stoffen die de Rijn vervuilen en de drinkwaterbereiding steeds lastiger maken. Ook wil hij meer...

RIVM en Deltares gaan verschil effect PFAS-grond en -baggerspecie op oppervlaktewater onderzoeken

Het RIVM en Deltares werken op verzoek van het ministerie van I&W aan een plan waarin de vraag wordt beantwoord of er een verschil...

Dader olievervuiling IJssel opgespoord

Rijkswaterstaat heeft het schip achterhaald dat op 1 december 2019 verantwoordelijk was voor een oliespoor van 8 kilometer lang op de IJssel. Er is...