zaterdag, januari 16, 2021

Rechter: gemeenten mogen weer pesticiden gebruiken

0
Nederlandse gemeenten mogen onkruid in de openbare ruimte toch weer met landbouwgif bestrijden. Dat bepaalde het Gerechtshof in Den Haag 24 november in een...

MARIN: kleinere schepen kunnen ook containers verliezen

0
Kleinere containerschepen kunnen boven de Wadden ook containers verliezen. Dat blijkt uit onderzoek dat het maritiem onderzoeksinstituut MARIN in opdracht van het ministerie van...

RIVM: hoeveelheid nitraat in water op landbouwbedrijven neemt toe

0
In de Nitraatrapportage 2020 meldt het RIVM dat er sinds 2015 weer meer stikstof en fosfor in de bodem terechtkomt op landbouwbedrijven. Daardoor stijgt...

Vismigratie: nu de zalm en zeeforel nog

0
Dankzij vispassages kan trekvis barrières als sluizen, stuwen, gemalen, dijken en dammen passeren. En dat werpt vruchten af. Steeds meer trekvis beweegt zich vrij...

‘Laat bedrijven bij schade door chemische stoffen meebetalen aan waterzuivering’

De Europese Commissie publiceerde op 14 oktober de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen. De Europese koepel van drinkwater- en afvalwaterbedrijven EurEau stelt uit monde van...

Rijkswaterstaat gunt contract verwijdering baggerspecie uit Averijhaven aan Van Oord

Van Oord verwijdert in opdracht van Rijkswaterstaat baggerspecie uit het Averijhavendepot in IJmuiden. De Averijhaven is gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit...

Wim Kuijken: ‘Winning zand uit diepe plassen te veel gericht op economisch verdienmodel’

Het winnen van zand uit diepe plassen is te veel gericht op het economisch verdienmodel en te weinig op ecologie. Deze boodschap herhaalde Wim...

Gevaarlijke stoffen belanden in rivieren door verouderde vergunningen

0
Door achterstanden bij Rijkswaterstaat belanden gevaarlijke stoffen, zoals benzeen, lood of vinylchloride, nog steeds in onze rivieren. Veel bedrijven lozen deze stoffen op basis...

Wim Kuijken: Gebrek aan nationale regie in granuliet-dossier

0
Bij de kwaliteitsborging bij bodemintermediairs (kwalibo) is een gebrek aan nationale regie. De overheid is te ver af komen te staan van private zelfregulering....

NAM beboet voor lekkages gevaarlijke stoffen

0
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft van het Openbaar Ministerie (OM) twee boetes gekregen van in totaal 125.000 euro voor lekkages van gevaarlijke stoffen....

EU-wetsvoorstel kan waterverontreiniging met microplastics verergeren

0
Het EU-wetsvoorstel om microplastics in onder meer cosmetica en verf te verbieden, kan de waterverontreiniging juist verergeren. Dat schrijft de Europese milieuorganisatie EBB op...

Zorgen over bijengif imidacloprid in slootwater Westland

0
De Algemene Waterschapspartij (AWP) in het Hoogheemraadschap van Delfland maakt zich ernstig zorgen over het feit dat het bijengif imidacloprid in 2019 in alle...