Overheden reserveren 600 miljoen voor Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

Het rijk, waterschappen, provincies en gemeenten tekenden dinsdag 20 november op de DakAkker in Rotterdam het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Zij legden onder meer vast dat...

Interactieve bodemdalingskaart helpt waterschappen bij peilbeheer

Met behulp van satellietmetingen, GPS, en zwaartekrachtmetingen stelt een team van onderzoekers vanaf nu een interactieve kaart voor bodemdaling in Nederland beschikbaar. Waterschappen kunnen...

Haringvlietsluizen officieel wél, maar in de praktijk niet op een kier

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanmiddag officieel het startsein voor de uitvoering van het Kierbesluit gegeven. Dat deed ze niet...

Tientallen miljarden nodig voor klimaatadaptatie Nederlandse steden

De totale kosten om Nederlandse steden tot 2050 te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, bedragen 42 tot 83 miljard euro. Als er geen...

Vrijwilligers gezocht om oude beeklopen te herstellen

De werkgroep Beken en Sprengen van IVN Zuidwest Veluwezoom zoekt vrijwilligers die kunnen helpen om historische beken weer watervoerend te maken. Verschillende verzande en...

Zeeuws waterschap wil 29,4 miljoen investeren in waterbeheer

In 2019 wil waterschap Scheldestromen flink investeren in het waterbeheer en de veiligheid tegen overstromingen. Dat blijkt uit de begroting die het dagelijks bestuur...

Model dat droogte kan voorspellen klaar voor praktijk

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een nieuw model ontwikkeld waarmee zij droogte in Nederland twee maanden vooruit kunnen voorspellen. “Dat biedt waterschappen de...

Economische schade door lage waterstanden loopt op

Het prijskaartje van de lage waterstanden op de Waal, de IJssel, de Nederrijn en de Lek loopt op. De binnenvaart en de industrie ondervinden...

Rijkswaterstaat en waterschappen gestopt met aanvoer IJsselmeerwater naar West-Nederland

De aanvoer van zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar West-Nederland via de kleinschalige wateraanvoer (KWA)is niet langer nodig. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden...

Waterschap gaat grasmatten op zanddijken ‘doorzaaien’

Zanddijken zijn gevoeliger voor droogte dan kleidijken want het water zakt in zand sneller weg dan in klei. Hierdoor verdroogt de bovenste laag van...

Spuien van verzilt IJsselmeerwater blijft voorlopig nodig

Door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden is het IJsselmeerwater nog veel te zout. Het zout hoopt zich op achter de sluizen bij...

Droogte belemmert aanleg netwerk onderwaterdrainage

In de Zuid-Hollandse polder Lange Weide in Driebruggen werd donderdag 30 augustus door hoogwaardigheidsbekleders zogenaamd de officiële aftrap gegeven voor de aanleg van 450...