Waterschap Noorderzijlvest legt geen moeras in Paterswoldemeer aan

Waterschap Noorderzijlvest gaat geen moeras in het Paterswoldemeer aanleggen. “Het heeft geen enkele zin om door te gaan met iets waarvoor geen enkel draagvlak...

Historisch Woudagemaal opnieuw onder stoom

Wetterskip Fryslân heeft maandag 24 februari het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gezet om water af te voeren van de Friese...

Westlandse tuinder neemt 25ste Rainlevelr waterbassin in gebruik

Een Westlandse tuinder sloot 17 februari als 25ste deelnemer zijn hemelwaterbassin aan op Rainlevelr. Samen met de andere tuinders zet hij bij piekbuien het...

Omstreden rietproef Lauwersmeer uitgesteld vanwege regenval

Waterschap Noorderzijlvest heeft de rietproef in het Lauwersmeer voorlopig uitgesteld. Door de regenval van de afgelopen dagen en de weersverwachting voor de komende dagen,...

Stormen Ciara en Dennis slokken Zeeuwse stranden op

Tussen Westkapelle en Vlissingen in Zeeland zijn door de stormen Ciara en Dennis op veel plaatsen slechts smalle stroken strand achtergebleven. Eigenaren van strandtenten...

Rechter beslist dat rietproef Lauwersmeer door mag gaan

De voorzieningenrechter keurde vrijdag 14 februari het monitoringsplan voor de rietproef Lauwersmeer goed. Bedrijven rond het Lauwersmeer verzetten zich tegen de proef omdat zij...

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe schade aan stuw in Linne kan worden hersteld

Maandagochtend botsten twee lege duwbakken tegen de stuw bij Linne. De bakken waren door de storm Ciara losgeraakt in de haven in Maasbracht. De...

Ciara leidt nergens tot grote problemen voor waterbeheerders

De combinatie van de zuidwesterstorm Ciara, springtij en hoge rivierafvoeren heeft in Nederland vooralsnog nergens tot grote problemen voor waterbeheerders geleid. Rijkswaterstaat sloot drie...

Waterstanden in Rijn en Maas fors gestegen

Zowel Rijn als Maas zijn vanaf begin februari flink gestegen, stelt Alphons van Winden, de samensteller van de website Waterpeilen. De stijging wordt veroorzaakt...

Extreme regenval in stroomgebied Maas leidt mogelijk tot overlast in Den Bosch

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben de risico’s op wateroverlast door klimaatverandering onderzocht. Hun berekeningen geven aan dat de wateroverlast in...

Provincie en Wetterskip Fryslân werken aan gezamenlijke driesporenaanpak veenweiden

Provinciale Staten van Friesland en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân hebben op 8 januari gezamenlijk vergaderd over de aanpak van het Friese veenweidegebied....

WUR-onderzoekers schetsen waterrijk toekomstbeeld Nederland 2120

Over honderd jaar zou Nederland een natuurlijke, waterrijke delta kunnen zijn met ruimte voor bos,  groene steden en circulaire landbouw. Dat denken ruimtelijk ontwerper...