Kantoor rwzi Westpoort na verbouwing aardgasvrij

Het kantoor van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Westpoort van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verbouwd. Tijdens de verbouwing zijn 2740 zonnepanelen geplaatst die het kantoorgebouw...

Stuw bij Driel geopend om overschot aan water af te voeren

Op woensdag 16 januari heeft Rijkswaterstaat de stuw bij Driel geopend omdat de waterstand dusdanig hoog was dat versnelde afvoer naar zee nodig was....

Haringvlietsluis: spuien, keren en nu ook kieren

Rijkswaterstaat bracht een nieuw werkwoord in praktijk: kieren. Op 16 januari stond één regelklep van de Haringvlietsluis 1 meter open, waardoor zout water uit...

NAM onderzoekt afslag verontreinigde grond

Volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is er tijdens de storm op 8 januari een grote hoeveelheid zand weggespoeld op de voormalige NAM-locatie bij...

Westland krijgt twee extra waterbergingen

De gemeente Westland en Hoogheemraadschap Delfland gaan samen twee waterbergingen aanleggen om extreme regenval in de toekomst beter op te vangen. Met de nieuwe...

Wind en springtij veroorzaken nieuwe milieuramp Wadden

De voormalige proeflocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de Hollumer duinen op Ameland is dinsdagochtend tijdens de storm deels in zee terecht...

Rijkswaterstaat zet Haringvlietsluizen kwartier open om test uit te voeren

Rijkswaterstaat heeft sinds vorige week de Haringvlietsluizen enkele keren een kwartier opengezet om de bediensystemen te testen en de eerste beperkte zoutverspreidingstesten uit te...

‘Tekort technische vakmensen vergroot kans legionellaverspreiding’

Er zijn veel te weinig technische vakmensen die op de juiste manier installaties kunnen aanleggen om legionella te voorkomen. Daardoor neemt de kans op...

Waterschappen nemen maatregelen om grondwaterpeil te verhogen

Waterschappen nemen verschillende maatregelen om de grondwaterstand te verhogen. Zo vraagt waterschap Rijn en IJsel grondeigenaren om duikers af te sluiten. Wetterskip Fryslân houdt...

Waterafvoer bij Lobith eindelijk weer op peil

De afvoer bij Lobith is opgelopen tot 1800 kubieke meter per seconde en daarmee is een einde gekomen aan een langdurige periode van lage...

Innovatieve waterberging Laarbeek officieel geopend

Bij hevige regenval water bergen en dat vasthouden voor perioden van droogte. De Blauwe Poort bij Laarbeek voorziet in een waterberging en een waterhouderij...

Weersomslag maakt einde aan maandenlange droogte en lage rivierafvoeren

Na maandenlange droogte die tot historisch lage waterstanden op de Rijn en Maas heeft geleid, komt er nu een langverwachte weersomslag. Voor het eerst...