Discussie over neerslagtekort in Limburg

Vanaf vrijdag 22 mei geldt in Limburg een verbod op het gebruik van water uit beken en sloten. Daarmee wil Waterschap Limburg acute schade...

De Oude Maasarm kan weer meestromen

Op 18 mei heeft de Limburgse gedeputeerde Carla Brugman het eerste gat gemaakt in de oude dijk in Ooijen. De dijk sloot de Oude...

AWP Delfland wil snel een beverprotocol

Het knaagwerk van een bever in Almere haalde het NOS-journaal, maar er zijn meer plaatsen in Nederland waar de bever oprukt. De Algemene Waterschapspartij...

Waterschappen vrezen voor tekort aan mondkapjes rwzi-medewerkers

Waterschappen komen door de coronacrisis lastig aan mondkapjes om rwzi-medewerkers tegen bacteriën, virussen en ziektekiemen te beschermen. Bij sommige waterschappen dreigt een tekort. Bovendien...

Voorjaarsdroogte aanslag op watervoorraad

De kranten staan er bol van. Het is extreem droog voor de tijd van het jaar. Zeker op de hoge zandgronden. Daar zijn de...

Ministerraad stemt in met noodwet digitale besluitvorming

De ministerraad heeft 27 maart ingestemd met het wetsvoorstel digitale besluitvorming. Doel van dit wetsvoorstel is dat gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk de mogelijkheid...

Waterschap subsidieert verbeteren waterkwaliteit en verminderen bodemdaling

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling 'Regionaal partnerschap voor water en bodem' open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het...

Unie van Waterschappen pleit voor digitale besluitvorming in waterschapsbesturen door coronacrisis

De Unie van Waterschappen maakt zich zorgen over de continuïteit van de besluitvorming in de algemene besturen van de waterschappen door de coronacrisis. Daarom...

Waterschap Vallei en Veluwe laat Wageningse Bovenpolder leeglopen voor balans watersysteem

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de Wageningse Bovenpolder in maart laten leeglopen om de groei van grassen en gewassen te bevorderen en de balans...

Rijkswaterstaat zet werk ondanks coronacrisis voort

Rijkswaterstaat wil projecten en werkzaamheden door laten gaan, onder voorwaarde dat veiligheid en kwaliteit zijn geborgd. Ook geplande en lopende aanbestedingen gaan door. Dat...

Aa en Maas zet meeste stuwen weer op normale hoogte

In vrijwel het gehele werkgebied van waterschap Aa en Maas zijn de grondwaterstanden hersteld, dankzij de regenval van de afgelopen maanden. Daarom besloot het...

Wateropvanggebieden en bypass voorkomen wateroverlast in Lichtenvoorde

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost-Gelre sloegen na flinke waterlast in 2010 de handen ineen om een oplossing te bedenken. Zo zijn...