Waterschappen zetten een tandje bij om bloesem te beschermen

De afgelopen week hadden veel fruittelers te maken met nachtvorst en één van de manieren om de bloesem te beschermen, is te beregenen. Daarmee...

Evaluatie droogte: verdringingsreeks moet duidelijker

Voor waterbeheerders is niet duidelijk hoe de verdringingsreeks precies werkt en er bestaan verschillende interpretaties van onderdelen van de verdringingsreeks. Dat blijkt uit het...

Droogteseizoen start met onttrekkingsverbod hoge zandgronden

Waterschap de Dommel kondigde dinsdag 2 april een tijdelijk onttrekkingsverbod voor grondwater af voor het gebied ten zuiden van Eindhoven tot aan de Belgische...

Doorbraak talud in Drenthe zorgt voor wateroverlast

Vanochtend is een slootwal bij Borger doorgebroken en daardoor is water uit een hoger gelegen sloot de N34 op gestroomd. Op de oprit richting...

Verkiezingsdebat Aa en Maas: waterschap moet niet meebetalen aan voorkomen wateroverlast in steden

Alle lijsttrekkers van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor het Brabantse waterschap Aa en Maas waren het erover eens: het waterschap moet...

Oproep deltacommissaris aan waterbeheerders: hou het water nog vast

Het gaat de komende tijd wat meer regen en Deltacommissaris Peter Glas roept op het water in haarvaten van het watersysteem vooral vast te...

Rijn en IJssel heft onttrekkingsverboden op, maar voor hoelang?

Sinds 26 februari is het weer toegestaan om water uit rivieren en beken te onttrekken in de Achterhoek en Liemers. Waterschap Rijn en IJssel...

Kantoor rwzi Westpoort na verbouwing aardgasvrij

Het kantoor van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Westpoort van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verbouwd. Tijdens de verbouwing zijn 2740 zonnepanelen geplaatst die het kantoorgebouw...

Stuw bij Driel geopend om overschot aan water af te voeren

Op woensdag 16 januari heeft Rijkswaterstaat de stuw bij Driel geopend omdat de waterstand dusdanig hoog was dat versnelde afvoer naar zee nodig was....

Haringvlietsluis: spuien, keren en nu ook kieren

Rijkswaterstaat bracht een nieuw werkwoord in praktijk: kieren. Op 16 januari stond één regelklep van de Haringvlietsluis 1 meter open, waardoor zout water uit...

NAM onderzoekt afslag verontreinigde grond

Volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is er tijdens de storm op 8 januari een grote hoeveelheid zand weggespoeld op de voormalige NAM-locatie bij...

Westland krijgt twee extra waterbergingen

De gemeente Westland en Hoogheemraadschap Delfland gaan samen twee waterbergingen aanleggen om extreme regenval in de toekomst beter op te vangen. Met de nieuwe...