Gezondheidsraad: waterbergingen kunnen hittegolven bestrijden

Waterbergingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van hittegolven. Dat stelt de Gezondheidsraad in het recent verschenen advies 'Gezond groen in en...

Rijkswaterstaat vervangt eerste vizierschuif stuwcomplex Amerongen

Siemens, BSB Staalbouw en DIMCO zijn begin juni in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de vervanging van de eerste vizierschuif van het stuwcomplex Amerongen...

Intensieve landbouw ondermijnt functie waterbergingen Engeland

Negentig procent van de Engelse waterbergingen functioneert niet naar behoren. Door intensieve landbouw zijn natuurlijke barrières verdwenen en stroomt het water te snel door....

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht renoveert waterzuivering Naardermeer

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de versleten waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer renoveren. De installatie haalt fosfaat uit het Vecht-water vóórdat het water het...

Extreme temperaturen hebben nog weinig invloed op hoofdwatersysteem

De extreme temperaturen van de afgelopen dagen lijken nog weinig invloed te hebben op het hoofdwatersysteem. Zo is de afvoer van de Maas 50...

Bouwcombinatie Isala Delta start met inlaatwerk Reevediep

Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, wethouder Gerrit Jan Veldhoen van de gemeente Kampen en Martin Hoenderkamp van Rijkswaterstaat gaven 20 mei het...

Waterschap Limburg kondigt onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af

Waterschap Limburg heeft besloten dat agrariërs vanaf maandag 29 mei 12.00 uur door de droogte van de afgelopen weken geen water uit beken en...

Europese Commissie publiceert Stedelijke Wateratlas van 40 steden

De Europese Commissie heeft eind april de Stedelijke Wateratlas voor Europa gepubliceerd. De atlas geeft een compleet beeld van het waterbeheer in Europese steden. De publicatie bevat eveneens de Blue City Index van 40 Europese steden en regio's gebaseerd op 25 watergerelateerde onderwerpen. Amsterdam is de best presterende stad in Europa met een BCI van 8,3.