Stuw bij Grave volledig hersteld

De in december zwaar beschadigde stuw in de Maas bij Grave is hersteld en Rijkswaterstaat is inmiddels gestart met het afbreken van de breuksteendam...
vismigratierivier

Financiering vismigratierivier Afsluitdijk bijna rond

De aanleg van een vismigratierivier in de Afsluitdijk komt steeds dichterbij. De Europese Unie heeft hiervoor namelijk een subsidie toegekend van 3,5 miljoen euro....

Optimaal stuwbeheer kan waterkwaliteit Maas verbeteren

Vanaf Frankrijk streven waterbeheerders in de Maas naar een vast peil in hun stuwpanden en wordt het water snel doorgelaten. Daardoor ontstaan grote piekafvoeren...

Waterschap levert bluswater brand Deurnsche Peel

Waterschap Aa en Maas levert water voor het nablussen van de brand op de Deurnsche Peel die vrijdag 23 juni ontstond. De brand is...

Tweede Kamer bezorgd over ‘laten liggen meekoppelkansen’ voor natuur

Tweede Kamerleden van GroenLinks, ChristenUnie en Partij van de Dieren hebben tijdens het halfjaarlijkse overleg met minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en...

Zwolle: waterschap geeft subsidie aan bewoners die wateroverlast tegengaan

Projectontwikkelaar DJOntwikkeling, waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Zwolle helpen burgers in de Seringenstraat in de Zwolse wijk Assendorp met het klimaatbestendig...

Waterprofessionals houden droog Nederland nat

Het gemiddelde neerslagtekort is, volgens het KNMI, opgelopen tot 133 millimeter, tegen een normaal tekort in deze periode van 70 millimeter. Rijkswaterstaat, waterschappen en...

Gezondheidsraad: waterbergingen kunnen hittegolven bestrijden

Waterbergingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van hittegolven. Dat stelt de Gezondheidsraad in het recent verschenen advies 'Gezond groen in en...

Rijkswaterstaat vervangt eerste vizierschuif stuwcomplex Amerongen

Siemens, BSB Staalbouw en DIMCO zijn begin juni in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de vervanging van de eerste vizierschuif van het stuwcomplex Amerongen...

Intensieve landbouw ondermijnt functie waterbergingen Engeland

Negentig procent van de Engelse waterbergingen functioneert niet naar behoren. Door intensieve landbouw zijn natuurlijke barrières verdwenen en stroomt het water te snel door....

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht renoveert waterzuivering Naardermeer

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de versleten waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer renoveren. De installatie haalt fosfaat uit het Vecht-water vóórdat het water het...

Extreme temperaturen hebben nog weinig invloed op hoofdwatersysteem

De extreme temperaturen van de afgelopen dagen lijken nog weinig invloed te hebben op het hoofdwatersysteem. Zo is de afvoer van de Maas 50...