Rijkswaterstaat onderzoekt hoe schade aan stuw in Linne kan worden hersteld

Maandagochtend botsten twee lege duwbakken tegen de stuw bij Linne. De bakken waren door de storm Ciara losgeraakt in de haven in Maasbracht. De...

AWP Delfland wil snel een beverprotocol

Het knaagwerk van een bever in Almere haalde het NOS-journaal, maar er zijn meer plaatsen in Nederland waar de bever oprukt. De Algemene Waterschapspartij...

Waterschap subsidieert verbeteren waterkwaliteit en verminderen bodemdaling

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling 'Regionaal partnerschap voor water en bodem' open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het...

Gezondheidsraad: waterbergingen kunnen hittegolven bestrijden

Waterbergingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van hittegolven. Dat stelt de Gezondheidsraad in het recent verschenen advies 'Gezond groen in en...

Droogte: Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt af

De Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt af van een dreigend watertekort (niveau 1) naar  normaalwaterbeheer (niveau 0). Dankzij de regen van de afgelopen weken is...

Voorjaarsdroogte aanslag op watervoorraad

De kranten staan er bol van. Het is extreem droog voor de tijd van het jaar. Zeker op de hoge zandgronden. Daar zijn de...

Kennisprogramma COASTAR mikt op vier grootschalige ondergrondse zoetwateropslag- en brakwaterwinning praktijkproeven

Onderzoekers van het kennisprogramma COASTAR gaan in 2020 de kosten, baten en effecten doorrekenen van vier beoogde praktijktesten in Zuid-Holland voor grootschalige zoetwatervoorziening in...

Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt op naar ‘dreigend watertekort’

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is sinds maandag 25 mei opgeschaald naar niveau 1. Dat is de fase waarin er sprake is van een...

Waterbeheerders leggen minder vispassages aan

Waterbeheerders leggen de laatste jaren minder vispassages aan dan in de periode 2008-2014. Dat blijkt uit het rapport De Staat van Ons Water van...

Drenthe: Dankzij regen herstelt de grondwaterstand licht

De regen van de afgelopen week heeft voor verlichting gezorgd in de droogtesituatie bij  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het waterschap maakte woensdag 21...

Proefdijk in Eemdijk opnieuw klaar om te bezwijken

De Eemdijkproef is toe aan de laatste testfase. De zestig meter lange en 5,5 m hoge proefdijk is voorzien van een damwand en langzaam...

Bouwcombinatie Isala Delta start met inlaatwerk Reevediep

Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, wethouder Gerrit Jan Veldhoen van de gemeente Kampen en Martin Hoenderkamp van Rijkswaterstaat gaven 20 mei het...