Waterschappen zetten een tandje bij om bloesem te beschermen

De afgelopen week hadden veel fruittelers te maken met nachtvorst en één van de manieren om de bloesem te beschermen, is te beregenen. Daarmee...

Spuien van verzilt IJsselmeerwater blijft voorlopig nodig

Door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden is het IJsselmeerwater nog veel te zout. Het zout hoopt zich op achter de sluizen bij...

Waterschap Limburg verplicht hoogste stand voor stuwen en peilgestuurde drainage

Waterschap Limburg heeft besloten de peilen van stuwen en peilgestuurde drainage verplicht op het hoogste niveau te zetten. Dit geldt voor eigen stuwen, maar...

Molen Oudegein wordt weer maalvaardig gemaakt

De gemeente Nieuwegein, Stichting De Utrechtse Molens en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een convenant gesloten voor Park Oudegein in Nieuwegein. Onderdeel daarvan is...

Plastic wegwerpdrankverpakkingen meest gevonden afval in de Maas en Waal

Nu het water in de rivieren zakt, is goed zichtbaar hoeveel afval er in de rivieren drijft. Uit een nieuw onderzoek van het project...

Wind en springtij veroorzaken nieuwe milieuramp Wadden

De voormalige proeflocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de Hollumer duinen op Ameland is dinsdagochtend tijdens de storm deels in zee terecht...

Gezondheidsraad: waterbergingen kunnen hittegolven bestrijden

Waterbergingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van hittegolven. Dat stelt de Gezondheidsraad in het recent verschenen advies 'Gezond groen in en...

Waterkwaliteit van 95% van Nederlandse zwemwateren voldoende

In 2018 voldeed 95% van 725 zwemwaterlocaties aan de eisen van de Europese Zwemwaterrichtlijn. Daarvan kreeg 73% (527 wateren) het predicaat uitstekend. Van 126...

Waterafvoer bij Lobith eindelijk weer op peil

De afvoer bij Lobith is opgelopen tot 1800 kubieke meter per seconde en daarmee is een einde gekomen aan een langdurige periode van lage...

Provincie weigert Refresco vergunning voor winning dieper grondwater

Frisdrankproducent Refresco krijgt geen vergunning om water op te pompen uit diepere grondlagen. Regulier monitoringsonderzoek voor de Kaderrichtlijn Water toonde onlangs aan dat het...

Doorbraak talud in Drenthe zorgt voor wateroverlast

Vanochtend is een slootwal bij Borger doorgebroken en daardoor is water uit een hoger gelegen sloot de N34 op gestroomd. Op de oprit richting...

Waterschappen nemen maatregelen om grondwaterpeil te verhogen

Waterschappen nemen verschillende maatregelen om de grondwaterstand te verhogen. Zo vraagt waterschap Rijn en IJsel grondeigenaren om duikers af te sluiten. Wetterskip Fryslân houdt...