Friese landbouworganisaties gekant tegen versnelde peilverhoging in veenweiden

Zeven Friese landbouworganisaties keren zich tegen het plan dat leeft binnen Provinciale Staten om het waterpeil in de Friese veenweidegebieden versneld te verhogen. Als...

Innovatieve waterberging Laarbeek officieel geopend

Bij hevige regenval water bergen en dat vasthouden voor perioden van droogte. De Blauwe Poort bij Laarbeek voorziet in een waterberging en een waterhouderij...

Haringvlietsluis: spuien, keren en nu ook kieren

Rijkswaterstaat bracht een nieuw werkwoord in praktijk: kieren. Op 16 januari stond één regelklep van de Haringvlietsluis 1 meter open, waardoor zout water uit...

Prijs speelt geen rol bij Zwolse dijkversterking

Waterschap Drents Overijsselse Delta koos een bijzondere aanpak voor het versterken van de stadsdijken in Zwolle. Een etiket valt er op de bedachte contractvorm...

Biodiversiteit uiterwaarden toegenomen door rivierverruimende maatregelen

Er keren steeds meer bedreigde en beschermende soorten vogels en zoogdieren terug in de uiterwaarden van het Nederlandse rivierengebied. Dat komt door de aanleg...

Waterschap Limburg kondigt onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af

Waterschap Limburg heeft besloten dat agrariërs vanaf maandag 29 mei 12.00 uur door de droogte van de afgelopen weken geen water uit beken en...

Minder muskus- en beverratten gevangen in 2017

Het aantal gevangen muskusratten in het Nederlandse rivierengebied blijft dalen. Ook het aantal gevangen beverratten daalt, na jaren van stijging. Het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer, van...

Waterschappen nemen maatregelen om ijsaangroei te bevorderen

Waterschappen nemen diverse maatregelen zodat schaatsers deze week kunnen genieten van het ijs. Zo heeft Wetterskip Fryslân 23 februari ongeveer tweehonderd poldergemalen uitgezet om...

Waterbeheerders leggen minder vispassages aan

Waterbeheerders leggen de laatste jaren minder vispassages aan dan in de periode 2008-2014. Dat blijkt uit het rapport De Staat van Ons Water van...

Formatie krijgt investeringsverzoek van 28 miljard voor klimaat

Met opstoken paraplu’s wensen de voorzitters van de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) informateur Gerrit...

Waterschappen redden beschermde vissoorten

Waterschap Vallei en Veluwe is druk bezig om beschermde vissoorten, zoals de elrits, beekprik en de rivierdonderpad te redden. Door de aanhoudende droogte en...

Westland krijgt twee extra waterbergingen

De gemeente Westland en Hoogheemraadschap Delfland gaan samen twee waterbergingen aanleggen om extreme regenval in de toekomst beter op te vangen. Met de nieuwe...