31 Noodpompen vangen de klappen op bij gemaal IJmuiden

Bij gemaal IJmuiden, waarmee onder meer het waterpeil in het Noordzeekanaal wordt gestuurd, zijn 31 noodpompen geplaatst ter vervanging van twee superpompen die momenteel...

Weersomslag maakt einde aan maandenlange droogte en lage rivierafvoeren

Na maandenlange droogte die tot historisch lage waterstanden op de Rijn en Maas heeft geleid, komt er nu een langverwachte weersomslag. Voor het eerst...

Aanvoer grote rivieren bijna geheel nodig om zout water te keren

De Rijnafvoer daalt de komende week naar verwachting tot 915 kuub per seconde en de Maasafvoer schommelt tussen 30 en 35 kuub per seconde....

Rijkswaterstaat en waterschappen gestart met aanvoer extra zoet water naar West-Nederland

Rijkswaterstaat en twee waterschappen zijn vanaf 24 juli om 14.00 gestart om vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek extra zoet water naar West-Nederland aan...

Waterschappen nemen maatregelen om grondwaterpeil te verhogen

Waterschappen nemen verschillende maatregelen om de grondwaterstand te verhogen. Zo vraagt waterschap Rijn en IJsel grondeigenaren om duikers af te sluiten. Wetterskip Fryslân houdt...

Droogste juni sinds 1962 laat neerslagtekort in delen Nederland oplopen

In het westen, midden en zuiden van Nederland noteert de maand juni een recorddroogte. Het landelijk neerslagtekort is inmiddels opgelopen naar circa 125 mm...

Droogtemonitor: geen herstel grondwaterstanden zandgronden

In het oosten en zuiden van Nederland en in delen van Zeeland, is er ondanks de regen, geen herstel van de grondwaterstanden. In een...

Dijkgraaf Klip-Martin wil ook voor Veluwe ‘functie volgt peil’

In het Radio 1 Journaal heeft dijkgraaf Tanja Klip-Martin van waterschap Vallei en Veluwe gepleit voor ‘functie volgt waterpeil’ op de Veluwe. Het lage...

Wind en springtij veroorzaken nieuwe milieuramp Wadden

De voormalige proeflocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de Hollumer duinen op Ameland is dinsdagochtend tijdens de storm deels in zee terecht...

Gemeenten en provincies negeren watertoets van waterschappen

Provincies en gemeenten betrekken de waterschappen minder vaak bij het maken van ruimtelijke plannen. En hun adviezen worden nogal eens genegeerd, is te lezen...

Stuw bij Driel geopend om overschot aan water af te voeren

Op woensdag 16 januari heeft Rijkswaterstaat de stuw bij Driel geopend omdat de waterstand dusdanig hoog was dat versnelde afvoer naar zee nodig was....

Prijs speelt geen rol bij Zwolse dijkversterking

Waterschap Drents Overijsselse Delta koos een bijzondere aanpak voor het versterken van de stadsdijken in Zwolle. Een etiket valt er op de bedachte contractvorm...