Dijkgraaf Pieper: leg meer op grens Duitsland aan voor droogtebestrijding Achterhoek

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel opperde onlangs in het AD het idee om een meer aan te leggen op de grens...

Einde zomer start ‘Praktijkproef Droogte’ in Volkerak-Zoommeer

Rijkswaterstaat en drie waterschappen voeren eind deze zomer de ‘Praktijkproef Droogte’ uit in het Volkerak-Zoommeer. Doel is om in de praktijk na te gaan...

Grensoverschrijdende samenwerking bij aanpak beekdal

Dertien Nederlandse en Belgische partijen gaan samenwerken om het beeklandschap Warmbeek-Tongelreep klimaatbestendiger te maken. Gemeentes, provincies en waterbeheerders uit het hele stroomgebied van deze...

Droogte: Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt af

De Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt af van een dreigend watertekort (niveau 1) naar  normaalwaterbeheer (niveau 0). Dankzij de regen van de afgelopen weken is...

Geul en putten rond Marker Wadden effectieve opvangplek voor overtollig slib

Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. Dat...

Dijkgraaf Klip-Martin wil ook voor Veluwe ‘functie volgt peil’

In het Radio 1 Journaal heeft dijkgraaf Tanja Klip-Martin van waterschap Vallei en Veluwe gepleit voor ‘functie volgt waterpeil’ op de Veluwe. Het lage...

Gelderse natuurorganisaties willen herijking waterbeleid

Zeven natuurorganisaties in Gelderland dringen aan op herijking van het waterbeleid en -beheer in de provincie. De provinciale overheid en de drie Gelderse waterschappen...

Tegen de droogte: rijplaten in sloten op hoge Brabantse zandgronden

Op hoge zandgronden doen waterschapen er alles aan om het spaarzame regenwater zo lang mogelijk vast te houden. Na de skippybal en de big...

KLIMAP-project: naar een regionale uitrol klimaatadaptieve maatregelen voor hooggelegen zandgronden

De afgelopen jaren is veel kennis en praktijkervaring opgedaan om het water- en bodemsysteem op de hooggelegen Nederlandse zandgronden aan te passen om de...

WDODelta zet waterpeilen op tot boven maximum

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen op tot boven het normale maximumpeil. Zo wordt extra water vastgehouden...

Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt op naar ‘dreigend watertekort’

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is sinds maandag 25 mei opgeschaald naar niveau 1. Dat is de fase waarin er sprake is van een...

Discussie over neerslagtekort in Limburg

Vanaf vrijdag 22 mei geldt in Limburg een verbod op het gebruik van water uit beken en sloten. Daarmee wil Waterschap Limburg acute schade...