Gemeenteraad Son en Breugel stemt in met differentiatie rioolheffing

Als eerste gemeente in Nederland stelt het Brabantse Son en Breugel een tariefdifferentiatie in voor de rioolheffing. Het afkoppelen van hemelwater wordt voortaan beloond,...

Rioned wil werkzaamheden voor water, riool, energie en internet clusteren

Directeur Hugo Gastkemper van Stichting Rioned vindt dat de rioolsector meer moet samenwerken met nutsbedrijven en telecombedrijven, zodat burgers minder vaak met opengebroken straten...

Rotterdam geeft klimaatsubsidie voor ‘afkoppelen’ en opvang regenwater

Rotterdammers kunnen sinds 1 januari 2020 een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. Inwoners kunnen per aanvraag...

Afkoppelpijp wint RIONEDinnovatieprijs 2018

De Afkoppelpijp van Wavin en Bureau Stedelijk Water is door de deelnemers aan de RIONEDdag op 1 februari uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2018. Deze...

Betere afstemming werkzaamheden voorkomt graafschade bij rioleringswerk

Opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders moeten voorafgaand en tijdens graafwerkzaamheden beter informatie uitwisselen om graafschade aan riolen te voorkomen. Hiervoor pleit onder meer Stichting RIONED...

Stichting Rioned introduceert Risicodatabank voor risicogestuurd beheer

Stichting Rioned heeft de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer beschikbaar gesteld voor water-, wegen- en rioleringbeheerders. Die databank is in het leven geroepen om risicogestuurd stedelijk...

Stichting Rioned heeft website en Kennisbank vernieuwd

De Stichting Rioned heeft haar website Riool.net en de Kennisbank Stedelijk Water vernieuwd. Volgens de stichting zorgen een modernere vormgeving, een vernieuwde structuur en...

Zaanstad opnieuw hoogste rioolheffing van Nederland

De bewoners van Zaanstad betalen opnieuw de hoogste rioolheffing van Nederland: 284 euro per jaar. Tilburgers betalen de laagste rioolheffing: 96 euro per jaar....