vrijdag, februari 3, 2023

Coronavirus vertraagt invoering Omgevingswet

0
De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en...

Bestuurlijke top ministerie IenW werkt thuis vanwege corona

0
De ministers Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven zullen in ieder geval tot 24 maart thuis werken. Beide ministers hebben onlangs een ontmoeting...

Ministerie I&W steunt opnieuw proefprojecten klimaatadaptatie

0
Het ministerie van I&W stelt opnieuw bijna vijf miljoen euro beschikbaar voor regionale projecten om de gevolgen van extreem weer op te vangen. Het...

Beleidstafel droogte: Structurele maatregelen in hoofdwatersysteem

0
Structurele maatregelen in het hoofdwatersysteem en spaarzaam watergebruik zijn nodig om Nederland weerbaar te maken tegen watertekorten. “Voor het hoofdwatersysteem werken we nu aan...

EU-milieucommissaris wil verder met KRW ondanks tegenvallende resultaten

0
De nieuwe EU-milieucommissaris Virginijus Sinkevičius wil verder met de Kaderrichtlijn Water. Ondanks de tegenvallende resultaten om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater binnen...

Vereniging Eigen Huis wil wijziging belastingstelsel waterschappen

0
Aan de vooravond van de vergadering van de Unie van Waterschappen over de herziening van het belastingstelsel, heeft de Vereniging Eigen Huis een brief...

Verhoging waterschapslasten leidt tot boerenprotest

0
Niet alleen de stikstofproblematiek zorgt voor boze boeren die met hun tractors oprukken naar de ‘centra van de macht’. Ook de verhoging van de...

Minister staakt zoeken naar lading MSC Zoe

Wat er nu van de verloren lading van de MSC Zoe nog in zee ligt, ligt zo verspreid dat het zoeken naar de lading...

“Blijvend zoet Volkerak-Zoommeer: een ommekeer in het waterbeleid”

0
Begin november besloten de ministers van Nieuwenhuizen en Schouten om de verzilting van het Volkerak-Zoommeer voor onbepaalde tijd uit te stellen. Een week later,...

Beschermde status Grevelingenmeer onder druk door stikstofaanpak

0
Als het aan de VVD ligt, wordt het Grevelingenmeer geschrapt als Natura2000-gebied. Dat maakte de grootste regeringspartij 14 november duidelijk tijdens het Kamerdebat over...

Kamerleden: ‘Versnel geplande projecten met gunstige financieringsvoorwaarden’

0
Achterstallig onderhoud, KRW-maatregelen en geplande projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma versneld uitvoeren. Daartoe dienden de Tweede Kamerleden William Moorlag (PvdA) en Jaco Geurts (CDA) tijdens...

Werkgevers stemmen in met cao-akkoord waterschappen

0
Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) op 24 oktober hebben de 35 leden unaniem ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat vorige...