zondag, september 25, 2022

UvW: ‘Te weinig draagvlak voor aanpassing waterheffingen’

0
De grootschalige aanpassing van de waterheffingen, zoals voorgesteld door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel, gaat voorlopig niet door. Volgens de Unie van Waterschappen is hier...

Tweede Kamer verdeeld over aanstelling Veencommissaris

0
Tweede Kamer leden en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat verschillen van inzicht over de aanstelling van een Veencommissaris. Dat bleek 1 juli...

Ook Amstel, Gooi en Vecht heeft nu een nieuw bestuur

0
Als laatste van de Nederlandse waterschappen heeft ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuw bestuursakkoord en dagelijks bestuur. De VVD, PvdA, Water Natuurlijk...

Tweede Kamer akkoord met directe lozingsvergunning Chemours

0
Een nipte meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met minister Van Nieuwenhuizen om het chemiebedrijf Chemours een vergunning te verlenen voor het lozen...

Minister onderkent cyberaanval als faalkans voor vitale waterkeringen

0
“Je moet er niet aan denken dat bijvoorbeeld de Maeslantkering vanwege een vliegende storm met springtij moet sluiten, maar dat deze vanwege een cyberaanval...

EU-kandidaten tegen versoepeling van doelen Kaderrichtlijn Water

0
Zeven kandidaten voor het Europese parlement zijn tegen versoepeling van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat verklaarden zij in een verkiezingsdebat dat op 16 mei...

Europese Verkiezingen: wat valt er te kiezen voor de waterprofessional?

0
Donderdag 23 mei kiest Nederland voor het Europese Parlement. Voor de waterprofessional zijn het belangrijke verkiezingen omdat veel wet- en regelgeving over water in...

Uitslag waterschapsverkiezingen niet zonder gevolgen

0
Nu het stof van de waterschapsverkiezingen is opgetrokken, likken de verliezers hun wonden en richten de winnaars zich op onderhandelingen voor de formatie van...

Waterschapsverkiezingen: hogere opkomst, weinig verschuivingen

0
De waterschapsverkiezingen op 20 maart lijken te hebben geprofiteerd van de hogere opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen. Er hebben fors meer mensen voor de...

Verkiezingsdebat Delfland: kwijtschelding en bodemdaling verdelen partijen

0
VVD en PvdA stonden in het verkiezingsdebat bij Hoogheemraadschap van Delfland recht tegenover elkaar over de kwijtschelding van waterschapsbelasting. VVD vond dat het hoogheemraadschap...

Waterprofessionals lanceren onafhankelijke duurzame kieswijzer

Genootschap de Waag, een genootschap van zo'n twintig waterprofessionals van waterschappen, gemeenten en adviesbureaus, ontwikkelde samen met de Hogeschool van Rotterdam een onafhankelijke duurzame...

AGV verkiezingsdebat: partijen voor burgers willen snellere aanpak medicijnen en bodemdaling

0
Politieke partijen die voor de belangen van de burgers opkomen, willen op verschillende thema’s sneller maatregelen nemen dan partijen die ook het bedrijfsleven en...