maandag, september 26, 2022

Kamervragen over effect Amerikaanse rivierkreeft op waterkwaliteit

0
De Tweede Kamerleden Arne Weverling en Remco Dijkstra (beiden VVD) hebben de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat vragen...

AWP wil waterschapsbelasting natuurterreinen afschaffen

0
De Unie van Waterschappen stelt voor de waterschapstarieven voor natuurterreinen te verhogen. Volgens de Algemene Waterschapspartij (AWP) komt het voorstel gemiddeld neer op 600...

DP2019: Uitvoering stresstest vraagt nog om forse inspanning

0
Het doel dat voor alle gemeenten in 2019 een volledig uitgevoerde stresstest beschikbaar is, volgens het Deltaprogramma haalbaar, maar vraagt nog wel om een...

Noordelijke partijen vragen 25 miljoen euro aan Rutte voor doorontwikkeling WaterCampus Leeuwarden

0
Premier Rutte heeft tijdens zijn werkbezoek aan WaterCampus Leeuwarden op 20 augustus de WaterTech Regiodeal in ontvangst genomen. Hierin vragen 15 noordelijke partijen aan...

AWP: financier klimaatmaatregelen gedeeltelijk via waterschapsbelasting

0
Door de aanhoudende droogte in Nederland stijgt de waterschapsbelasting. Die verwachting sprak de voorzitter van de Unie van Waterschappen Hans Oosters uit in NRC....

Tweede Kamer maakt financiering klimaatmaatregelen uit Deltafonds mogelijk

0
De Tweede Kamer heeft in de week voor het zomerreces unaniem een motie aangenomen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts, die de Waterwet zodanig wil aanpassen...

AO Water: geen nullozing Chemours, wel Barro Varik-Heesselt en verbreding Deltafonds

0
Drie onderwerpen domineerden het halfjaarlijkse Kameroverleg over water met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op 28 juni: de verdere inperking van...

Nieuwe cao waterschappen: salarissen stijgen in drie jaar met 7,5 procent

De waterschappen en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben 28 juni een cao-resultaat bereikt met afspraken voor 2017, 2018 en 2019. In drie...

Minister wil in Reach meer aandacht voor mobiele stoffen

0
Nederland ondersteunt een Duits initiatief om binnen de Europese Reach-verordening over de productie van en handel in chemische stoffen, criteria te ontwikkelen voor stoffen...

Medewerkers waterbedrijven en waterlaboratoria voeren landelijke spandoekactie voor betere cao

Medewerkers van waterbedrijven en waterlaboratoria uit het hele land protesteerden 7 juni op verschillende locaties voor een betere cao. De ongeveer 5000 medewerkers van...

Commotie bij Hoogheemraadschap van Delfland over uitspraken ex-dijkgraaf

De onlangs vertrokken dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, Michiel van Haersma Buma, schreef op zijn laatste werkdag aan de fractievoorzitters van de Verenigde...

Ambassade van de Noordzee in Den Haag officieel geopend

Op 1 juni is de Ambassade van de Noordzee opgericht aan het Lange Voorhout 19 te Den Haag. Uitgangspunt van deze bijzondere ambassade: de...