zondag, november 27, 2022

Minister onderkent cyberaanval als faalkans voor vitale waterkeringen

0
“Je moet er niet aan denken dat bijvoorbeeld de Maeslantkering vanwege een vliegende storm met springtij moet sluiten, maar dat deze vanwege een cyberaanval...

EU-kandidaten tegen versoepeling van doelen Kaderrichtlijn Water

0
Zeven kandidaten voor het Europese parlement zijn tegen versoepeling van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat verklaarden zij in een verkiezingsdebat dat op 16 mei...

Europese Verkiezingen: wat valt er te kiezen voor de waterprofessional?

0
Donderdag 23 mei kiest Nederland voor het Europese Parlement. Voor de waterprofessional zijn het belangrijke verkiezingen omdat veel wet- en regelgeving over water in...

Uitslag waterschapsverkiezingen niet zonder gevolgen

0
Nu het stof van de waterschapsverkiezingen is opgetrokken, likken de verliezers hun wonden en richten de winnaars zich op onderhandelingen voor de formatie van...

Waterschapsverkiezingen: hogere opkomst, weinig verschuivingen

0
De waterschapsverkiezingen op 20 maart lijken te hebben geprofiteerd van de hogere opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen. Er hebben fors meer mensen voor de...

Verkiezingsdebat Delfland: kwijtschelding en bodemdaling verdelen partijen

0
VVD en PvdA stonden in het verkiezingsdebat bij Hoogheemraadschap van Delfland recht tegenover elkaar over de kwijtschelding van waterschapsbelasting. VVD vond dat het hoogheemraadschap...

Waterprofessionals lanceren onafhankelijke duurzame kieswijzer

Genootschap de Waag, een genootschap van zo'n twintig waterprofessionals van waterschappen, gemeenten en adviesbureaus, ontwikkelde samen met de Hogeschool van Rotterdam een onafhankelijke duurzame...

AGV verkiezingsdebat: partijen voor burgers willen snellere aanpak medicijnen en bodemdaling

0
Politieke partijen die voor de belangen van de burgers opkomen, willen op verschillende thema’s sneller maatregelen nemen dan partijen die ook het bedrijfsleven en...

Citisens lanceert stemhulp voor waterschapsverkiezingen 2019

0
Op 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Onderzoeks- en adviesbureau Citisens lancereerde in opdracht van de Unie van Waterschappen 18 februari stemhulp MijnStem met stellingen...

Kabinet sceptisch over EU-verordening hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouw

0
Het kabinet laat in een brief aan de Tweede Kamer weten sceptisch te zijn over de EU-verordening over hergebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie...

Tweede Kamer moet nog wachten op uitkomsten Beleidstafel Droogte

0
De Tweede Kamer moet nog even geduld hebben als gaat om beter voorbereid zijn op een nieuwe periode van langdurige droogte. Aan de Beleidstafel...

Van Nieuwenhuizen opent nieuwe vaarweg in Delftse Schie

0
Minister Van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rik Janssen, gedeputeerde Water en Vervoer over water van de provincie Zuid-Holland openden...