Roy Tummers (VEMW) pleit voor nieuw heffingssysteem afvalwaterzuivering gebaseerd op kostenoriëntatie, transparantie en duurzaamheid

Directeur Water Roy Tummers van VEMW pleit in een reactie op de bijdrage van het SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen voor een nieuw en transparanter heffingssysteem voor afvalwaterzuivering gebaseerd op kostenoriëntatie, transparantie en duurzaamheid. Dat kan er volgens hem toe leiden dat bedrijven de zuivering van hun afvalwater aan de waterschappen overlaten zodat onderbezetting op de RWZI wordt voorkomen en bedrijven zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2014

Van de NOOD een DEUGD maken
Dat is het thema van de elfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen, én het credo van het gezamenlijke kennisprogramma Professionalisering Inspectie Waterkeringen 2.0 van STOWA en RWS WVL (vml. Waterdienst). Tijdens de kennisdag gaan we uitgebreid in op enkele recente hoogwatercalamiteiten in het buitenland: de nood. Verder behandelen we een aantal voorbeelden die laten zien hoe je van de nood een deugd kunt maken,  zoals de inzet van noodmaatregelen en adequaat omgaan met noodsituaties. Ook een aantal concrete oplossingen komt aan bod.

De bijeenkomst start met een plenaire presentatie over de belangrijkste hoogwatercalamiteit van het afgelopen jaar: hoogwater in de Elbe. Vervolgens informeren we u over de calamiteitenervaringen die zijn opgedaan bij Hurricane Sandy in 2012. Na deze buitenlandse voorbeelden, zoomen we in op Nederland. Nederlandse waterkeringbeheerders vertellen meer over hoe we in ons land omgaan met noodsituaties: van oefeningen tot de inzet van noodmaatregelen.  

Tijdens het middagprogramma worden er vier parallelle sessies georganiseerd. De sessies staan geheel in het teken van de praktijk. Aan de hand van concrete adviezen worden dijkinspecteurs voorbereid op noodsituaties. Verder kunt u kennismaken met verschillende bedrijven op de bedrijvenmarkt. 

Vacaturewand WaterJobForum

Op donderdag 13 februari vindt de Waterinfodag plaats. Tijdens deze jaarlijkse ontmoetings-, kennisdeling- en inspiratiedag over de informatievoorziening in het waterbeheer staat de vacaturewand van WaterJobForum ook op de beursvloer. De plek dus om via WaterJobForum uw watergerelateerde vacatures (en technische functies binnen watergerelateerde organisaties) onder de aandacht te brengen!

Waterschap Aa en Maas geeft Heineken korting op zuiveringsheffing

Het Brabantse waterschap Aa en Maas geeft bierbrouwer Heineken in Den Bosch voor maximaal tien jaar een jaarlijkse korting van drie ton op de zuiveringsheffing. Door middel van de ‘anti-afhaaksubsidie’ blijft de bierbrouwer klant van het waterschap en gaat het bedrijf vooralsnog zelf geen nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie bouwen.

Versterking Lekdijk gaat uit van risicobenadering

Half januari startte een gezamenlijk onderzoek van waterbeheerders, provincies, gemeenten en het rijk naar de versterking van de dijken van de Neder-Rijn en Lek tussen Amerongen en Schoonhoven. Het doel is om over vier jaar een plan te presenteren waardoor de Randstad beter wordt beschermd tegen overstromingen vanuit de rivieren. Deze aanpak gaat uit van de risicobenadering en anticipeert op nieuwe normen.

Lunchlezing

Wil je lunchen op BZ en tegelijkertijd meer te weten komen over watermanagement in Afrika? Op 5 februari organiseert DME in samenwerking met Both ENDS de interactieve sessie ‘Water security for all?’. Twee partners van Both Ends, Nature Kenya en JVE Internationale, komen dan vertellen over toegang tot en beheer van water in Kenia en op de grens van Togo en Benin. Je kunt je aanmelden tot 31 januari!

Waterregio’s reageren op rapportcijfers Peijs: “We zijn verder dan het lijkt”

De commissie Peijs beoordeelde de voortgang van de uitvoering van de afspraken uit het bestuursakkoord Water. In haar tussenrapportage concludeert de commissie dat de waterschappen en gemeenten goed op weg zijn, maar moet een groot aantal van de in totaal 50 afvalwaterregio’s hun inspanning flink intensiveren. De ‘achterblijvers’ beloven oprecht beterschap, maar tonen zich zelfverzekerd: alles komt in orde.

‘Verdiep je bij een waterproject in het buitenland in de context’

Nederlandse waterprojecten in het buitenland zijn lang niet altijd succesvol, ontdekte Joanne Vinke-de Kruijf tijdens haar promotieonderzoek. Daarom maakte ze een boekje met de lessen die zij en de collega’s van Universiteit Twente, HKV, Partners voor Water, Royal HaskoningDHV en Deltares hebben geleerd. Heel belangrijk: ‘Verdiep je heel goed in de context van het project. Wie trekt er aan de touwtjes? En wat zijn de gewoontes in het land waar je bent?’

Geneesmiddelen en waterkwaliteit centraal tijdens rondetafelgesprek Tweede Kamer

Verschillende partijen uit de watersector gaan op 30 januari van 14.00 tot 16.30 in de Tweede Kamer met elkaar in gesprek over geneesmiddelen en waterkwaliteit. Het rondetafelgesprek is een initiatief van ChristenUnie Kamerlid Carla Dik-Faber. Martien den Blanken (directeur PWN) en Lieve Declercq (directeur Vitens) brengen onder meer het standpunt van de drinkwatersector naar voren.

App toont overstromingsrisico’s Nederland per postcode

Voer je postcode in en zie direct of jouw huis is blootgesteld aan een overstromingsrisico. Dat kan sinds kort met de nieuwe app van HKV Lijn in Water. Met een druk op de knop kun je zien hoe hoog het water in jouw huis kan komen te staan, maar ook of het gevaar dreigt vanuit de binnendijken of vanuit zee.

General Assembly: Samen op zoek naar de succesformule

Op de WaterCampus in Leeuwarden laten het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV Water) en het Centre of Expertise Water Technology (CEW) zien hoe zij werken en wat de resultaten zijn van die aanpak. De best pratices van de publiek-private samenwerkingsverbanden  komen aan bod, waarbij ook de lessons learned niet zullen ontbreken. Wij laten dus zien wat wij hebben gedaan om onze Centra positieve impulsen te geven en vertellen welke uitdagingen we daarbij tegenkwamen. 

Het middagprogramma biedt de keuze tussen inhoudelijke sessies – waarbij zowel studenten en docenten als het bedrijfsleven aan bod komen – en een minicursus over publiek-private samenwerking. Deze cursus is bedoeld voor geïnteresseerden van het regionaal investeringsfonds mbo.

WaterCampus Business Challenge

The WaterCampus Business Challenge is especially created for individuals or organizations with a product or service idea to be launched in the water sector. The product or service must contribute to the development of sustainable solutions to face the current, increasing water shortage and water quality problems in the world. Participants may have business or social goals and different backgrounds; they may be experienced or new to the water (related) business.