Aanleg gesloten bodemenergiesystemen vaak niet volgens milieuregels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dertien boorbedrijven geïnspecteerd die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen. Elf daarvan deden dat niet volgens de milieuregels, waardoor de...

Erepenning Wetterskip Fryslân voor Foeke de Wolf

Erepenning Wetterskip Fryslân voor Foeke de WolfHet dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft de erepenning van Wetterskip Fryslân toegekend aan Foeke de Wolf (83)...

Reinders apparatenbouw BV en Reinders Water behandeling BV zijn NEN-EN 1090-1 EXC3 en NEN...

Het behalen van beide certificaten, maakt dat wij klaar zijn voor die wijziging en onze “core business” onverstoord kunnen voortzetten.

Dimethoaat-incident vraagt om duurzame oplossing

Meer draagvlak voor een nieuw aan te leggen afvoersysteem in de glastuinbouw. Daarop hoopt Ad de Waal Malefijt, sectormanager Water van Dunea, na het dimethoaat-incident. Dunea zag zich voor de derde keer in vier jaar tijd geconfronteerd door een verontreiniging in de Afgedamde Maas. Tijd voor een duurzamere oplossing vanuit de glastuinbouw, vindt De Waal Malefijt. Daarvoor zegt ook LTO Glaskracht Nederland zich hard te maken.

Nederland en Duitsland starten grensoverschrijdend onderzoek naar overstromingsrisico’s

Nederland en Duitsland hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om gezamenlijk onderzoek te verrichten naar de hoogwaterveiligheid in het grensgebied van de beide landen. De studie van twee jaar is een vervolg op de samenwerking die Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in 1997 zijn gestart.

The U.S. Algal Toxin Conference 2015

This specialty conference is being jointly hosted by the Akron Global Water Alliance and the Netherlands Water Alliance specifically to discuss  the emerging concern of Algal toxins created by harmful algal blooms. 
 
The program will focus on those issues of concern facing Utility Managers, Researchers, Consultants, Government leaders and all Water professionals involved in Water Treatment, Water Distribution and Watershed Management .

Officiële aftrap voor waterkrachtcentrale in de Dommel

De waterkrachtcentrale van energiecoöperatie Dommelstroom is zaterdag  5 november officieel geopend. Het bijzondere initiatief van vader en zoon Jan en Bram Taks levert nu, mede dankzij ‘crowdfunding’, groene stroom aan zo’n 170 huishoudens. In de bestaande stuw in rivier de Dommel, ter hoogte van Sint Michielsgestel, is door het Friese bedrijf Landustrie een nieuwe waterkrachtvijzel gemonteerd.

Waterzuivering Chemours haalt nieuwe lozingseis voor FRD902/903

Chemours in Dordrecht heeft in 2018 de lozing van de fluorhoudende stoffen FDR902/903 in het riool van waterschap Hollandse Delta verminderd tot omstreeks 140...

Win jouw aanbesteding!

Je onderscheiden in de huidige markt is een hele opgave. Iedere opdrachtgever vraagt weer andere dingen en het kost je meestal heel veel tijd. 

Wat zou het je opleveren als je in 1 middag hoort hoe jij een aanbestedingsstrategie kan opstellen? Hoe jij je kan onderscheiden op duurzaamheid EN hoe jij je bedrijf kan laten groeien door het opstellen van goede overeenkomsten.

Op vrijdag 24 maart organiseren wij een middag waarbij ‘Win jouw aanbesteding!’ in het teken staat. 

Chemelot-directeur mikt op circulair watersysteem

Het water dat wij lozen in de Maas, wordt dagelijks door vier miljoen mensen gedronken. Een van de dingen die ik voor elkaar probeer...

Building Holland 2017

Integrale vakbeurs voor de bouw- en vastgoedsector die in 2017 in het teken staat van innovatie en vernieuwing. Het thema is (Re)Building the Future: Samen bouwen aan de toekomst van Nederland. De vakbeurs belicht de meest actuele trends en ontwikkelingen in samenwerking met baanbrekende innovatieve partijen binnen de bouw en vastgoed.

ELIQUO tekent contract voor tiende Nereda-zuivering in Nederland

Heemraad Hennie Roorda van Waterschap Rivierenland en directeur Rick Langereis van Eliquo tekenden 14 februari het contract voor het ontwerp en realisatie van de...