vrijdag, maart 31, 2023
cosmetica

‘Bijdrage cosmetica aan microverontreinigingen in rioolwater wordt overschat’

De Nederlandse cosmetica-industrie heeft er begrip voor dat ze via het mechanisme van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (upv) moet meebetalen aan een vierde zuiveringstrap op rwzi’s. Maar dan moet de bijdrage van cosmetica aan microverontreinigingen in stedelijk afvalwater wél beter worden berekend. Nu wordt deze volgens de sector zwaar overschat.

Dexsorb-pilot gestart op awzi Lelystad: verwijdering van medicijnresten en PFAS uit afvalwater

Waterschap Zuiderzeeland is, in samenwerking met Witteveen+Bos, Cyclopure, Waternet en Hollandse Delta, recent gestart met een pilot op awzi Lelystad. Hier wordt Dexsorb, een nieuwe adsorbens op basis van maïs, getest om PFAS en medicijnresten uit afvalwater af te vangen. Deze pilot is een direct resultaat van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater.
probleemstoffen

Pilot bij Noorderkwartier om meer grip op probleemstoffen in bedrijfsafvalwater te krijgen

Verschillende partijen, waaronder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zijn 1 maart gestart met de eerste fase van een driejarig traject. Doel is om meer grip te krijgen op probleemstoffen die bedrijven op de riolering in het gebied boven het Noordzeekanaal lozen. Drie betrokken omgevingsdiensten gaan eerst 90 bedrijven controleren. “Het inzicht is nu onvoldoende”, stelt Robin Bos, beleidsadviseur en procesmanager waterketen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Vijf dingen die je moet weten over de UN 2023 Water Conference in New...

0
Nederland is samen met Tadzjikistan het gastland van de VN Water Conferentie die van 22 tot en met 24 maart plaatsvindt in New York. Bij de ministeries van IenW en BuZa in Den Haag wordt hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen. Het programma is nu grotendeels bekend en de ministeries gaven een toelichting op de Nederlandse inzet. Hier zijn 5 dingen die je moet weten over water en de komende conferentie.

Gemeente Amsterdam legt drukterpen en drainage aan om verzakkingen tegen te gaan

De gemeente Amsterdam neemt maatregelen om de extra bodemdaling in de Sluisbuurt op te vangen. De gemeente ontdekte in 2022 dat de bodem hier in 30 jaar niet de gebruikelijke 20 centimeter, maar 50 tot 80 centimeter daalt. Dit heeft gevolgen voor de straten en pleinen en kabels en leidingen. Huizen en gebouwen blijven volgens de gemeente op hun plek, want ze staan op palen die diep in de grond zitten.

Tijdelijke dam in Maas maakt herstel stuw Roermond mogelijk

Mourik Infra start 6 maart in opdracht van Rijkswaterstaat met de voorbereidingen van de bouw van de tijdelijke dam bij stuw Roermond. Hier waren in 2022 enkele scheuren in ontdekt. Een paar dagen later begint de aannemer met breukstenen de nooddam op te bouwen. Die moet ervoor zorgen dat het waterpeil stijgt. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 3,5 weken.

Drinkwaterbedrijven moeten vaker actieve kool vervangen om meer PFAS te verwijderen

Drinkwaterbedrijven moeten vaker de actieve kool in de zuiveringsinstallaties vervangen om meer PFAS te kunnen verwijderen. Zo kunnen ze aan de aangescherpte drinkwaterrichtwaarde van het RIVM voldoen. Dat stelt Roberta Hofman, senior onderzoeker Water Treatment & Resource Recovery van KWR, naar aanleiding van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam over PFAS in drinkwater.

Wetterskip Fryslân meet meer micro-verontreinigingen in effluent van rwzi’s

Wetterskip Fryslân trof in het gezuiverde water van tien rwzi’s na anderhalf jaar onderzoek veel chemische stoffen aan. Van de 300 onderzochte stoffen doken er 174 minimaal één keer op. Zestig stoffen zaten in meer dan de helft van alle monsters. Dat het waterschap meer stoffen vond dan bij een eerdere screening in 2012-2014, heeft ook te maken met verbeterde meet- en analysemethoden.

Peilverhoging Zaanse polder betaald uit verkoop CO2-certificaten

0
Staatsbosbeheer verhoogt het waterpeil in het Westzijderveld in de Zaanse polder. Doel is om de bodemdaling te remmen en de CO2-uitstoot te verlagen. Muziektheatergezelschap Silbersee in Amsterdam kocht CO2-certificaten om dat praktisch en financieel mogelijk te maken en bij te dragen aan natuurherstel van veen. Het is het eerste project van Valuta voor Veen in Noord-Holland.

Twee Grote Vragen | Column Ties Rijcken

0
Eens per twee jaar reis ik aan het eind van de winter naar de Alpen op zoek naar frisse ideeën. Ik zit nu op een balkonnetje van een pensionnetje met uitzicht over het Lago Maggiore onder een blauwe lucht. Laten we eens zien wat er gebeurt als ik op deze plek twee grote vragen probeer te beantwoorden die me al jarenlang vrijwel dagelijks bezighouden: is de mens zichzelf ten gronde aan het richten? En: wat moeten we nou met 'de natuur'?
Water Natuurlijk BBB

Water Natuurlijk vs. BBB: wanneer is schoon water schoon genoeg?

0
Waterschappen moeten zorgen voor schoon oppervlaktewater. Maar wat is schoon? Partijen die de natuur voorop stellen, gaan daar verder in dan partijen die belang hechten aan functies als landbouw en industrie. WaterForum ging te rade bij een doorgewinterde kandidaat van Water Natuurlijk (Vallei & Veluwe) en een nieuweling van de BBB (Rijnland).
Tjeerd de Groot motie

Kamermotie wil drinkwaterbronnen beter beschermen

0
Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) diende 23 tijdens het Kamerdebat over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de stikstofproblematiek mede namens Thom van Campen (VVD) een motie in. Ze willen dat de regering de bestaande doelen voor het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen met nitraat en bestrijdingsmiddelen als randvoorwaarden meeneemt in het NPLG.

Onbeperkt premium artikelen voor € 15,- per jaar

X