Nieuw bestuur Waterschap Rivierenland geïnstalleerd

Het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland is onlangs geïnstalleerd. De heemraden voor de periode 2015-2019 zijn verminderd van zes naar vijf. Het bestuur bestaat uit loco-dijkgraven Mathieu Gremmen, Arie Bassa, Golos den Hartog, Hennie Roorda en Gerard Nieuwenhuis.

ILT: Zorgplicht primaire keringen kan beter

Van de 19 waterschappen met primaire keringen zijn bij 5 waterschappen verbeteringen nodig voor een volledige borging van de zorgplicht. Hetzelfde geldt voor 3...

Prijsramingen per kilometer dijkversterking nog niet omlaag

Bij tien dijkversterkingsprojecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn de geraamde kosten sinds 2015 gestegen van gemiddeld 6,4 miljoen naar 11,3 miljoen euro per kilometer....

Tijdelijke kering voor stuwcomplex Amerongen doorstaat eerste test

De tijdelijke kering voor het onderhoud van de stuw in de Nederrijn bij Amerongen heeft in september de eerste plaatsings-en belastingtest succesvol doorstaan. Dat meldt Sweco, één van de betrokken partijen bij de renovatie van het 50 jaar oude stuwcomplex.

Chinese waterexperts bezoeken rioolwaterzuiveringen Brabant

22 waterexperts uit de Chinese provincie Jiangsu bezochten afgelopen vrijdag waterschap Brabanste Delta in Breda. Het vormde de aftrap van een door het waterschap georganiseerde twee weken durende studiereis door Zuid-West-Nederland om inzicht te krijgen in integraal waterketenbeheer. De aandacht is daarbij gericht op beheer en onderhoud van de riolering en rioolwaterzuiveringen en de afstemming daarvoor met ketenpartners, onderwijs en bedrijven. Centraal staan innovaties zoals de terugwinning van energie- en grondstoffen uit afvalwater en projecten voor water-in-de-stad.

Royal HaskoningDHV en WABAG gaan Nereda-technologie leveren aan India en Zwitserland

Royal HaskoningDHV en WABAG gaan samen Nereda-technologie leveren voor de zuivering van afvalwater aan India en Zwitserland. Dat maakten beide bedrijven woensdag bekend in de Indiase hoofdstad New Delhi, waar minister Ploumen van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking een handelsmissie leidt. De tienjarige overeenkomst werd ondertekend in aanwezigheid van minister Ploumen en ambassadeur Stoelinga op de Nederlandse ambassade in New Delhi.

VN stelt nieuwe doelen voor water en sanitatie: hoe maak je het waar?

De Verenigde Naties stellen waarschijnlijk eind september de nieuwe Sustainable Development Goals (SDG’s) vast, als opvolgers van de bekende Millennium Development Goals. Daarbij zijn nu ook concrete doelen op het gebied van water en sanitatie: in 2030 moet iedereen, wereldwijd, toegang hebben tot schoon drinkwater en sanitatie. Koen Overkamp van NWP is er nauw bij betrokken en vertelt hierover in deze column.

No-Dig Event 2017

De NSTT organiseert in 2017 voor de vijfde maal het NSTT No-Dig Event. Natuurlijk wordt deze lustrumeditie een bijzondere. Een nog ruimere binnen- en buitenbeurs, met meer demonstraties, spannende wedstrijden en een aantrekkelijk en informatief programma in de Inlooptheaters. Ook de uitreiking van de NSTT No-Dig award vindt plaats en elke dag wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Dit mag u niet missen!

VEWIN: ondervang drinkwatertekort in structuurvisie ondergrond

Wanneer de huidige ontwikkeling van drinkwatergebruik wordt doorgetrokken, heeft Nederland in 2040 voldoende productiecapaciteit om in de drinkwaterbehoefte te voorzien. Om voorbereid te zijn op tekorten die mogelijk ontstaan bij een scenario van ‘maximale vraag’ zijn echter maatregelen nodig. Dit blijkt uit berekeningen van het RIVM, waarmee drie toekomstscenario’s zijn uitgewerkt. De vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) wil dat VEWIN de overheid grondwatervoorraden aanwijst in de structuurvisie ondergrond (STRONG) om ook op dit scenario voorbereid te zijn.

Vitens overschrijdt grondwateronttrekkingsvergunning in Twente

Vitens heeft in de zomermaanden in Twente veel meer grondwater opgepompt dan volgens de maandlimiet van de vergunning van de provincie Overijssel was toegestaan....

Conflict over vergunning afvalwater Chemelot

Het waterschap Limburg is woedend op Sitech Services omdat het bedrijf later dan afgesproken een nieuwe watervergunning heeft aangevraagd. De geloofwaardigheid van het bedrijf...

Lowick Barg en Theo Winter treden toe tot Raad van Bestuur Dura Vermeer

Lowick Barg (links) en Theo Winter     >foto Dura vermeerLowick Barg en Theo Winter treden toe tot Raad van Bestuur Dura Vermeer  Dura Vermeer...