vrijdag, maart 31, 2023
cosmeticasector

Brussel verdedigt keuze voor upv in cosmeticasector

0
De Europese Commissie geeft toe dat er buiten de farmaceutische en cosmeticasector ook andere industriële sectoren zijn die bijdragen aan microverontreinigingen in het stedelijk...
dijkversterkingen

Duurzame dijkversterkingen en innovaties HWBP in beeld tijdens Infratech

0
De dijk van morgen is groen De dijkversterkingen van het HWBP hebben een flinke milieu-footprint. Op Infratech passeerden drie groene projecten de revue. Duurzame ontwerpen...

Veel opmerkelijke standpunten bij debatten waterschapsverkiezingen

0
Veel regionale omroepen organiseerden de afgelopen week een verkiezingsdebat voor de provincies en het waterschap. WaterForum volgde er enkele en dat leverde opmerkelijke standpunten op. Aan politieke keuzes geen gebrek, maar de kiezers moet zich in de complexe materie van de watervraagstukken willen verdiepen.

Diergraverijen maakt dijkoverslag gevoeliger dan altijd verondersteld

0
Op de dag van de Corona lockdown, drie jaar geleden, ging het onderzoeksproject Polder2C's van start op de Zeeuws-Vlaamse Scheldedijk tegenover de Antwerpse haven....

Staatssecretaris Heijnen: ‘Nationaal lozingsverbod PFAS complex en onnodig’

0
Een Nationaal lozingsverbod op PFAS is complex en onnodig gezien het aankomende Europese verbod, schrijven staatssecretaris Heijnen en minister Harbers in hun brief naar de Tweede Kamer op 7 maart als gevolg van de toezeggingen van het commissiedebat PFAS op 2 februari 2023.

Wateraanvoer bij Ewijk is vergroot met voordelen voor zowel natuur als landbouw

De wateraanvoer bij Bloemers/Ufford is vergroot door het verwijderen van een afsluitend schot en door het breder en dieper maken van sloten. Deltacommissaris Peter Glas, voorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater, Liz van Duin, en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland openden op woensdag 8 maart het project bij Ewijk officieel. “Dit project is een mooi voorbeeld voor gebieden die de vele opgaven zoals natuurherstel, de landbouwtransitie en de woonopgaven in samenhang moeten oppakken”, aldus deltacommissaris Peter Glas.
grondwaterbeschermingsgebieden

Vewin wil nitraatdoelen in NPLG opnemen om drinkwaterbronnen te beschermen

0
De kamermotie van De Groot om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen nitraat en bestrijdingsmiddelen, is aangenomen op 7 maart. Kamerleden riepen de regering op tijdens het Kamerdebat van 23 februari om de verlaging van deze verontreinigingen in drinkwaterbronnen mee te nemen als randvoorwaarden in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Vewin is verheugd en ziet het als een belangrijk signaal.

Zeeuwen verwachten snellere stijging van de zeespiegel dan KNMI of IPCC

De Zeeuwse bevolking gaat uit van een fors snellere stijging van de zeespiegel dan het KNMI of het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),...

Rijkswaterstaat start aanbesteding renovatie Koninginnensluis

0
Rijkswaterstaat is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van de 130 jaar oude Koninginnensluis in het Merwedekanaal bij Nieuwegein. Na de renovatie moet de ruim 130 jaar oude sluis weer voldoen aan de eisen ten aanzien van levensduur, constructie, veiligheid en beschikbaarheid, met respect voor de historische waarde. Verder is bij de werkzaamheden op de Afsluitdijk een stalen roldeur van 1 miljoen kilogram geplaatst met een indrukwekkende hijsoperatie.
Overstromingswaarschuwingen

Verzekeraars: vanaf 2025 kan elke Nederlander verzekerd zijn bij een grote overstroming

0
Het Verbond van Verzekeraars wil dat iedereen vanaf 1 januari 2025 verzekerd is tegen waterschade na een grote overstroming. De verzekeraars willen voortaan de aangewezen partij zijn na een overstroming. Op 1 februari 2023 zette het Verbond daartoe een bestaande samenwerking om tot een partnership met Royal HaskoningDHV.

Minister Harbers opent nieuwe PACAS-installatie rwzi Oijen

Op 9 maart opent Minister Harbers van IenW de nieuwe PACAS- installatie van de rwzi Oijen van waterschap Aa en Maas. Deze installatie verwijdert medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het afvalwater. Waterschap Aa en Maas is het tweede waterschap in Nederland met zo’n Powdered Activated Carbon in Activated Sludge (PACAS)- installatie.
vakbeurs Aqua Nederland

Samen werken aan water tijdens vakbeurs Aqua Nederland

0
Omvangrijk kennisprogramma met meer dan 50 sprekers Door Easyfairs – Foto’s: Seijbel Photography Met de huidige uitdagingen op het gebied van afvalwater, proceswater, drinkwater en stedelijk...

Onbeperkt premium artikelen voor € 15,- per jaar

X