Hulpdiensten voorkomen grote milieuschade door snel ingrijpen bij megamestlek

Hulpdiensten hebben door snel ingrijpen bij een groot mestlek in Didam grote schade aan het milieu voorkomen. Door de harde wind klapte een mestzak...

Waterdoorlatende en hittestress reducerende trottoirtegel wint RIONEDinnovatieprijs

Deelnemers aan de RIONEDdag op 6 februari hebben de ZOAK® klinker van TileSystems uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2020. De klinkers en tegels van gerecycled...

UvW benadrukt belang ‘early warning’-systemen na aftrap klankbordgroep KNMI-klimaatscenario’s

Eind januari vond bij het KNMI in De Bilt de startbijeenkomst plaats van de Klankbordgroep KNMI-Klimaatscenario's. Gebruikers gaven aan welke informatie ze nodig hebben...

Noorderzijlvest schakelt over op biobrandstof voor aandrijving gemalen, trekkers en kranen

De gemalen De Waterwolf, H.D. Louwes en De Drie Delfzijlen van waterschap Noorderzijlvest draaien sinds begin februari niet meer op diesel, maar op een...

Directeur RIWA-Rijn pleit voor reductiedoelen chemische stoffen in de Rijn

RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg pleit voor concrete reductiedoelen van chemische stoffen die de Rijn vervuilen en de drinkwaterbereiding steeds lastiger maken. Ook wil hij meer...

Boskalis en Wetlands International onderzoeken mogelijkheden ‘blue carbon’

Koninklijke Boskalis Westminster en Wetlands International, een internationale NGO die zich richt op het beschermen en herstellen van wetlands, gaan intensiever samenwerken om waterrijke...

Waterstanden in Rijn en Maas fors gestegen

Zowel Rijn als Maas zijn vanaf begin februari flink gestegen, stelt Alphons van Winden, de samensteller van de website Waterpeilen. De stijging wordt veroorzaakt...

Extreme regenval in stroomgebied Maas leidt mogelijk tot overlast in Den Bosch

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben de risico’s op wateroverlast door klimaatverandering onderzocht. Hun berekeningen geven aan dat de wateroverlast in...

Minister: ‘Bouwprojecten waterveiligheid en -kwaliteit lijden nauwelijks onder PFAS-problematiek’

Volgens minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen), vinden bouwprojecten en werkzaamheden rondom waterveiligheid en waterkwaliteit in het algemeen gewoon doorgang. Ze liggen niet...

Zandhonger van de Roggenplaat voorlopig gestild

De zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde, waaraan Boskalis op 1 oktober 2019 was begonnen, is begin januari afgerond. Op 3 februari markeerde...

Regionale koolstofbanken voor waterpeilverhoging veenweidegebieden

In Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Overijssel en Utrecht worden ‘koolstofbanken’ ingericht die grondeigenaren kunnen financieren die de waterpeilen van veenweiden willen verhogen. Daarmee kan het...

Nieuwe combinatie SNON gaat zuiveringsslib noordelijke waterschappen verwerken

Drie Noord-Nederlandse waterschappen – Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta (WDODelta) – hebben per 2021 voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib een...