dinsdag, december 6, 2022

Wetsus en NHL Stenden Hogeschool openen hoogspanningslaboratorium

0
Cees Buisman, lid van de raad van bestuur van Wetsus, en Erica Schaper, bestuursvoorzitter van NHL Stenden, openden 18 april een nieuwe onderzoeksfaciliteit op...

‘Crisismanagement onvoldoende ingericht op milieuramp in getijdegebied’

0
Volgens directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging werkt de systematiek van de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) – die vooral is gericht op slachtoffers – niet...

Noordzeelanden gaan met satellietdata meststoffen in zee monitoren

Landen rond de Noordzee gaan een nieuwe gemeenschappelijke methode uitproberen voor de monitoring en beoordeling van vervuiling met meststoffen (eutrofiëring) in de Noordzee. Meststoffen...

Deltares en Erasmus MC bundelen onderzoek waterkwaliteit en gezondheid

Kennisinstituut Deltares en Erasmus MC gaan samen onderzoeken wat de blootstelling aan bepaalde stoffen in het water en de ondergrond betekent voor de gezondheid....

Slimme besturingssystemen bij polder- en boezemgemaling kunnen voor forse energiebesparing zorgen

Waterschappen kunnen jaarlijks tot 70 procent energie besparen bij polder- en boezembemaling door gebruik te maken van slimme sturingssystemen. Daarmee brengen ze ook hun...

Deltares onderzoekt biofilm op microplastics als bron van ziektekiemen

0
Deltares participeert in een deel van de in totaal vijftien onderzoeksprojecten naar de effecten van micro- en nanoplastics op de gezondheid van mensen. Eén...

Project Waddenmozaïek analyseert de bodem van de Waddenzee

Onderzoeksschip Navicula is begonnen aan een ‘monsterklus’ (letterlijk en figuurlijk) van ruim zeven weken, waarin het verspreid over de hele Waddenzee stukjes wadbodem hapt....