dinsdag, november 29, 2022
betere waterkwaliteit

Gedrag veranderen voor betere waterkwaliteit

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), gefinancierd door het ministerie van IenW, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven, komt met een nieuwe Deltafact die laat zien hoe...

WUR neemt deel in drie watergerelateerde onderzoeksprojecten

0
Wageningen University & Research neemt in het domein omgevingswetenschappen deel aan drie watergerelateerde projecten. Zo richt het WaterLANDS project zich op het herstel van...
baggeren

Baggeren maakt meer kapot dan je lief is

0
“Niet de klimaatverandering, maar het baggeren bepaalt de toekomst van de Nederlandse delta.” Die uitspraak durft promovendus Jana Cox te doen na haar promotieonderzoek...

Europese Commissie investeert 12 miljoen euro in onderzoek om vervuilende stoffen uit het milieu...

0
De Europese Commissie investeert 12 miljoen euro om technologieën te ontwikkelen die vervuilende stoffen uit bodem, sediment, oppervlakte en grondwater verwijderen of houden. In...
dijk Perkpolder

Normen thermisch gereinigde grond onvoldoende veilig voor milieu

0
Het RIVM constateert uit recent onderzoek dat de huidige normstelling onvoldoende geschikt is om thermisch gereinigde grond (TGG) veilig in het milieu te gebruiken....
containers op Noordzee

Partijen volgen aanbevelingen op na verlies containers op Noordzee

0
In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het Panamese containerschip MSC ZOE 342 containers op de Noordzee ten noorden van het...
rifelementen

Unieke proef rifelementen Waddenzee

0
Waterschap Noorderzijlvest gaat langs de dijk aan de Waddenzee de komende drie jaar onderzoek doen om de onderwaternatuur op de beste manier te stimuleren....
PFAS

STOWA-onderzoek: alle rwzi’s krijgen PFAS binnen, maar waar vandaan?

0
Op acht rioolwaterzuiveringen zijn metingen verricht in het binnenkomende en uitgaande afvalwater en in het zuiveringsslib, om de concentraties PFAS vast te stellen. Het...
Extra geld voor Deltafonds

KNMI stelt prognose zeespiegelstijging naar boven bij

0
Een stijgende zeespiegel, een toename van droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien, dat zijn de klimaatrisico’s voor Nederland. In het Klimaatsignaal’21...
antibioticaresistente bacteriën

Medewerkers rwzi’s niet vaker drager van antibioticaresistente bacteriën

0
Medewerkers van riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland en Duitsland zijn niet vaker drager van antibioticaresistente bacteriën dan andere mensen. In Roemenië is dat wel...
Dubbele Dijk

Provincie Groningen onderzoekt verzilting grondwater bij Dubbele Dijk

0
De provincie Groningen start een onderzoek naar eventuele verzilting van grondwater door de aanleg van een getijdenduiker bij de Dubbele Dijk in Bierum. Sweco...
verwijdering medicijnresten

RWZI Garmerwolde krijgt testfabriek verwijdering medicijnresten

0
Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in het Groningse Garmerwolde komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater haalt. Nu komen medicijnresten vanaf de zuiveringsinstallatie nog via...