zondag, juni 13, 2021

Nieuw onderzoeksproject voor optimaal bodem- en watersysteem zandgronden

0
De afgelopen jaren is veel kennis en praktijkervaring opgedaan om het water- en bodemsysteem op de Nederlandse zandgronden aan te passen om de gevolgen...

Nieuw rapport circulaire economie in de watersector

0
KWR heeft met STOWA, Aqua Minerals en de Energie- en Grondstoffenfabriek een aantal doelen en toekomstperspectieven vastgesteld voor het efficiënt terugwinnen van grondstoffen en...

Nieuwe satelliet brengt zeespiegelstijging beter in kaart

0
Het Europese ruimtevaartprogramma ESA lanceerde op 21 november even na 18 uur de nieuwe aardobservatiesatelliet Sentinel-6 Michael Freilich. Deze satelliet is erg belangrijk voor...

Rioolwatermetingen nu beter te duiden en te vergelijken

0
Sinds september worden 318 rioolwaterzuiveringen in opdracht van het RIVM wekelijks bemonsterd op erfelijk materiaal van het coronavirus. Tot dusver was het lastig om...

ILT experimenteert met drone-inspecties op grondopslag

0
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 27 oktober een drone-inspectiedag georganiseerd. De drone-inspecties, uitgevoerd bij een opslagfaciliteit voor grond en een plaats...

Waternet opnieuw in opspraak vanwege beveiligingslekken

0
Na eerdere onthullingen door het journalistieke platform Follow The Money (FTM) die duidelijk maakten dat de digitale omgeving van Waternet kampt met ernstige beveiligingslekken,...

Burgeronderzoek stelt slechte kwaliteit kleine wateren vast

Tijdens het landelijk burgeronderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater namen dit jaar 2600 mensen deel. Hieruit blijkt dat de waterkwaliteit bij 80 procent...

Belgische onderzoekers gebruiken zeoliet om PFAS-moleculen uit water te filteren

0
Bio-ingenieurs van de KU Leuven ontwikkelden een nieuwe methode om schadelijke PFAS- chemicaliën uit het water te filteren. Hiervoor gebruiken ze een zeoliet dat...

Onderzoek naar piping Waddenzeekust voor rekenmodel dijken op getijdenzand

0
Deltares voert in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Fugro onderzoek uit naar het faalmechanisme piping aan de Friese Waddenzeekust. Het onderzoek moet leiden tot...

Rioolwatermonsters brengen verspreiding corona nog onvoldoende in beeld

0
Zoals eerder aangekondigd, baseert het RIVM de input van in rioolwater aangetroffen erfelijk coronamateriaal in het nationale coronadashboard, sinds deze week op de metingen...

Delftenaren brengen met meters regenpatronen in de stad in kaart

Ruim 180 Delftenaren brengen sinds 18 juli iedere dag met een zelfgemaakte regenmeter thuis in kaart hoeveel regen er is gevallen. Doel van het...

RIVM breidt coronameetpunten in rwzi’s uit naar 80 locaties

Het RIVM heeft vanaf 20 juli het aantal rwzi's voor het nemen van rioolwatermonsters om corona aan te tonen met ongeveer 50 uitgebreid naar...