Waterschap AGV start proef met combinatie ozon en actief kool om micro’s te verwijderen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start na de zomer op rwzi Horstermeer een proef met een combinatie van ozon en actief kool om micro's...

WENR: ‘Natuur kan dienen als buffer tegen klimaatverandering’

Gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, hebben een groot potentieel om te dienen als buffer tegen klimaatverandering, maar deze optie wordt nog niet...

TU Delft leidt onderzoeksprogramma om verzilting te beperken

NWO heeft in november vier miljoen euro toegekend aan het zesjarige publiek-private onderzoeksprogramma SALTISolutions. Onder leiding van de TU Delft werken een groot aantal...

Droogteverwachting voor heel seizoen is slechts kwestie van tijd

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR), Universiteit Utrecht en de Albert-Ludwigs Universiteit van Freiburg hebben de basis gelegd voor het maken van een...

Rapport adviesbureaus: 10 procent duurzame elektriciteit uit water haalbaar in Nederland

Ruim 10 procent van de Nederlandse vraag naar duurzame elektriciteit kan uit water komen. Sommige technieken zijn direct inzetbaar, terwijl anderen opschaling via proefprojecten...

WDODelta laat ‘dubbele’ sonderingen uitvoeren in stadsdijken Zwolle

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat door ingenieursbureau Fugro innovatieve sonderingen uitvoeren voor het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Met dit onderzoek wordt de waterdoorlatendheid van...

Nieuwe regenradar Rotterdam nauwkeuriger dan ooit

Op het dak van de Delftse Poort in Rotterdam, de wolkenkrabber naast het Centraal Station, is een nieuwe regenradar geplaatst. Deze meet en voorspelt...

Marker Wadden: Experiment moet bodemvorming in kaart brengen

Op de Marker Wadden vindt een experiment plaats om bodemvorming uit slib nauwkeurig in kaart te brengen. Op dit moment worden daarvoor drie speciale...

Waterveiligheid: NWO kent 4,6 miljoen euro toe aan vier projecten

Binnen het programma ’Living labs in the Dutch delta’ starten vier nieuwe onderzoeksprojecten naar grootschalige, op natuur-gebaseerde ingrepen in het kust- en rivierengebied, de...

Boxtel: herkomst legionella-uitbraak blijft onduidelijk

Voor de legionella-uitbraak op de industriële waterzuivering in Boxtel in 2016-2017 is nog steeds geen eenduidige verklaring. Installatiebeheerder HydroBusiness heeft de zuivering nog altijd...

Rioolwaterzuivering Apeldoorn vanaf nu testlocatie voor mkb

Op de rioolwaterzuivering Apeldoorn kan het midden- en kleinbedrijf vanaf 27 juni water gerelateerde innovatieve processen of technologieën testen. Een bestaand gebouw op het...

Breed consortium onderzoekt bodemdaling in Nederland

Een breed nationaal consortium onder leiding van de Universiteit Utrecht krijgt miljoenen vanuit de Nationale Wetenschapsagenda om de bodemdaling in Nederland te onderzoeken. Deze...