The Ocean Cleanup zoekt naar oplossingen voor tegenvallende prestaties

De veegarm van The Ocean Cleanup, die in de Stille Oceaan plastic afval moet verzamelen, gedraagt zich niet zoals op basis van simulaties en...

Testfase proefopstelling waterfabriek Wilp in juni afgerond

De testfase met de proefopstelling op rwzi Terwolde voor de waterfabriek Wilp loopt een half jaar uit op de oorspronkelijke planning. De testfase zou...

Bouw full scale installatie met anammox bacteriën in hoofdstroom rwzi stap dichterbij

De stap naar de bouw van een full scale installatie om met anammox bacteriën in de hoofdstroom van een rwzi op grote schaal stikstof...

Twintig partijen ondertekenen Green Deal Aquathermie

Warmte en kou uit verschillende waterbronnen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Een groot aantal partijen gaat de komende jaren in de...

IMCG: Effect onderwaterdrainage in veenweidegebieden niet bewezen

De International Mire Conservation Group (IMCG), een internationaal netwerk van veenspecialisten, stelt dat het niet onomstotelijk vaststaat dat onderwaterdrainage bodemdaling en CO2-uitstoot tegengaat. De...

Nederlandse startup Sponsh haalt met coating water uit de lucht

Sponsh is een temperatuurgevoelig materiaal, dat bij lage temperaturen hydrofiel en bij hoge temperaturen hydrofoob is. Dankzij die eigenschappen kan de coating zonder energie...

Aquafarm wordt opgeschaald naar de praktijk

Na anderhalf jaar onderzoek hebben wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit laten zien dat het principe van Aquafarm werkt. In een...

Waterdoorlatende en hittestress reducerende trottoirtegel wint RIONEDinnovatieprijs

Deelnemers aan de RIONEDdag op 6 februari hebben de ZOAK® klinker van TileSystems uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2020. De klinkers en tegels van gerecycled...

Aftrap vergelijkende pilot rwzi Aarle-Rixtel voor UV- en ozon-nabehandeling

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op 17 december op rwzi Aarle-Rixtel van waterschap Aa en Maas de officiële aftrap gegeven voor de pilot met...

TU Delft krijgt 17 miljoen subsidie voor project ‘Water Mining’

De Europese Commissie geeft 17 miljoen euro subsidie voor het project Water Mining dat vanut de TU Delft wordt geleid. Het publiek-private consortium bestaat...

Waterschap Rijn en IJssel neemt eerste proefinstallatie CoRe Water concept in gebruik

Waterschap Rijn en IJssel heeft 12 december de eerste proefinstallatie in gebruik genomen om de opschaling van het CoRe Water concept te testen. Volgend...

Wetsus test nieuwe fosfaatterugwintechnieken in EU Water Mining project

Wetsus test in het EU-project WATER MINING een nieuwe techniek om uit gezuiverd afvalwater grote vivianietkristallen te maken. Zo bouwt Wetsus een proefinstallatie voor...