zaterdag, augustus 13, 2022

Droogte veroorzaakt hausse aan funderingsproblemen

0
Door de droge zomer van 2018 is het aantal funderingsproblemen in Nederland fors toegenomen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) constateert dat er veel meldingen...

Brabant Water gaat groei watervraag compenseren met besparingsmaatregelen

0
Brabant Water onttrekt jaarlijks 180 miljoen kuub grondwater voor de productie van drinkwater. Het drinkwaterbedrijf verwacht dat de watervraag de komende vijf jaar met...

Waterschappen stellen baggerwerkzaamheden uit door mogelijke aanwezigheid PFAS

0
Een aantal waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland, hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk perfluor-alkyl-verbindingen (PFAS), zoals PFOS en...

Mogelijk al in voorjaar onttrekkingsverboden grondwater

0
De waterschappen op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland verwachten dat zij al in april onttrekkingsverboden moeten instellen voor boeren...

Onderzoek naar geothermie in Den Helder en Lelystad

0
Afvalinzamelaar en energieleverancier HVC gaat de potentie voor geothermie in Lelystad en Den Helder onderzoeken. Het ministerie van EZK heeft de HVC Groep daarvoor...

Brabants waterschap gaat stuwen om grondwaterpeil te verhogen

0
Waterschap Aa en Maas neemt een uitzonderlijke maatregel om het lage grondwaterpeil te verhogen. Ongeveer 1000 van 2000 stuwen worden omhoog gezet om het...

Vitens overschrijdt grondwateronttrekkingsvergunning in Twente

Vitens heeft in de zomermaanden in Twente veel meer grondwater opgepompt dan volgens de maandlimiet van de vergunning van de provincie Overijssel was toegestaan....

1700 Boeren ontvangen ‘droogtevoorschot’ van Vitens

0
Circa 1700 boeren bij waterwinputten van drinkwaterbedrijf Vitens ontvangen een voorschot op de droogteschade die ze dit jaar lijden. Het waterbedrijf trekt hiervoor bijna...

Utrecht wil zich aansluiten bij project Valuta voor Veen

0
De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) is deze zomer gestart met een project dat moet verkennen of een regionaal systeem van CO2-compensatie opgezet kan...

Natuurmonumenten pleit voor verhoging grondwaterpeil

0
Om droogteproblemen zoals in deze zomer te voorkomen, is een gezondere waterhuishouding nodig. Dat begint met het verhogen van de grondwaterstand en met meer...

Milieufederatie wil vergunningsruimte Brabants grondwater beperken

De Brabantse Milieufederatie (BMF) roept de provincie Noord-Brabant op vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater in te trekken, om zo het grondwatersysteem weer in...

Witteveen+Bos start onderzoek naar risico’s ultradiepe warmtewinning

Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico’s van ultradiepe warmtewinning en de boor- en stimulatietechnieken die...