zondag, juni 13, 2021

Waterschap Limburg bezorgd over toename grondwaterputten

0
De toename van het aantal waterputten bij particulieren en bedrijven baart Waterschap Limburg zorgen. Het waterschap gaat daarom onderzoeken hoeveel van die waterputten er...

Drankenproducent Riedel mag jaarlijks 500 miljoen liter Veluws grondwater onttrekken

0
Drankenproducent Riedel mag jaarlijks 500 miljoen liter grondwater onttrekken uit het diepe derde watervoerende pakket onder Ede. Dat heeft de provincie Gelderland onlangs besloten....

Defensie slaat extra blusput in Drents natuurgebied

0
Militairen van de genie uit We zep hebben dinsdag in opdracht van de Veiligheidsregio Drenthe een waterput in het Bargerveen in het Drents natuurgebied...

Weidevogels profiteren van drainagemaatregelen tegen bodemdaling

Weidevogels hebben veel profijt van de drukdrainages die zijn aangelegd bij de bedrijvenproef Sturen met Grondwater in de polder Spengen, tussen Woerden en Kockengen....

Naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden moet beter

Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden hebben een mail van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontvangen, waarin de geldende regels...

Vernatting veenweiden: kabinet kiest voor ‘functie volgt peil’

0
De benadering van de grondwaterpeilen en de bodemdaling in veenweidegebieden gaat veranderen. Waar nu ‘peil volgt functie’ de praktijk is, zullen overheden steeds vaker...

‘Noord-Brabant heeft te weinig oog voor belang voldoende grondwater bij vergunningverlening Refresco’

0
De provincie Noord-Brabant heeft bij het verlenen van een vergunning aan frisdrankproducent Refresco in Maarheeze te weinig oog gehad voor het belang van voldoende...

Brabantse waterschappen staan beregenen met grondwater onder voorwaarden toe

De Brabantse waterschappen hebben besloten dat agrariërs en grondeigenaren vanaf 1 april hun grasland, onder voorwaarden, mogen beregenen met grondwater. De grondwaterstanden zijn volgens...

Waterschap Rijn en IJssel heft sproeiverboden op

0
In de Achterhoek en Liemers is het weer toegestaan om water uit beken, rivieren en sloten te onttrekken, maakte waterschap Rijn en IJssel vorige...

Regionale koolstofbanken voor waterpeilverhoging veenweidegebieden

0
In Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Overijssel en Utrecht worden ‘koolstofbanken’ ingericht die grondeigenaren kunnen financieren die de waterpeilen van veenweiden willen verhogen. Daarmee kan het...

Ondanks regenval houdt Aa en Maas vast aan droogtemaatregelen

0
Waterschap Aa en Maas trekt de maatregelen voor herstel van de grondwaterstand nog niet in. Ondanks dat er sinds september een gemiddelde hoeveelheid regen...

Grondwaterwinning nadelig voor ecosysteem van rivier en beek

0
Bijna 20 procent van de stroomgebieden waar grondwater wordt gewonnen, kampt met te lage afvoeren van rivieren en beken om hun zoetwaterecosysteem gezond te...