Oasen laat reststroom drinkwaterproductie verwerken bij waterschap Rivierenland

Drinkwaterbedrijf Oasen is in voorbereiding om zuiveringsstation De Put te vernieuwen en te voorzien vaneen omgekeerde osmose membraanfiltratie. Bij dit proces blijft een deel...

Betere levering van water en sanitatie centraal op jubileumsymposium IRC Wash

Achter een Cola drinkende kameel gaat een succesvol leveringssysteem schuil. Waarom krijgen we dat in ontwikkelingslanden niet georganiseerd voor schoon drinkwater en goed werkende...

Waterschap Hunze en Aa’s onderzoekt voorzieningenniveau bij toekomstige droogte

Waterschap Hunze en Aa’s heeft in de droogteperiode in 2018 noodpompen bij drie gemalen geplaatst om het beheergebied van voldoende IJselmeerwater te voorzien. Hierdoor...

Protocol geeft peilbesluit IJsselmeer handen en voeten

Het ‘Protocol Operationeel Flexibel Peilbesluit’, dat op 7 februari in Lelystad is ondertekend, is een handleiding voor het peilbeheer in het IJsselmeergebied op basis...

Herziene beoordelingsrichtlijn legionella bindend verklaard

InstallQ (voorheen KvINL) heeft de nieuwe versie van de ‘Nationale beoordelingsrichtlijn voor Legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties (BRL6010) per 1 februari 2019 bindend...

‘Zorgwoningen’ op lijst prioritaire locaties om ouderen beter te beschermen tegen legionella

Ouderen in verzorg- en verpleeghuizen die omgevormd zijn tot woonzorgcentra en continu zorg krijgen moeten beter worden beschermd tegen legionella. Minister Van Nieuwenhuizen van...

Directeur Ria Doedel verlaat WML

Ria Doedel heeft aan de Raad van Commissarissen van het Limburgse drinkwaterbedrijf WML laten weten dat zij na twaalf jaar directeurschap behoefte heeft aan...

Fruitteler wint Dunea-prijs met slimme zuivering pesticiden

Een waterdichte bak gevuld met substraat, stro en turf waarmee spuitrestanten worden afgebroken. Deze zogenoemde phytobak is door de jury van de jaarlijkse innovatieprijs...

Permanent bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 november plaatste Rijkswaterstaat een bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Amsterdamsebrug. Dit bellenscherm...

Tegenslag bij rwzi Echten stuwt waterschapslasten verder omhoog

De kosten voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stijgen volgend jaar met 8,5 miljoen euro. Eén van de oorzaken ligt bij rwzi Echten (Drenthe),...

Spoorwegen openen ‘eerste’ watertappunt op station Alkmaar

Op 31 oktober is het NS-watertappunt op station Alkmaar feestelijk geopend. Directeuren van NS en drinkwaterbedrijf PWN tapten water voor wethouder Marcel van Zon...

Waterbedrijven voeren campagne tegen btw-verhoging

De maat is vol. In koeienletters plaatste de Nederlandse waterbedrijven die boodschap woensdag 24 oktober met paginagrote advertenties in alle landelijke kranten. De waterbedrijven...