Kabinet kiest voor belastingverhoging op drinkwater

Door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent, zal ook drinkwater duurder worden. Na de belastingverhoging, die in januari ingaat,...

Zoutbel vormt obstakel drinkwaterwinning PWN

Drinkwaterbedrijf PWN kan bij Andijk geen water meer innemen doordat er bij het drinkwaterinnamepunt in het IJsselmeer een fikse zoutbel ligt. Halverwege volgende week...
Kraanwater

Vewin: Omgevingswet stelt drinkwatervoorziening onvoldoende veilig

De bestuurlijke afwegingsruimte binnen de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) is te groot en er zijn te weinig normen om de drinkwatervoorziening zeker te...

Estafettestaking voor cao Waterbedrijven gaat verder in Limburg

Medewerkers van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) staakten op 4 september voor een goede cao Waterbedrijven. Mensen van de WML-kantoren in Venlo, Linne en Echt...

Oasen start proef met op afstand bestuurbare afsluiters om lekken in drinkwaterleidingen sneller op...

Oasen startte in juni in Gouda met een proefproject om afsluiters in drinkwaterleidingen op afstand te bedienen. Hierbij werkt het drinkwaterbedrijf samen met de...

Chemours moet vergunning aanvragen voor directe lozing GenX-stoffen

De concentraties aan GenX-stoffen in de directe lozing op het oppervlaktewater vanuit het Dordrechtse chemiebedrijf Chemours zijn niet vergund en daarom is Rijkswaterstaat een...

Europees Parlement: Kosten aangepaste Drinkwaterrichtlijn moeten beheersbaar blijven

De nieuwe Drinkwaterrichtlijn moet betaalbaar en praktisch uitvoerbaar blijven. Dat stelden de Europarlementariërs van de commissie voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) tijdens een...

ENVAQUA blij met wederzijdse erkenningsregeling

Nederlandse bedrijven die producten produceren die met drinkwater in aanraking komen, hoeven in Europa voortaan niet meer aan verschillende regels en certificeringen te voldoen....

Vewin waarschuwt voor risico’s ondergrondse opslag kernafval

Het ondergronds bergen van radioactief afval in zoutkoepels of kleilagen kan een ernstig risico vormen voor drinkwaterbronnen. Voordat een besluit wordt genomen om het...

KWR en Deltares onderzoeken invloed ondergrond op temperatuur drinkwater

Onderzoeksinstituten KWR en Deltares gaan onderzoeken hoe ondergrondse warmtebronnen de drinkwatertemperatuur beïnvloeden. Het doel is te komen tot veilige ontwerprichtlijnen waarin een minimale afstand...

Officiële aftrap voor uitbreiding drinkwaterproductie in Noardburgum

De uitbreiding van drinkwaterproductiebedrijf Noardburgum is vrijdag 13 april officieel geopend. Burgemeesters Gerben Gerbrandy en Jeroen Gebben van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel tapten...

Floortje Dessing opent in Utrecht pop-up waterwinkel van Vitens

Donderdag 12 april openden wereldreizigster Floortje Dessing en Vitens directievoorzitter Jelle Hannema de eerste pop-up waterwinkel van Vitens. In de winkel die tot 22...