KWR onderzoekt microplastics in Nederlands drinkwater

Onderzoeksinstituut KWR voert voor de drinkwaterbedrijven een onderzoek uit naar de aanwezigheid van microplastics in drinkwater. De resultaten uit dit onderzoek worden in 2020...

Onderzoek drinkwaterbedrijven: pieken in watergebruik zijn beter te voorspellen

Weergegevens kunnen gebruikt worden om pieken in het waterverbruik te voorspellen. Dat is belangrijk, omdat de capaciteit van de waterinfrastructuur gerelateerd is aan de...

Vewin-jaarverslag: Droogte bedreiging drinkwaterbronnen

Afgelopen zomer vormde de verzilting een bedreiging voor drinkwaterbronnen, leidden lage rivierstanden tot hogere concentraties verontreinigingen en werden bij een aantal  grondwaterwinningen de vergunningen...

Nieuwe waterleiding op Saba maakt drinkwater beter betaalbaar

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op Saba een watertappunt bij een nieuwe drinkwateropslagtank geopend. Het tappunt en de opslagtank in Windward...

Europese drinkwaterbedrijven en waterbeheerders willen ‘holistische benadering’ waterbeleid

EurEau, de Europese federatie van drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, heeft in de aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 t/m 26 mei een ‘verkiezingsmanifest’ gepubliceerd....

Evaluatie droogte: drinkwatersector toegevoegd aan landelijke crisisorganisatie

Een vertegenwoordiger van de drinkwatersector wordt toegevoegd aan de landelijke crisisorganisatie droogte als regulier lid van de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) en het Managementteam...

Vitens wil meer grip op ongebreidelde groei watervraag

“We zijn als Vitens altijd gericht op de productie van drinkwater. Als de vraag groeit, dan vergroten we onze capaciteit. Dat is technisch geen...

KWR-studie: nieuwe gewasbeschermingsmiddelen nu al in drinkwaterbronnen

Vierentwintig gewasbeschermingsmiddelen die sinds 2005 zijn toegelaten, zijn aangetroffen in het bodemwatermilieu en breken daar beperkt af. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie van...

Tilburg heeft nu het lekkerste kraanwater van Nederland

Op Wereldwaterdag is Tilburg uitgeroepen tot winnaar van de tweede KRNWTR Award voor het lekkerste kraanwater van Nederland. Een deskundige jury en het publiek...

Europese Raad wil harmonisatie van regelgeving voor chemicaliën in drinkwater

De Europese Raad wil een regelgevend kader met gezondheidskundige en hygiënecriteria voor materialen en chemicaliën die met drinkwater in contact komen. Hierbij gaat het...

Oasen laat reststroom drinkwaterproductie verwerken bij waterschap Rivierenland

Drinkwaterbedrijf Oasen is in voorbereiding om zuiveringsstation De Put te vernieuwen en te voorzien vaneen omgekeerde osmose membraanfiltratie. Bij dit proces blijft een deel...

Betere levering van water en sanitatie centraal op jubileumsymposium IRC Wash

Achter een Cola drinkende kameel gaat een succesvol leveringssysteem schuil. Waarom krijgen we dat in ontwikkelingslanden niet georganiseerd voor schoon drinkwater en goed werkende...