Inspectie registreert meer overschrijdingen signaleringsparameters drinkwater

In 2018 rapporteerden drinkwaterbedrijven 123 overschrijdingen van signaleringsparameters in het drinkwater. Ten opzichte van 2017 is het aantal normoverschrijdingen van die signaleringsparameters meer dan...

Akkoord over herziening Europese Drinkwaterrichtlijn

Het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten woensdag 18 december in Straatsburg overeenstemming over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. De voorlopige overeenkomst moet...

Innamestops Maaswater vanwege Belgische lozingen landbouwgif

De drinkwaterbedrijven WML, Dunea en Evides zijn tijdelijk gestopt met het innemen van Maaswater voor de productie van drinkwater. De Maas is vervuild met...

Minister komt in 2020 met beleidsaanpak loden drinkwaterleidingen

De Gezondheidsraad publiceerde gisteren een rapport waaruit blijkt dat het loodgehalte in drinkwaterleidingen in waarschijnlijk zo’n 100.000 – 200.000 huizen (die zijn gebouwd voor...

Pyrazool-affaire: drinkwaterbedrijven halen bakzeil bij Raad van State

Waterschap Limburg heeft met het verlenen van een lozingsvergunning aan Sitech Services de belangen van de drinkwatervoorziening voldoende in het oog gehouden. Zo oordeelde...

Vewin mist bij kabinet gevoel van urgentie voor bescherming drinkwaterbronnen

Vewin, de branchevereniging van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, is tevreden over het feit dat de kwaliteit en kwantiteit van de drinkwaterbronnen in de Rijksbegroting en...

Drinkwaterbedrijven bezorgd over kwaliteit van hun bronnen

Op 12 september heeft Vewin, de branchevereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven, het KWR-rapport ‘De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland’ overhandigd aan minister Cora...

WHO pleit voor meer onderzoek naar risico’s microplastics in drinkwater

Lage concentraties microplastics in drinkwater lijken vooralsnog geen gezondheidsproblemen te veroorzaken omdat ze na inname het lichaam weer verlaten. Dat stelt Wereldgezondheidsorganisatie WHO in...

Vitens pompte in juli meer grondwater op dan vergund

Min of meer gedwongen door de hittegolf in juli heeft drinkwaterbedrijf Vitens in de Achterhoek meer grondwater opgepompt dan volgens de vergunning was toegestaan....

Drinkwaterbedrijven moesten tandje bijzetten tijdens de hittegolf

Met temperaturen boven de 40 graden Celsius mochten de drinkwaterbedrijven vorige week hun borst natmaken. Volgens Vewin was het drinkwaterverbruik hoger dan normaal, maar...

KWR onderzoekt microplastics in Nederlands drinkwater

Onderzoeksinstituut KWR voert voor de drinkwaterbedrijven een onderzoek uit naar de aanwezigheid van microplastics in drinkwater. De resultaten uit dit onderzoek worden in 2020...

Onderzoek drinkwaterbedrijven: pieken in watergebruik zijn beter te voorspellen

Weergegevens kunnen gebruikt worden om pieken in het waterverbruik te voorspellen. Dat is belangrijk, omdat de capaciteit van de waterinfrastructuur gerelateerd is aan de...