Lekkage in slibgistingstank op rwzi in Echten

Maandagmiddag ontstond er een lek in de slibgistingstank op de rioolwaterzuivering van Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) in Echten. Zo'n 3.600 kubieke meter slib...

TU Delft onderzoekt verwijdering micro’s uit afvalwater met zeolieten

De TU Delft is begin juni met verschillende bedrijven en waterschappen het vierjarige AdOx-onderzoeksproject gestart. “Het onderzoek richt zich op de verwijdering van microverontreinigingen...

SNB: Nederland heeft onvoldoende capaciteit om zuiveringsslib te verwerken

Nederland heeft onvoldoende capaciteit om zuiveringsslib te verwerken. Dat komt onder meer omdat de waterschappen meer slib aanbieden dan verwacht door problemen bij de...

Waterschap Vallei en Veluwe start pilot voor ultramoderne zuivering in Wilp

Waterschap Vallei en Veluwe test vanaf 1 april in een pilotplant in Wilp een nieuwe combinatie van zuiveringstechnieken om zo schoon mogelijk water te...

Paradigm Festival Groningen is proefterrein voor Sanitation Hub

Op het Paradigm Festival in Groningen, van 11 tot en met 13 augustus, wordt voor het eerst de SEMiLLA Sanitation Hub in de praktijk...

Vallei en Veluwe begonnen met testen voor Waterfabriek Wilp

Waterschap Vallei en Veluwe is op 21 mei gestart met het testen van de techniek voor de Waterfabriek Wilp. In een proefopstelling op rwzi...

Veolia Water Technologies bouwt afvalwaterbehandelingsinstallatie voor farmaceut

Veolia Water Technologies heeft een aanbesteding gewonnen voor het leveren van een omvangrijk systeem voor het behandelen van afvalwater op een farmaceutische productielocatie in...

Conflict over vergunning afvalwater Chemelot

Het waterschap Limburg is woedend op Sitech Services omdat het bedrijf later dan afgesproken een nieuwe watervergunning heeft aangevraagd. De geloofwaardigheid van het bedrijf...

Een vijfde Nederlandse biogasproductie komt van rwzi’s

De productie van biogas door het zuiveringsslib van rwzi’s te vergisten steeg in 2016 met bijna 8 procent tot 118 miljoen kubieke meter. Dat...

Bouw van full scale Themista-installatie kan beginnen

Op 25 januari tekenden Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Royal HaskoningDHV de realisatieovereenkomst voor de bouw van een full scale Themista slibvergistingsinstallatie....

Toekomstbestendige rioolwaterzuivering Utrecht mede door geïntegreerde aanpak automatisering

In Utrecht wordt er momenteel druk gebouwd aan een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) die de werkzaamheden van de oude zuivering volledig gaat overnemen. De nieuwe...

Brussel wil hergebruik water in landbouw veiliger en eenvoudiger maken

De Europese Commissie stelt nieuwe regels voor om het hergebruik van water in de landbouw te bevorderen. De nieuwe regels helpen volgens Brussel landbouwers...