woensdag, mei 31, 2023

Kans op nieuwbouw awzi De Groote Lucht gegroeid

0
De kans dat nieuwbouw van awzi De Groote Lucht in Vlaardingen doorgaat, is groter geworden. Het Vlaardingense college van B&W tekende een gewijzigde intentieovereenkomst,...
uitstoot methaan

Waterschappen gaan uitstoot methaan en lachgas op rwzi’s beperken

0
De ándere broeikasgassen Door Esther Rasenberg Het verminderen van de uitstoot van methaan en lachgas op rioolwaterzuiveringen helpt bij het verminderen van de CO2-voetafdruk. Waterschappen willen...

TotalEnergies gaat gezuiverd afvalwater Antwerpse huishoudens gebruiken als proceswater

0
TotalEnergies in Antwerpen gaat voor haar processen gezuiverd afvalwater van Antwerpse huishoudens gebruiken als proceswater. Het bedrijf sloot hiervoor een langetermijnovereenkomst met het Belgische...
warmtepomp

Start bouw grootste warmtepomp van Eneco bij rwzi Utrecht

Op dinsdag 5 juli is het startsein gegeven voor de bouw van de grootste warmtepomp in Nederland. De warmtepomp, die gebouwd wordt op het...

Poliovirus aangetroffen op Britse rwzi

In het influent van de Beckton Sewage Treatment Works in Londen zijn tussen februari en mei meerdere versies van het poliovirus gevonden, zo heeft...

Mobiele Kaumera Extractie installatie geopend op rwzi Utrecht

De mobiele Kaumera Extractie Installatie (KEI) is 8 juni officieel geopend op het terrein van de rwzi in Utrecht. Onderzoekers kunnen hiermee internationaal proeven...

Bouw Zoetwaterfabriek Delfland uitgesteld vanwege nieuwe bromaatnorm

0
De voorgenomen bouw van een Zoetwaterfabriek op awzi De Groote Lucht wordt uitgesteld omdat de nieuwe Nederlandse norm voor bromaat in oppervlaktewater veel strenger...
zuivering

Experimenteerfaciliteit voor zuivering echt rioolwater voorziet in behoefte

0
Het Water Test Network faciliteert op rwzi Apeldoorn MKB-bedrijven die daar naar harte lust kunnen experimenteren met de behandeling van echt afvalwater. Vijf bedrijven...
verwijdering medicijnresten

Systeemontwerp gereed duurzaam slibkoekoverslag rwzi Garmerwolde

0
Het verkennend onderzoek naar een zo duurzaam mogelijke slibkoekoverslag bij rwzi Garmerwolde heeft geleid tot een voorlopig systeemontwerp. Bij de voorkeursvariant wordt het zuiveringsslib...
Duurzame zuiveringstechnieken

Hoog tijd voor duurzame zuiveringstechnieken zonder bromaatvorming

0
Nu de lozingsnorm voor bromaat is aangescherpt, moeten waterschappen op zoek naar alternatieve (duurzame zuiveringstechnieken) manieren dan met ozon om microverontreinigingen te kunnen verwijderen....
elektriciteit-opwekkende-anamnox

Nieuwe elektriciteit opwekkende bacterie ontdekt in vervuild water

0
Onderzoekers aan de Radboud Universiteit tonen aan dat het mogelijk is om ook met een methaanetende-bacterie vanuit vervuild afvalwater elektriciteit op te wekken. In...

Ministerie IenW stelt norm voor bromaat in oppervlaktewater vast: 1 microgram per liter

Het RIVM publiceerde 4 april de norm van het ministerie van IenW voor bromaat in zoet oppervlaktewater: 1 microgram per liter. De kankerverwekkende stof...