Waterzuivering Chemours haalt nieuwe lozingseis voor FRD902/903

Chemours in Dordrecht heeft in 2018 de lozing van de fluorhoudende stoffen FDR902/903 in het riool van waterschap Hollandse Delta verminderd tot omstreeks 140...

Lekkage in slibgistingstank op rwzi in Echten

Maandagmiddag ontstond er een lek in de slibgistingstank op de rioolwaterzuivering van Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) in Echten. Zo'n 3.600 kubieke meter slib...

Amphia ziekenhuis in Breda wil Pharmafilter-installatie

Het nieuwe Amphia ziekenhuis in Breda wil in 2020 een Pharmafilter-installatie. Vertegenwoordigers van waterschap Brabantse Delta, de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant...

Legionella: onderzoek naar warme deelstromen ‘Energiefabrieken’

STOWA onderzoekt in samenwerking met de waterschappen de concentratie Legionella in warme deelstromen van rioolwaterzuiveringen die hun eigen energie produceren.  Op sommige deelstroomzuiveringen van...

Tweede Kamer wil snelle invoering extra zuivering rwzi’s

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer (128 van de 150 stemmen) wil van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten wanneer...

VEMW: benut potentie hergebruik industriewater in de landbouw

VEMW wil de potentie van hergebruik van industriewater zoveel mogelijk benutten. Dergelijke projecten kunnen ook nuttig zijn als de business case op korte termijn...

Start proefproject ozon-en uv technologie als voorbehandeling afvalwater ziekenhuis

Nijhuis Industries, Van Remmen UV en Waterschap Rijn en IJssel starten in de eerste week van januari 2019 een proefproject bij het Streekziekenhuis Koningin...

Nederlandse expertise ingezet voor betere afvalwaterzuivering in India

Na een kleinschalige succesvolle pilot om met verschillende technieken het extreem vervuilde water van de Barapullah Drain in India te reinigen, komt er nu...

Afvalwater FrieslandCampina weer naar rwzi in Zutphen

De breuk in de persleiding van het waterschap, die van Borculo via Lochem naar Zutphen loopt, is gerepareerd en het transport van het afvalwater...

Waterschap zoekt naar bron ongeoorloofde lozingen op rwzi Terneuzen

Waterschap Scheldestromen heeft op rioolwaterzuivering Terneuzen te maken met lozingen die het zuiveringsproces verstoren. De stoffen die niet in het riool thuishoren komen uit...

Weer lek radioactief afvalwater bij kernreactor Petten

De kernreactor in Petten is donderdag 25 oktober afgeschakeld na een nieuwe lekkage van radioactief afvalwater tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden. Dat meldt exploitant NRG op...

NEO-alginaat heet voortaan Kaumera

De Kaumera projectpartners hebben een nieuwe naam gegeven aan het product dat wordt teruggewonnen uit het zuiveringsslib van een Nereda zuiveringsinstallatie. Het product wordt...