Waterschap Vallei en Veluwe stelt plan biologische waterzuivering uit

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het plan voor een biologisch waterzuiveringssysteem in De Glind voor vijf jaar stilgezet. De biologische zuivering is niet alleen...

Nereda rwzi Utrecht wint Global Water Award 2019

De in aanbouw zijnde Nereda-installatie op rwzi Utrecht heeft de Global Water Award 2019 gewonnen in de categorie ‘Wastewater Project of the Year’. De...

115 jaar Nijhuis: jubileum in teken van validatie afvalwater op wereldschaal

Nijhuis Industries heeft zich de laatste jaren internationaal sterk uitgebreid en daarbij is de focus komen te liggen op het leveren van behandelingsapparatuur voor...

Erasmus MC neemt Pharmafilter officieel in gebruik

Op Wereldwaterdag nam het Erasmus MC in Rotterdam officieel het Pharmafiltersysteem voor afvalverwerking en waterzuivering in gebruik. Met dat systeem regelt het academisch ziekenhuis...

Oasen laat reststroom drinkwaterproductie verwerken bij waterschap Rivierenland

Drinkwaterbedrijf Oasen is in voorbereiding om zuiveringsstation De Put te vernieuwen en te voorzien vaneen omgekeerde osmose membraanfiltratie. Bij dit proces blijft een deel...

Nereda rwzi Utrecht genomineerd voor Global Water Awards 2019

De bouw van een nieuwe Nereda-installatie op rwzi Utrecht is genomineerd voor de Global Water Awards 2019 die op 9 april in London worden...

NAM wil testfaciliteit waterzuiveringstechnieken productiewater

NAM onderzoekt op welke van de vijftig NAM-locaties in de buurt van Schoonebeek een testfaciliteit voor waterzuiveringstechnieken kan worden aangelegd. Met deze testfaciliteit kunnen...

Drijvende waterzuivering van Desah onderweg

De drijvende waterzuiveringsinstallatie, die is gemaakt door Desah in Sneek, is vandaag onderweg naar zijn bestemming. De nieuwe zuivering is gebouwd op een drijvende...

Delfland kiest voor ozon en zandfiltratie als extra zuiveringsstap bij AWZI De Groote...

Het Hoogheemraadschap Delfland kiest voor de uitbreiding van AWZI De Groote Lucht voor een extra zuiveringsstap met ozon en zandfiltratie. De keuze voor deze...

Waterschap Scheldestromen onderzoekt inzet gezuiverd rioolwater voor droogtebestrijding

Waterschap Scheldestromen heeft een actieplan opgesteld om korte en langetermijnoplossingen voor droogtebestrijding in kaart te brengen. Een van de mogelijkheden die het waterschap onderzoekt...

Paques Europa tekent miljoenencontract met Fins bedrijf voor waterzuivering en biogasproductie

Paques Europa gaat meerdere BIOPAQ®ICX anaerobe bioreactoren en THIOPAQ®-ontzwavelingsinstallaties leveren aan het Finse bedrijf Gasum. Einde december vorig jaar ondertekenden de partijen hiervoor een...

Waterschap Vallei en Veluwe start pilot voor ultramoderne zuivering in Wilp

Waterschap Vallei en Veluwe test vanaf 1 april in een pilotplant in Wilp een nieuwe combinatie van zuiveringstechnieken om zo schoon mogelijk water te...