Van Remmen en Nouryon werken samen aan verwijdering medicijnresten

Van Remmen UV Technology en Nouryon werken samen aan de verwijdering van medicijnresten in afvalwater. Een combinatie van Van Remmens Advanox UV-reactor en de...

Rioolwaterzuiveringsslib Waternet/AGV mogelijk naar baggerdepots Rijkswaterstaat

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet gaat het rioolwaterzuiveringsslib van elf zuiveringsinstallaties mogelijk storten in baggerdepots van Rijkswaterstaat. De betrokken partijen brengen momenteel de milieuaspecten...

Xylem en Heineken Manchester brouwen bier van gezuiverd regenwater dak stadion

Xylem produceerde recentelijk met Heineken Manchester het limited edition bier 'Raining Champions'. De bierbrouwer gebruikt gezuiverd regenwater door Xylem van het dak van het...

Rioolzuiveringsslib AGV naar twee tijdelijke opslagruimtes

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil het rioolzuiveringsslib voorlopig opslaan bij afvalbedrijf Beelen in Terneuzen. Ook werkt het waterschap aan een tijdelijke opslagruimte in...

Rijnland gaat in AWZI Leiden-Noord medicijnresten verwijderen met poedervormig actief kool

Hoogheemraadschap Rijnland gaat vanaf eind 2020 op de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Leiden-Noord medicijnresten uit het afvalwater verwijderen. Dat gebeurt door poedervormig actief kool aan het...

Online Brine Platform voortgezet na afloop Europees project in 2021

Het Online Brine Platform dat de uitwisseling van mineralen uit afvalwater tussen brijnproducenten en potentiële afnemers mogelijk moet maken, blijft ook na afloop van...

Slib staat waterschap aan de lippen

Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam kan door werkzaamheden niet al het zuiveringsslib uit het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht verwerken. Het...

AD16: vergisters uitgedaagd meer te doen met biogas en digestaat

“Anaerobe vergisters moet zich meer uitspreken dat ze een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering”, zo hield professor Willy Verstraete van Universiteit...

Vechtstromen: geen voorrang behandeling micro’s uit wijken met verzorgings- en ziekenhuizen

Waterschap Vechtstromen geeft in de rwzi Emmen geen voorrang aan de behandeling van afvalwater uit wijken met verzorgings- en ziekenhuizen om micro’s te verwijderen....

Vallei en Veluwe begonnen met testen voor Waterfabriek Wilp

Waterschap Vallei en Veluwe is op 21 mei gestart met het testen van de techniek voor de Waterfabriek Wilp. In een proefopstelling op rwzi...

Geurfilters zorgen voor minder stankoverlast rwzi Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft diverse soorten geurfilters geplaatst bij de nieuwe rwzi in Utrecht. Hierdoor is de stank in de omgeving sterk afgenomen,...

Chemours: minister wil directe lozingen GenX op de Merwede legaliseren

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om Chemours in Dordrecht een vergunning te verlenen voor de directe lozing van maximaal...