Drijvende waterzuivering van Desah onderweg

De drijvende waterzuiveringsinstallatie, die is gemaakt door Desah in Sneek, is vandaag onderweg naar zijn bestemming. De nieuwe zuivering is gebouwd op een drijvende...

Delfland kiest voor ozon en zandfiltratie als extra zuiveringsstap bij AWZI De Groote...

Het Hoogheemraadschap Delfland kiest voor de uitbreiding van AWZI De Groote Lucht voor een extra zuiveringsstap met ozon en zandfiltratie. De keuze voor deze...

Waterschap Scheldestromen onderzoekt inzet gezuiverd rioolwater voor droogtebestrijding

Waterschap Scheldestromen heeft een actieplan opgesteld om korte en langetermijnoplossingen voor droogtebestrijding in kaart te brengen. Een van de mogelijkheden die het waterschap onderzoekt...

Paques Europa tekent miljoenencontract met Fins bedrijf voor waterzuivering en biogasproductie

Paques Europa gaat meerdere BIOPAQ®ICX anaerobe bioreactoren en THIOPAQ®-ontzwavelingsinstallaties leveren aan het Finse bedrijf Gasum. Einde december vorig jaar ondertekenden de partijen hiervoor een...

Waterschap Vallei en Veluwe start pilot voor ultramoderne zuivering in Wilp

Waterschap Vallei en Veluwe test vanaf 1 april in een pilotplant in Wilp een nieuwe combinatie van zuiveringstechnieken om zo schoon mogelijk water te...

Biomakerij Koningshoeven ook genomineerd voor Hongaarse prijs

De Biomakerij op het terrein van trappistenabdij Koningshoeven gooit niet alleen in Nederland hoge ogen. De innovatieve waterzuivering, die onlangs al de publieksprijs van...

Waterzuivering Chemours haalt nieuwe lozingseis voor FRD902/903

Chemours in Dordrecht heeft in 2018 de lozing van de fluorhoudende stoffen FDR902/903 in het riool van waterschap Hollandse Delta verminderd tot omstreeks 140...

Lekkage in slibgistingstank op rwzi in Echten

Maandagmiddag ontstond er een lek in de slibgistingstank op de rioolwaterzuivering van Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) in Echten. Zo'n 3.600 kubieke meter slib...

Amphia ziekenhuis in Breda wil Pharmafilter-installatie

Het nieuwe Amphia ziekenhuis in Breda wil in 2020 een Pharmafilter-installatie. Vertegenwoordigers van waterschap Brabantse Delta, de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant...

Legionella: onderzoek naar warme deelstromen ‘Energiefabrieken’

STOWA onderzoekt in samenwerking met de waterschappen de concentratie Legionella in warme deelstromen van rioolwaterzuiveringen die hun eigen energie produceren.  Op sommige deelstroomzuiveringen van...

Tweede Kamer wil snelle invoering extra zuivering rwzi’s

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer (128 van de 150 stemmen) wil van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten wanneer...

VEMW: benut potentie hergebruik industriewater in de landbouw

VEMW wil de potentie van hergebruik van industriewater zoveel mogelijk benutten. Dergelijke projecten kunnen ook nuttig zijn als de business case op korte termijn...