zaterdag, november 27, 2021

Deltares en KWR onderzoeken traceerbaarheid coronadeeltjes in Peruaans afvalwater

0
Deltares en KWR gaan in de Peruaanse stad Chiclayo onderzoeken of ze een systeem kunnen opzetten om vroegtijdig coronadeeltjes in het afvalwater te detecteren....

Strengere lozingseisen voor Sitech in nieuwe watervergunning

0
Sitech heeft van het dagelijks bestuur van waterschap Limburg een nieuwe vergunning gekregen voor de lozing van afvalwater van het Chemelotterrein op de Maas....

Decentrale afvalwaterzuivering biedt oplossing voor lokale watertekorten in Limburg

0
Royal HaskoningDHV introduceert samen met machinebouwer SBE uit Eijsden een decentraal afvalwaterzuiveringsconcept om het watertekort tegen te gaan. Uit een bestaande riolering wordt dagelijks...

Realisatie extra zuivering op Delflandse awzi’s van start

0
De bouw van een collectieve zuivering voor afvalwater uit de glastuinbouw op de afvalwaterzuivering (awzi) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland en de realisatie...

Aantal gemeten coronadeeltjes in rioolwater hoger dan in april

0
Het aantal coronadeeltjes in het Nederlandse rioolwater blijft toenemen. Op 27 oktober gaf het coronadashboard van het ministerie van Volksgezondheid een waarde van ruim...

EnviroChemie bouwt nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Chemours

0
EnviroChemie gaat aan de slag met de bouw van een permanente afvalwaterzuiveringsinstallatie op het fabrieksterrein van Chemours in Dordrecht. Het gaat om een installatie...

Waterschapsbedrijf Limburg start met opschaling CoRe-afvalwaterzuivering

0
Op de rioolwaterzuivering in Roermond start een proef met een doorontwikkelde versie van de waterzuiveringstechnologie die zich richt op Concentrate, Recover & Re-use (CoRe)....

Na stijging positieve testen volgt stijging covid-sporen in rioolwater

0
Op steeds meer rioolwaterzuiveringen in Nederland zijn de afgelopen week Covid-sporen aangetroffen. Ook het gemiddeld aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners blijft gestaag...

VEMW doet onderzoek naar legionella bij lidbedrijven

0
Brancheorganisatie VEMW (de belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers) roept bedrijven met een biologische waterzuiveringsinstallatie op om mee te doen aan een onderzoek naar...

Covidsporen in rioolwater Randstad nemen weer toe

0
Uit de meest recente meetgegevens van onderzoeksinstituut KWR blijkt de hoeveelheid coronagendeeltjes in het rioolwater van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg weer toe...

Complexe watervergunning Sitech Services voor Chemelot stap dichterbij

0
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft 28 juli een ontwerpbesluit genomen voor een nieuwe waterwetvergunning voor Sitech Services. Het bedrijf zuivert in een...

Dagelijkse coronamonitoring rwzi’s lijkt problematisch

0
Op 23 juni maakte minister De Jonge van Volksgezondheid bekend dat hij het RIVM had gevraagd om alle 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland dagelijks te...