woensdag, mei 31, 2023

RIVM: Strengere signaleringswaarden opkomende stoffen in drinkwater

Nieuwe verontreinigende stoffen, zoals pyrazool en GenX, vormen mogelijk een risico voor de kwaliteit van drinkwater. Uit voorzorg geldt een lage toegestane concentratie van...

Van Dam: maatwerk mestbeleid nodig om doelen KRW te halen

Maatwerk in het mestbeleid is nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater speelt hierbij...

Flowmixers in Dommel bestrijden zuurstofloosheid door riooloverstortingen

Waterschap De Dommel heeft eind juni twee beluchtingsinstallaties bij de Eindhovense rioolwaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. De installaties zorgen voor extra zuurstof in de Dommel...

Hoogheemraadschap Delfland mag afvalwater glastuinders gaan zuiveren

0
Vooruitlopend op aanpassingen in de Waterschapswet mogen glastuinders en hoogheemraadschap van Delfland verder met de ontwikkeling en realisatie van een collectieve waterzuivering op de...

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht renoveert waterzuivering Naardermeer

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de versleten waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer renoveren. De installatie haalt fosfaat uit het Vecht-water vóórdat het water het...

SNB levert slib voor nieuwe biobrandstof voertuigen

SNB gaat het zuiveringsslib leveren waaruit een nieuwe proefinstallatie in Rotterdam op basis van een innovatief proces rechtstreeks biobrandstof voor voertuigen gaat produceren. De...

Fiat wil Panda 80. 000 km laten rijden op biogas Milanese afvalwaterzuivering

CAP Group, het nutsbedrijf dat zich bezighoudt met waterwerken, rioolwater en waterzuiveringsinstallaties in Milaan, gaat met FCA research Centre een test uitvoeren met een Fiat Panda Natural Power. Doel is om deze auto  80.000 kilometer te laten rijden op groen gas/CNG (compressed natural gas) gemaakt van afvalwater. 

“Apetrots op bereikte samenwerking nieuwe afvalwatertechnologie”

0

RWZI Varsseveld is het decor van het afscheidsinterview met Helle van der Roest, leading professional en business developer bij Royal HaskoningDHV en docent afvalwatertechnologie bij Wateropleidingen. Zijn carrière begon in 1983 als afgestudeerd afvalwatertechnoloog aan de TU Delft bij het toen nog zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Donderdag 30 maart nam een breed gezelschap van vertegenwoordigers uit de sector afscheid van de waterinnovator tijdens een speciaal evenement op het kantoor van Royal HaskoningDHV in Amersfoort. Volgend jaar vertrekt hij voor een fietstocht naar Nepal.

Sweco wil met Duitse kennis medicijnresten te lijf

0

Ingenieursbureau Sweco wil Duitse kennis over medicijnrestenverwijdering introduceren in Nederland, zodat de Nederlandse waterschapsmarkt versneld de problemen op dat vlak kan aanpakken. “Het wiel hoeft niet meer uitgevonden te worden” stelt Jans Kruit, senior adviseur Afvalwatertechnologie bij Sweco.