Waterschap zoekt naar bron ongeoorloofde lozingen op rwzi Terneuzen

Waterschap Scheldestromen heeft op rioolwaterzuivering Terneuzen te maken met lozingen die het zuiveringsproces verstoren. De stoffen die niet in het riool thuishoren komen uit...

Eerste Kaumera-fabriek klaar voor verwerking Nereda surplus zuiveringsslib

Het is een wereldprimeur als straks de eerste partij van het Kaumera polymeer door Chaincraft wordt afgehaald bij de fabriek in Zutphen. Daar wordt...

Waterschap Rijn en IJssel bouwt grondstoffabriek in Zutphen

Waterschap Rijn en IJssel is in Zutphen gestart met de bouw van een fabriek voor de productie van NEO-alginaat. De grondstof zal in de...

SNB levert slib voor nieuwe biobrandstof voertuigen

SNB gaat het zuiveringsslib leveren waaruit een nieuwe proefinstallatie in Rotterdam op basis van een innovatief proces rechtstreeks biobrandstof voor voertuigen gaat produceren. De...

Drijvende waterzuivering van Desah onderweg

De drijvende waterzuiveringsinstallatie, die is gemaakt door Desah in Sneek, is vandaag onderweg naar zijn bestemming. De nieuwe zuivering is gebouwd op een drijvende...

Oasen laat reststroom drinkwaterproductie verwerken bij waterschap Rivierenland

Drinkwaterbedrijf Oasen is in voorbereiding om zuiveringsstation De Put te vernieuwen en te voorzien vaneen omgekeerde osmose membraanfiltratie. Bij dit proces blijft een deel...

Justitie eist 18 maanden cel voor miljoenenfraude met afvalwater

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag voor de rechtbank in Zutphen 18 maanden cel en een boete van 34.000 euro tegen de directeur van Enorgha...

Publicatie Staatsblad: Zuivering afvalwater glastuinbouw vanaf 1 januari 2018 verplicht

Met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht pesticiden uit het afvalwater te zuiveren. De wijziging van het Activiteitenbesluit is op...

Rijnland gaat in AWZI Leiden-Noord medicijnresten verwijderen met poedervormig actief kool

Hoogheemraadschap Rijnland gaat vanaf eind 2020 op de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Leiden-Noord medicijnresten uit het afvalwater verwijderen. Dat gebeurt door poedervormig actief kool aan het...

Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt aan Alexander Hendriks

Alexander Hendriks van Royal HaskoningDHV heeft 12 januari tijdens de 70e Vakantiecursus van de afdeling Watermanagement van de TU Delft de Jaap van der...

Nereda rwzi Utrecht wint Global Water Award 2019

De in aanbouw zijnde Nereda-installatie op rwzi Utrecht heeft de Global Water Award 2019 gewonnen in de categorie ‘Wastewater Project of the Year’. De...

Van Dam: maatwerk mestbeleid nodig om doelen KRW te halen

Maatwerk in het mestbeleid is nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater speelt hierbij...