Fiat wil Panda 80. 000 km laten rijden op biogas Milanese afvalwaterzuivering

CAP Group, het nutsbedrijf dat zich bezighoudt met waterwerken, rioolwater en waterzuiveringsinstallaties in Milaan, gaat met FCA research Centre een test uitvoeren met een Fiat Panda Natural Power. Doel is om deze auto  80.000 kilometer te laten rijden op groen gas/CNG (compressed natural gas) gemaakt van afvalwater. 

Erasmus MC neemt Pharmafilter officieel in gebruik

Op Wereldwaterdag nam het Erasmus MC in Rotterdam officieel het Pharmafiltersysteem voor afvalverwerking en waterzuivering in gebruik. Met dat systeem regelt het academisch ziekenhuis...

Meer onderzoek naar biologische waterzuiveringen als bron legionella

In de gemeenten Boxtel en Son in Brabant zijn meerdere mensen ernstig ziek geworden doordat zij in de buurt van een biologische waterzuivering kwamen....

Waterzuivering Chemours haalt nieuwe lozingseis voor FRD902/903

Chemours in Dordrecht heeft in 2018 de lozing van de fluorhoudende stoffen FDR902/903 in het riool van waterschap Hollandse Delta verminderd tot omstreeks 140...

TU Delft onderzoekt verwijdering micro’s uit afvalwater met zeolieten

De TU Delft is begin juni met verschillende bedrijven en waterschappen het vierjarige AdOx-onderzoeksproject gestart. “Het onderzoek richt zich op de verwijdering van microverontreinigingen...

RIVM: Strengere signaleringswaarden opkomende stoffen in drinkwater

Nieuwe verontreinigende stoffen, zoals pyrazool en GenX, vormen mogelijk een risico voor de kwaliteit van drinkwater. Uit voorzorg geldt een lage toegestane concentratie van...

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht renoveert waterzuivering Naardermeer

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de versleten waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer renoveren. De installatie haalt fosfaat uit het Vecht-water vóórdat het water het...

Weesp krijgt compacte en duurzame ICEAS-rioolwaterzuivering

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat op het terrein van de huidige rioolwaterzuivering (rwzi) in Weesp een nieuwe rwzi bouwen. Het gaat om een...

Klimaatmonitor Waterschappen: op koers met verkleinen klimaatvoetafdruk

De waterschappen liggen op koers met de realisatie van hun duurzame ambities. Dit is de belangrijkste conclusie van de Klimaatmonitor Waterschappen over 2016. Met...

Gronings ziekenhuis ziet voorlopig af van Pharmafilter

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) ziet voorlopig af van de aanschaf van een Pharmafilter. Het is niet gelukt om subsidie te krijgen voor de...

Pilotproject ‘Bezien vergunning’ gestart bij VEMW

Circa veertig bedrijven met een watervergunning en diverse vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat hebben op 10 juli tijdens een door de VEMW georganiseerde informatiebijeenkomst de aftrap...

VEMW: benut potentie hergebruik industriewater in de landbouw

VEMW wil de potentie van hergebruik van industriewater zoveel mogelijk benutten. Dergelijke projecten kunnen ook nuttig zijn als de business case op korte termijn...