SNB: Nederland heeft onvoldoende capaciteit om zuiveringsslib te verwerken

Nederland heeft onvoldoende capaciteit om zuiveringsslib te verwerken. Dat komt onder meer omdat de waterschappen meer slib aanbieden dan verwacht door problemen bij de...

Suez Afvalwaterverwerking tweede bron van GenX-verontreiniging in Brabant

Naast Custom Powders in Helmond, is ook Suez Afvalwaterverwerking in Son en Breugel door de waterschappen Aa en Maas en De Dommel geïdentificeerd als...

Verspreiding coronavirus monitoren via rwzi

In het afvalwater in rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) in Loon op Zand, Tilburg en Amsterdam is genetisch materiaal van het coronavirus gevonden. Dat blijkt uit onderzoek...

Tweede Kamer wil snelle invoering extra zuivering rwzi’s

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer (128 van de 150 stemmen) wil van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten wanneer...

‘Duitsland niet blind volgen met vierde zuiveringstrap op rwzi’s’

De Duitse deelstaat Baden-Würtemberg trekt 4,4 miljoen euro subsidie uit voor een vierde trap op een rwzi in Karlsruhe, maar Nederland moet dat voorbeeld...

Nereda zuivering in Utrecht geopend: nabezinkers passé

Op 7 oktober opende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Nereda zuivering in Utrecht. Met de officiële ingebruikname zet de rwzi de...

Toekomstbestendige rioolwaterzuivering Utrecht mede door geïntegreerde aanpak automatisering

In Utrecht wordt er momenteel druk gebouwd aan een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) die de werkzaamheden van de oude zuivering volledig gaat overnemen. De nieuwe...

Verwijdering geneesmiddelen afdoende aangetoond op rwzi’s

Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit rwzi-effluent. Twee technieken die zich al...

Europees Parlement accordeert wet hergebruik gezuiverd afvalwater

Het Europees Parlement accordeerde 13 mei de nieuwe Europese richtlijn voor hergebruik van afvalwater. De nieuwe wet definieert minimumvereisten voor het gebruik van gezuiverd...

Weesp krijgt compacte en duurzame ICEAS-rioolwaterzuivering

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat op het terrein van de huidige rioolwaterzuivering (rwzi) in Weesp een nieuwe rwzi bouwen. Het gaat om een...

Rechter eist rectificatie voor Pharmafilter van Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft Pharmafilter ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld door onzorgvuldige, onvolledige en misleidende berichtgeving. Zo oordeelde de rechtbank...

Requiem voor awzi De Groote Lucht?

Afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen is op het einde van haar levensduur, vindt het Hoogheemraadschap van Delfland. De oplossing is grootschalig renoveren op...