Metingen van alle 323 rwzi’s opgenomen in coronadashboard

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het RIVM gevraagd om op alle 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland dagelijks te monitoren op de...

STOWA opent call voor technologie verwijdering micro’s

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is op zoek naar innovatieve technologieën voor vergaande verwijdering van organische microverontreinigingen uit huishoudelijk afvalwater STOWA heeft daarom...

Via rioolwater wordt corona-uitbraak snel gesignaleerd

Metingen in het riool kunnen een eventuele tweede golf van het coronavirus snel signaleren. Uit onderzoek van KWR blijkt dat de aanwezigheid van genetisch...

Europees Parlement accordeert wet hergebruik gezuiverd afvalwater

Het Europees Parlement accordeerde 13 mei de nieuwe Europese richtlijn voor hergebruik van afvalwater. De nieuwe wet definieert minimumvereisten voor het gebruik van gezuiverd...

Rechtbank bepaalt dat mestfabriek afvalwater moet testen

De toekomstige Duitse mestverwerkingsfabriek Raps Mühle Seligenstadt (RMS) in Grubbenvorst moet het eerste jaar na opening het eigen afvalwater twee keer analyseren. Dat bepaalde...

Schoorstenen op lavafilters moeten stankoverlast rwzi Utrecht Overvecht voorkomen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft maatregelen genomen om de stankoverlast van de rzwi in Utrecht Overvecht te voorkomen. Zo is de actiefkoolfilter vervangen en...

Requiem voor awzi De Groote Lucht?

Afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen is op het einde van haar levensduur, vindt het Hoogheemraadschap van Delfland. De oplossing is grootschalig renoveren op...

Verspreiding coronavirus monitoren via rwzi

In het afvalwater in rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) in Loon op Zand, Tilburg en Amsterdam is genetisch materiaal van het coronavirus gevonden. Dat blijkt uit onderzoek...

Stowa geeft advies over aanpak coronavirus in afvalwater

Het coronavirus is in Nederland geen grote bedreiging voor afvalwaterzuiveringen, maar het is wel van belang om te werken met de reguliere hygiënevoorschriften. Dat...

Stichtse Rijnlanden kiest voor ozon om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor de rwzi in Houten gekozen voor een demo-installatie met ozon om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen. Het is...

Rechter eist rectificatie voor Pharmafilter van Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft Pharmafilter ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld door onzorgvuldige, onvolledige en misleidende berichtgeving. Zo oordeelde de rechtbank...

RIVM heeft meer duidelijkheid over verspreiding Legionella door awzi’s

Het RIVM adviseert afvalwaterzuiveringen met een verhoogd risico op verspreiding van Legionella, metingen te laten doen en maatregelen te nemen. In juni 2019 telde...