Waternet zet drinkwaterfiets in op Koningsdag

Een knalblauwe drijvende drinkwaterfiets vaart vandaag door de Amsterdamse grachten. Daarmee voorziet waterbedrijf Waternet varende feestvierder op Koningsdag van gratis kraanwater.

Ozwater ’14

Ozwater is Australia's international water conference and trade exhibition, and is run annually by the Australian Water Association (AWA). This highly regarded event has built a strong reputation for being the 'must attend' event on the calendar for water industry professionals and those with a commerical interest in water. The last event, Ozwater'13, attracted over 3000 participant.

Geinteresseerd in de collectieve deelname via het Netherlands Water Pavilion? Neem contact op met s.tietema@nwp.nl

Koning opent hoogwatergeul Reevediep bij Kampen

Koning Willem-Alexander opende donderdag 14 maart de sluisdeuren van de Scheeresluis in de hoogwatergeul Reevediep bij Kampen. Met die handeling verklaarde hij de nieuwe...

Waterschappen internationaal de boer op met Dutch Water Authorities

Dutch Water Authorities. Onder die naam zullen de waterschappen Nederlandse waterkennis in het buitenland aanbieden. Vanuit de hele wereld is er vraag naar onze waterkennis en via Dutch Water Authorities zal die kennis voortaan worden verspreid. Dat maakte de Unie van Waterschappen vandaag bekend op de Waterschapsdag 2014 in Theater Diligentia in Den Haag.

Sensortechnologie voor slim transport van rioolwater

In Assen, Groningen en Leeuwarden meten sensoren de kwaliteit van rioolwater. De metingen maken deel uit van een proef die aan moet tonen welke winst kan worden behaald met het online monitoren en actief sturen van rioolwater. De beoogde winst ligt op verschillende vlakken: minder vuilemissie naar oppervlaktewater, minder overlast, minder energieverbruik en uiteindelijk: minder kosten. “Ik vermoed dat de grootste winst zit in het verminderen van vuilemissie en het voorkomen van overstorten op relatief kwetsbare locaties”, aldus projectleider Peter van der Maas van adviesbureau WLN.

Nieuwe normen naar Tweede Kamer

Vorige week heeft minister Schultz een voorstel voor de wijziging van de Waterwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Als de Tweede en de Eerste Kamer dit voorstel aannemen, zullen de dijken op basis van de nieuwe normen worden beoordeeld. Het streven is dat de nieuwe normering op 1 januari 2017 in werking treedt. In 2050 moeten alle primaire keringen aan de nieuwe normen voldoen. Daar wordt de komende decennia naar toegewerkt.

3rd European Climate Change Adaptation Conference

International conference on well-designed climate adaptation actions with wide benefits for health, economy and biodiversity, and synergies with climate mitigation.

ECCA 2017 will build upon the achievements of ECCA 2013 in Hamburg and ECCA 2015 in Copenhagen, which emphasised research-policy-practice links and the emerging adaptation services offered by businesses.

Mogelijk ruimte voor herstart project Wilhelminasluis Zaandam

Nu de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) een eindvonnis heeft geveld in het geschil tussen bouwbedrijf Heijmans en de provincie Noord-Holland over...

Tweede Kamer akkoord met directe lozingsvergunning Chemours

Een nipte meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met minister Van Nieuwenhuizen om het chemiebedrijf Chemours een vergunning te verlenen voor het lozen...

Project Waddenmozaïek analyseert de bodem van de Waddenzee

Onderzoeksschip Navicula is begonnen aan een ‘monsterklus’ (letterlijk en figuurlijk) van ruim zeven weken, waarin het verspreid over de hele Waddenzee stukjes wadbodem hapt....

WENR: ‘Natuur kan dienen als buffer tegen klimaatverandering’

Gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, hebben een groot potentieel om te dienen als buffer tegen klimaatverandering, maar deze optie wordt nog niet...

Nederlandse waterschappen en Zuid-Afrika ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De Unie van Waterschappen heeft op 26 mei een samenwerkingsovereenkomst getekend met het ministerie van Water van Zuid-Afrika om negen Catchment Management Agencies op te richten. Het gaat om Zuid-Afrikaanse varianten van waterschappen, ondersteund door Nederlandse kennis en ervaring. De samenwerking duurt tot 2017.