EU-kandidaten tegen versoepeling van doelen Kaderrichtlijn Water

Zeven kandidaten voor het Europese parlement zijn tegen versoepeling van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat verklaarden zij in een verkiezingsdebat dat op 16 mei...

Meetpunten neerslag heikel punt voor overstromings-waarschuwingssystemen Zuid-Amerika

In januari werd de noodtoestand in Bolivia afgekondigd vanwege een overstroming door overvloedige regenval. Er waren veertig dodelijke slachtoffers. Hopelijk zullen bij een nieuwe overstroming minder slachtoffers vallen, nu het stroomgebied van een van de belangrijkste rivieren, de Mamoré, over een overstromingswaarschuwingssysteem beschikt. Deze week levert het consortium met Deltares en Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos en Centro Agua in Bolivia de eerste versie van een Flood Early Warning System op voor dit stroomgebied.

OM eist 25.000 euro boete van waterschap De Dommel

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag 17 oktober in de rechtbank in Den Bosch 25.000 euro boete voor waterschap De Dommel. Het waterschap zou...

Plasterk nuanceert tariefstijging waterschappen

De tariefstijgingen bij de waterschappen baren minister Plasterk van Binnenlandse Zaken weinig zorgen. “In veel gevallen wordt een grotere stijging van het ene tarief gecompenseerd door een minder grote stijging van een ander tarief” zo schrijft Plasterk, mede namens minister Schultz van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Aquatech Amsterdam 2017 trekt meer exposanten dan ooit

Op de 2017-editie van de watertechnologie vakbeurs AquaTech Amsterdam zijn 900 exposanten vertegenwoordigd. Dat is het hoogste aantal ooit. De organisator van de beurs,...

Procurement Seminar Multilateral Development Banks

Op woensdagmiddag 21 januari organiseert RVO.nl in opdracht van Buitenlandse Zaken een seminar over aanbestedingen bij ontwikkelingsbanken. Samen met de Wereldbank en de regionale ontwikkelingsbanken: de Inter-American-, de African- en de Asian Development Bank gaan we in op het succesvol aanbesteden bij deze organisaties.

Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Rotterdamse haven moet beter voorbereid zijn op risico grootschalige olielekkage’

Door het beter benutten van de haveninfrastructuur voor zeeschepen met enkelwandige brandstoftanks gevuld met ruwe stookolie en zorgvuldige begeleiding door sleepboten, moet de Rotterdamse...

“Zonder betrouwbare data geen toekomstbestendig waterbeheer”

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen maken steeds vaker gebruik van elkaars data. “Door het combineren van gegevens kunnen deze partijen betere en slimmere besluiten nemen voor de toekomst. Zonder betrouwbare data geen Deltabeslissingen, geen Digitale Delta’s en geen IJkdijk”, benadrukte Rein van der Kluit, chief information officer van Rijkswaterstaat, op 13 februari tijdens de opening van de Waterinfodag in het NBC in Nieuwegein.

Draw your future – TEDx Den Helder

Serie persoonlijke presentaties van sprekers op het gebied van Technology, Entertainment en Design (TED). Een van de sprekers is de Ierse wateringenieur en CEO van IRC, Patrick Moriarty. Hij is een gedreven expert  met meer dan twintig jaar ervaring in het opzetten van water-, hygiëne- en sanitaire systemen, in het bijzonder in Zuid-Azië en Afrika. Hij zoekt hierbij met name naar mogelijkheden om het beleid, toegepast onderzoek en de praktijk met elkaar te verbinden.

Aquatisch ecologische systeemanalyse

Vierdaagse cursus (14, 21 en 29 maart, 4 april) over het uitvoeren van een systeemanalyse bij hert beoordelen van de kwaliteit van oppervlaktewater(Kaderrichtlijn Water) door toepassing van ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek die is ontwikkeld door Stowa.

Bé de Winter en Pieter van der Zaag nieuwe bestuurders bij Wetterskip Fryslân

Bé de Winter / Pieter van der ZaagBé de Winter en Pieter van der Zaag nieuwe bestuurders bij Wetterskip FryslânHet algemeen bestuur van Wetterskip...

Grondwateroverlast, hoe pak je dat aan?

Je ziet het steeds vaker. Grondwateroverlast. Vooral in bebouwde gebieden. De kruipruimte loopt vol water, vochtige kelders met schimmels, drassige tuinen. Of zelfs schade aan funderingen. Wie is verantwoordelijk? Wie biedt een oplossing? Lastige vragen. Vooral omdat de oorzaak van dit soort problemen niet heel duidelijk is.