KWR-studie: nieuwe gewasbeschermingsmiddelen nu al in drinkwaterbronnen

Vierentwintig gewasbeschermingsmiddelen die sinds 2005 zijn toegelaten, zijn aangetroffen in het bodemwatermilieu en breken daar beperkt af. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie van...

Amsterdams hotel mag geen Upfall Shower plaatsen

Een Amsterdams hotel mag geen waterbesparende Upfall Shower plaatsen. Volgens de Inspectie ILT staat de Drinkwaterwet dit niet toe omdat er kans op bacteriële...

‘Nieuw’ ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

De kabinetsonderhandelingen hebben geleid tot een ‘nieuw’ ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat in de plaats komt van het huidige ministerie van Infrastructuur en...

Vernatting veenweiden: kabinet kiest voor ‘functie volgt peil’

De benadering van de grondwaterpeilen en de bodemdaling in veenweidegebieden gaat veranderen. Waar nu ‘peil volgt functie’ de praktijk is, zullen overheden steeds vaker...

Omgevingswet verhuist naar ministerie van Binnenlandse Zaken

De Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingswet verhuizen van het ministerie van IenM naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat tekent Waterforum op uit betrouwbare...

Mensen eten een theelepel microplastics per week, vooral via drinkwater

Onderzoek door de Australische universiteit van Newcastle heeft aangetoond dat de gemiddelde wekelijkse inname van microplastics, via water en voedsel, ongeveer vijf gram per...

Gevolgen langdurige droogte steeds meer merkbaar

Huishoudens in Friesland, Overijssel en de Noordoostpolder kampen met een lagere waterdruk, waterschappen moeten dijken nathouden, boeren vrezen voor hun oogsten, waterbeheerders houden rekening...

Watertechnologen werken aan duurzame oplossing stikstof

Terwijl boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofregels, werken watertechnologen aan een mogelijke oplossing. Vrijdag vertrok vanuit Oss een zeecontainer met daarin een proefopstelling die...

Kabinet kiest voor belastingverhoging op drinkwater

Door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent, zal ook drinkwater duurder worden. Na de belastingverhoging, die in januari ingaat,...

Stowa geeft advies over aanpak coronavirus in afvalwater

Het coronavirus is in Nederland geen grote bedreiging voor afvalwaterzuiveringen, maar het is wel van belang om te werken met de reguliere hygiënevoorschriften. Dat...

Pharmafilter ligt zwaar onder vuur

Het afvalsysteem van Pharmafilter, dat in gebruik is in vijf Nederlandse ziekenhuizen, is volgens het Zaans Medisch Centrum de oorzaak van rioolverstoppingen, waardoor de...

Delta21: revolutionair plan voor waterveiligheid, energie en natuur

Plan Delta21 propageert een eiland voor de Zuid-Hollandse kust. Bij de monding van het Haringvliet ontstaat dan een meer dat kan worden gebruikt voor...