Zicht op zeer zorgwekkende stoffen

een workshop over informatie uitwisseling over Zeer Zorgwekkende Stoffen. De workshop is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders voor zowel lucht als water.

Geneesmiddelen: Wetenschap in de praktijk, praktijk in de wetenschap

Tweede kennisdag over de recente wetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater.

Blues in the marshes

Internationaal congres voor het delen van kennis over hydrologie en waterbeheer in relatie tot natuurontwikkeling, met specifieke aandacht voor de zeldzame vlinder, het pimpernelblauwtje.

Regionale Grasdagen

Serie van drie regionale bijeenkomsten over het beoordelen van grasbekleding op dijken. De eerste is op 11 mei in Den Bosch (al volgeboekt). De andere zijn in Apeldoorn (18 mei) en Leeuwarden (31 mei).

Building Holland 2017

Integrale vakbeurs voor de bouw- en vastgoedsector die in 2017 in het teken staat van innovatie en vernieuwing. Het thema is (Re)Building the Future: Samen bouwen aan de toekomst van Nederland. De vakbeurs belicht de meest actuele trends en ontwikkelingen in samenwerking met baanbrekende innovatieve partijen binnen de bouw en vastgoed.

Resilient Cities 2017

International conference on current and pressing issues for urban resilience and adaptation to climate change such as climate-related health risks, internal displacement and forced migration, and risk transfer and insurance as they represent serious challenges where further attention and support is needed.