Hoe wint water de verkiezingen?

KNW Voorjaarscongres met als thema voor de lokale verkiezingen van volgend jaar. Kunnen we van Water een stemmentrekker maken?

Meten en monitoren groenblauwe daken

Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case: Polderdak.

WaterCampus Business Café: Bionica

Middagbijeenkomst slimme oplossingen uit de natuur voor water  technologische uitdagingen in het MKB.

Grondwater op privaat terrein

Studiemiddag over grondwater op privaat terrein met presentaties en bespreking van concrete cases.

Circular economy: one year after adoption, working together for the future

Conferentie over de voortgang van het EU- beleid op het gebied van circulaire economie. Onderdeel van het programma is de bespreking van het Actieplan en de volgende stappen die gezet zouden moeten worden.

Making Waves

Een TEDx-evenement waarbij het podium wordt gegeven aan spraakmakende innovaties voornamelijk op het gebied van water.
Naast de typische TEDx pitches zijn er ook rondetafelgesprekken en andere side events.

Aquarama 2017

Jaarlijkse vakbeurs voor watertechnologie en waterbehandeling in België en Nederland met meer dan 100 standhouders. Toegang tot de beurs is gratis.

Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta

Werkconferentie over een veerkrachtig deltagebied waarin deze effecten opgevangen worden en waar een goede balans is tussen waterveiligheid, bereikbaarheid en natuur. Dit is een grote uitdaging voor eco-engineering, civiele techniek en water management.

Waterproof

Derde editie van het evenement van het Partners voor Water programma dat deel uitmaakt van de Internationale Water Ambitie van de overheid. Op het evenement krijgt u volop informatie over het programma Partners voor Water 2015-2021, van tenders tot landenplatforms, van beleid tot ‘best practices’ van collega’s.

River Basin Adaptation Conference

Final conference of the EU BeWater project aimed to spur proactive responses to water-related global challenges at the river basin level by fostering a dialogue between science and society. 

The conference addresses the urgent need for adaptation plans to outline how individual river basins can prepare for the impacts of climate change and other pressures.

NKWK Waterkeren 2017

Middagbijeenkomst over een klimaatbestendige en water robuuste delta. Binnen het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijnontwikkelingen. Op deze middag wordt verder gesproken over concrete plannen voor 6 belangrijke onderwerpen die bij de eerdere NKWK-dagen zijn geïdentificeerd.

Fish Passage 2017

7e internationale conferentie over het ontwerp en eco-hydrologie van vispassages. Naast plenaire lezingen, is er mogelijkheid voor netwerken en is er een poster sessie.

De conferentie is bedoeld voor onderzoekers, praktijkmensen, financiers en toezichthouders die belang hebben bij de ontwikkelingen van vispassages, rivierherstelwerken en verwijdering van dammen.