WaterCampus Business Café: Bionica

Middagbijeenkomst slimme oplossingen uit de natuur voor water  technologische uitdagingen in het MKB.

Nationaal congres sanitaire technieken

Middag congres over sanitaire technieken dat aansluit op het TVVL-jaarthema Water. Zo wordt uitgebreid stilgestaan bij het unieke simulatiemodel Simdeum. Kunnen we flexibeler omgaan met verschillende douches in een hotel en tot aan de hotelkamer de rekenregels gebruiken?

Making Waves

Een TEDx-evenement waarbij het podium wordt gegeven aan spraakmakende innovaties voornamelijk op het gebied van water.
Naast de typische TEDx pitches zijn er ook rondetafelgesprekken en andere side events.

Aquarama 2017

Jaarlijkse vakbeurs voor watertechnologie en waterbehandeling in België en Nederland met meer dan 100 standhouders. Toegang tot de beurs is gratis.

3Di Kennisdag

kennisdag voor hydrologen, beleidsmedewerkers, crisismanagers en ontwerpers die werken met 3Di en de daarvoor beschikbare tools. Het programma  het cursusaanbod en de ervaringen van de gebruikers. 

Netwerkdag Water

Bijeenkomst voor professionals die actief betrokken zijn bij de aanpak van zwerfafval in water. De bijeenkomst heeft als titel 'Goed op Drift' en staat dit jaar in het teken van de gezamenlijke ambitie.

Circular economy: one year after adoption, working together for the future

Conferentie over de voortgang van het EU- beleid op het gebied van circulaire economie. Onderdeel van het programma is de bespreking van het Actieplan en de volgende stappen die gezet zouden moeten worden.

River Basin Adaptation Conference

Final conference of the EU BeWater project aimed to spur proactive responses to water-related global challenges at the river basin level by fostering a dialogue between science and society. 

The conference addresses the urgent need for adaptation plans to outline how individual river basins can prepare for the impacts of climate change and other pressures.

3rd European Climate Change Adaptation Conference

International conference on well-designed climate adaptation actions with wide benefits for health, economy and biodiversity, and synergies with climate mitigation.

ECCA 2017 will build upon the achievements of ECCA 2013 in Hamburg and ECCA 2015 in Copenhagen, which emphasised research-policy-practice links and the emerging adaptation services offered by businesses.

Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta

Werkconferentie over een veerkrachtig deltagebied waarin deze effecten opgevangen worden en waar een goede balans is tussen waterveiligheid, bereikbaarheid en natuur. Dit is een grote uitdaging voor eco-engineering, civiele techniek en water management.

Wereldwaterdag 2017: Halveren hoeveelheid ongezuiverd afvalwater in 2030

Woensdag 22 maart is Wereldwaterdag. Dit jaar staat deze dag in het teken van het duurzame ontwikkelingsdoel 6.3 van de Verenigde Naties (VN), met speciale aandacht voor afvalwater. De VN wil in 2030 wereldwijd een halvering van de lozing van ongezuiverd afvalwater. In Nederland wordt al 99 procent van het afvalwater gezuiverd. Wereldwijd is het gemiddelde in landen met een hoog inkomen al 70 procent, maar in lage inkomenslanden is het percentage slechts 8 procent.

NKWK Waterkeren 2017

Middagbijeenkomst over een klimaatbestendige en water robuuste delta. Binnen het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijnontwikkelingen. Op deze middag wordt verder gesproken over concrete plannen voor 6 belangrijke onderwerpen die bij de eerdere NKWK-dagen zijn geïdentificeerd.